Copy

Uitnodiging Algemene  Ledenvergadering 2020

Koninklijke Rua Tennisclub vzw
  1. 22/03/2020 - Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020
Beste leden,

Door het coronavirus/Covid-19 zal de algemene vergadering verplaatst worden naar 22 april 2020.
 

ALGEMENE VERGADERING woensdag 22 april 2020 om 19u00


Zoals u weet wordt het bestuur benoemd en afgezet door de Algemene Vergadering(AV). Deze wordt vertegenwoordigd door 20 werkelijke leden waarvan volgens het statutaire jaarlijkse rotatiesysteem 5 ontslagnemend zijn. Deze leden kunnen zich herkiesbaar stellen.

Indien u ouder bent dan 21 jaar, minstens 5 jaar onafgebroken lid is van RUA en het doel van onze vereniging ondersteunt, kan u zich met het  document “kandidatuurstelling RUA werkelijk lid “  ook een aanvraag indienen tot benoeming als werkelijk lid .Dit document dient u te versturen naar het adres van de club ter attentie van de Voorzitter vòòr  18 maart 2020.

De volgende 5 werkelijke leden zijn ontslagnemend en kunnen zich herkiesbaar stellen. Vanzelfsprekend zijn alle andere kandidaturen welkom.

 

  1. Dirk Thys      
  2. Henri Meulemans      
  3. Simon Van Dessel        
  4. Jan Verhaere           
  5. Jean-Paul Wouters    
Indien u niet aanwezig kan zijn,kan u zich ook laten vertegenwoordigen door een werkelijk lid.
U vindt als bijlage het volmachtformulier en de lijst van de werkelijke leden. Ieder lid kan hoogstens 1 enkel ander lid vertegenwoordigen bij geschreven volmacht.
 

Raad van Bestuur:
Het mandaat (termijn van drie jaren) van Steven Johnson vervalt met de Algemene Vergadering van 2020. De Raad van Bestuur telt momenteel 7 leden en dient statutair minstens door 3 en ten hoogste 9 leden samengesteld te zijn. Steven Johnson stelt zich herkiesbaar. U kan zich kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur via het formulier “kandidatuurstelling Raad van Bestuur “. Dit document dient eveneens vòòr 18 maart 2020 ingediend te worden op het adres van de club.
 
 
Met sportieve groet,
Walter Vermeulen
 
Voorzitter Kon.Rua Brasschaat Tennis Club vzw
Copyright © 2020 Koninklijke Rua TC vzw, All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp