Copy
Play safe & Go - regels
Beste leden,

Vanaf 4 mei mag u terug tennis, padel en petanque spelen. Maak hiervan gebruik en kom even uit “ uw kot  “ om uw in rust - verkerend lichaam weer om te toveren tot het atletisch figuur van voor de Corona crisis.

Er zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden :

- Enkel spelers of speelsters, die hun terrein hebben gereserveerd zijn toegelaten.
   Geen kijklustigen! Klik hier om te reserveren: reserveer een terrein

- Alleen enkelspel is toegelaten, ook voor de padel.

- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen enkel tennis of padel spelen onder toezicht van een trainer of een ouder.

- Na het sporten mag u niet blijven hangen of niet blijven kijken en moet u RUA verlaten.

- Het clubhuis blijft, spijtig genoeg, verplicht dicht tot minstens 8 juni.
   Ook zijn er geen sanitaire voorzieningen of douche mogelijkheden.

- Tot mogelijke verandering op 18 mei is de verlichting buiten werking.

- Verdere gedetailleerd instructies vindt u op www.tennisvlaanderen. Lees deze aandachtig vooraleer u zich naar Rua begeeft.
Contacteer ons met vragen via info@ruatc.be.
Aandacht boetes bij overtreding :

Ik dien u wel uitdrukkelijk te verzoeken, de opgelegde maatregelen, strikt na te leven.
Er zullen frequente controles door de politie worden uitgevoerd en in geval van overtreding, boetes van 250 € per persoon worden opgelegd.
Dit geldt voor elke vorm van overtreding :  bv :
- padellen met 4 (wanneer niet iedereen lid is van hetzelfde gezin)
- aanwezig zijn op RUA zonder dat u aan het spelen bent. Kom dus op het gereserveerde uur en vertrek onmiddellijk na de wedstrijd.
Buiten de persoonlijke boete, wordt ook de club beboet met een boete van 750 € per inbreuk. Het bestuur behoudt zich het recht voor de haar opgelegde boetes eveneens te verhalen op de persoon die aan de basis ligt.
Meerdere boetes kan tot sluiting leiden en zal u door niemand in dank worden genomen.
Dit alles klinkt misschien hoogdravend, maar het is de spijtige realiteit.

Verdere verzoeken en mededelingen :

- Indien u kan (jeugd), speel overdag, zodat de werkenden ‘s avonds kunnen spelen.
- Daar velen toch wat meer tijd hebben, is het misschien opportuun, thans wat lessen te volgen. Uw stijl is misschien aan verbetering toe. U kan hiervoor Filip of Vincent contacteren via advantagerua@live.be. Idem dito voor de padel. Contacteer Shana of Glenn via padel@ruatc.be
- Het bovenstaande geldt enkel voor leden. Indien u uw lidgeld nog niet betaald hebt, kan u dit per kerende in orde brengen door storting op rek.nr. KBC BE82 7370 3038 2968
Dit laatste geldt ook voor de petanquers.

Met vriendelijke groeten
Walter Vermeulen
Voorzitter Koninlijke Rua TC vzw
Reserveer via de app of www.tennisvlaanderen.be (handleiding)
Problemen met in te loggen stuur je een mail naar info@ruatc.be
App gratis beschikbaar in de App store en Google play store
Reserveer snel je terrein op je tennis- of padelclub, blijf op de hoogte van clubnieuws en -activiteiten, volg de tornooi- en interclubuitslagen of zoek een nieuwe tennis- of padelpartner!
Copyright © 2020 Koninklijke Rua TC vzw, All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp