Copy
In de effeqtgroup update maandelijks informatie over activiteiten van effeqtgroup, artikelen, columns en nieuws. 
 
Hallo <<Voornaam>>

 
Maak denkkracht vrij!
 

 

Onze wereld die steeds sneller verandert en complexer wordt veroorzaakt bij veel organisaties een stressreactie die zich uit in nog meer controle, bureaucratie en standaardisatie. Maar dat werkt juist averechts. De oplossing zou wel eens kunnen liggen in het benutten van neurodiversiteit.   

                
De VUCA paradox

De wereld waarin we leven is VUCA: Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous. Hij verandert sneller en sneller, onzekerheid is troef, de complexiteit neemt toe en dubbelzinnigheid viert hoogtij. Om binnen die VUCA wereld te kunnen overleven zal de manier van denken (en doen) waardoor onze huidige problemen zijn ontstaan moeten veranderen.

Er is dus bijzondere denkkracht nodig. Maar onze stressreactie op VUCA is juist tegengesteld. Wanhopig pogen we met juist meer regels, meer controle, standaardisatie en bureaucratie ons hoofd boven water te houden. Mensen die anders denken, dwars denken, slimmer zijn, creatiever denken, dieper denken, intuïtief denken e.d. passen niet in dat plaatje en worden buitengesloten. Met als gevolg dat er een steeds smallere groep medewerkers overblijft die wordt gedwongen tot eenheidsdenken. De denkkracht in organisaties wordt daardoor sterk ondermijnd. Een ander gevolg is dat de eenheidsdenkers steeds eerder burnout raken.   

     

Denkkracht binnen de organisatie

Enerzijds gooien we denkkracht overboord, anderzijds benutten we bestaande denkkracht onvoldoende. Als we de VUCA paradox onderkennen en de huidige bedrijfsmatige, economische, sociale en maatschappelijke vraagstukken op willen lossen moeten we dus op zoek naar neurodiversiteit en bijzondere denkkracht. Maar waar is die te vinden? Er is in bestaande organisaties veel meer denkkracht voorhanden dan we denken. Want bijzondere denkkracht is per definitie te vinden bij mensen met bijzondere breinen. Bijzondere breinen zijn mensen (met vaak gecombineerde) kenmerken zoals bijvoorbeeld: AD(H)D, autisme, dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid.

 

Onbekend en onbemind

Deze groep bijzondere breinen is niet alleen onbekend, maar ook onbemind. We weten niet precies hoe we er mee om moeten gaan, stellen onhaalbare eisen aan ze en zetten ze zeker niet in hun kracht. Maar stel je voor: wat zou er gebeuren als we dat wel zouden doen? Hoeveel originele, creatieve, innovatieve, slimme, snelle denkkracht zouden we daarmee beschikbaar kunnen maken voor de  organisatie? De vraag is dan natuurlijk: hoe pakken we dit aan? Dit is volgens mij een kwestie van het leren kennen van ieders gebruiksaanwijzing. Want die hebben we allemaal. En dan bedoel ik niet alleen de gebruiksaanwijzing van bijzondere breinen maar juist ook die van de manager, het team en de context eromheen. Die moeten integraal op elkaar worden afgestemd. De gebruiksaanwijzing van de bijzondere breinen kent wellicht wat meer kleine lettertjes, maar als je die eenmaal kent kun je er enorm profijt van hebben.

 

Beschik jij zelf over bijzondere denkkracht?

Onderstaand een paar vragen om te checken of jij zelf ook over bijzondere denkkracht beschikt: 

 • Denk je anders (bv: sneller, gedetailleerder, intuïtiever, associatiever, analytischer, dieper, meer multidimensionaal) dan anderen?
 • Is je denkkracht vaak sterker dan je communicatiekracht?
 • Loop je nogal eens tegen misverstanden, onbegrip of conflicten aan?
 • Heeft dat tot gevolg dat je momenteel onvoldoende uit de verf komt?
 • Wil je juist wel graag jouw denkkracht leveren aan echte maatschappelijke/economische/technische/sociale en organisatorische vraagstukken?

Kun je bovenstaande vragen met “ja” beantwoorden? Neem eens contact op. Ik ben samen met enkele andere bijzonder breinen een netwerk en een database aan het opzetten van bijzondere denkkracht. Wellicht kun je daar ook jouw bijzondere bijdrage aan leveren.

 

Kan jouw organisatie meer denkkracht gebruiken?

Onderstaand een paar vragen om te bepalen of jouw organisatie ook meer denkkracht kan gebruiken: 

 • Is je organisatie permanent in ontwikkeling?
 • Is je organisatie kennisintensief?
 • Is het lerend vermogen van je organisatie cruciaal voor het voortbestaan ervan?
 • Is innovatievermogen belangrijk om te overleven?
 • Zou je daarbij meer denkkracht kunnen gebruiken of je bestaande denkkracht beter kunnen benutten? 
 • Heeft je organisatie het lef en de moed om al doende te leren met het risico dat het echt werkt?

Kun je bovenstaande vragen met “ja” beantwoorden dan kan het nuttig zijn om eens contact op te nemen om te kijken hoe de denkkracht in je organisatie vrijgemaakt kan worden om je organisatie veel succesvoller te laten zijn dan je ooit had durven dromen.

In ieder geval stof tot nadenken ... 

auteur: Geo van Dam, geinspireerd door en in samenwerling met mijn "mede-Bijzondere-Breinen-Musketiers" Patrice van de Vorst, Klaas Punselie en Ido van der Waal - Altena
 


 

Nieuwe projecten

Zit leiderschap letterlijk in jouw DNA? Of heb je het aangeleerd? Of beide? En om wat voor soort leiderschap gaat het dan? En hoe zit het met het leiderschap in je management team? Ben je nieuwsgierig naar deze vragen dan kun je sinds kort bij effeqt terecht voor neurobiocoaching. Je spuugt in een bakje en dan ....  Lees hier meer...

Wijzerschap? Wat is dat en wat kun je ermee? In samenwerking met Desiree Ho Meau Long (Iceman trainer, yoga docent) hebben we Wijzerschap ontwikkeld. Wijzerschap onderzoekt ieders eigen wijsheid en hoe die je helpt om in deze woelige tijden mentaal en fysiek overeind te blijven in werk, sport en prive. Meer weten? Lees hier meer ..... 

Gaan de hakken in je team in het zand? Of nog erger de koppen? Presteert je projectteam onder de maat? Halen te teamleden de dure deadlines niet?  Of wil je een nieuw projectteam een vliegende start geven? Misschien kan TeamKatalysator je team (weer) op het juiste spoor brengen. TeamKatalysator is een samenwerkingsproject van effeqt met de VU Amsterdam. Lees hier meer... 

Wil je zelf eens vrijblijvend spiegelen en sparren over je team, je eigen ontwikkeling of die van een van je teamleden? Meld je dan hier aan voor een vliegende-start-gesprek, waarin je gratis en vrijblijvend  kennis maakt met de effeqt aanpak van zelfcoaching. 

Of wil je gewoon beginnen met het lezen van het effeqt boek? Kijk hier voor meer info. 


Wil je zelf bepalen wanneer en hoe je aan je persoonlijk leiderschap werkt? Lees hier meer over de  online training Persoonlijk Leiderschap vanuit Flow
         

Tot zover weer ter leringh ende vermaeck. Graag tot lezens of ziens. 

Mooie dag ! 
Geo van Dam

 

Colofon

Geo van Dam is sinds 2003 teamtrainer, leiderschapscoach en oprichter van effeqt en effeqtgroup. Zijn boek “effeqt” was in 2014 genomineerd voor managementboek van het jaar. Naast individuele coaching en teamtraining verzorgt hij ook online trainingen. De missie van effeqt is “Iedereen in z’n kracht”. Meer info: www.effeqtgroup.com

effeqt
Sluispad 4
1109 CJ Amsterdam  
www.effeqtgroup.com
info@effeqtgroup.com
M: 0648 761 083
twitter: @GeovanDam
www.linkedin.com/in/geovandam
Copyright © 2016 effeqt, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp