Copy
De Vlaamse Zwemfederatie is een unisportfederatie die de aangesloten zwemclubs, actief in recreatie- en competitiezwemmen, open water, synchro, waterpolo en schoonspringen overkoepelt.
Is deze e-mail onleesbaar? Klik hier.

VZF Nieuwsflash - waterpolo - n°1

Paco U9 waterpolofeesten

De inschrijvingsperiode voor de U9 waterpolo loopt bijna af. Is jouw club geïnteresseerd om deel te nemen? Inschrijvingen moeten vóór 1 oktober 2016 binnen zijn.

Meer info over de U9 waterpolofeesten via deze link.

Bijscholingskalender trainers waterpolo

Dit seizoen staan er een reeks bijscholingssessies (6 x 3u) op het programma. Deze kunnen afzonderlijk gevolgd worden, toch raden we de waterpoloclubs aan om trainers zoveel mogelijk te motiveren zich voor alle sessies in te schrijven! Ze zijn logisch aan elkaar verbonden en gekoppeld.

Op 29 oktober 2016 vinden de eerste twee sessies plaats in Sint-Niklaas, met in de voormiddag algemene uitleg over het meerjarenopleidingsplan waterpolo en de leerlijn tactische trainingsbenadering. Wat is een leerlijn? Wat is een meerjarenopleidingsplan?
In de namiddag wordt dieper ingegaan op de verschillende fases die per leeftijdsgroep wel en/of juist niet getraind worden. Is het nodig om 3 manminder systemen voor U9 kinderen aan te leren? Wordt er spelend geoefend of is het juist goed om oefenend te spelen?

Meer informatie en inschrijvingen voor de bijscholing kan je via de bijscholingskalender
 
Op onze website staat ook een lijst met de permanent gevormde waterpolotrainers 2015-2016, zij krijgen korting bij VZF-bijscholingen dit seizoen.

Bijscholing waterpoloreglementen in West-Vlaanderen?

Iedere waterpolotrainer dient het waterpoloreglement te kennen en te kunnen toepassen, zowel op trainingen als in wedstrijden. Roeselare RZV is geïnteresseerd in een bijscholing (+/- 4u) voor haar trainers. Zijn er nog clubs uit West-Vlaanderen? Dan plannen we een cursus in!

Mail naar els@zwemfed.be met vermelding van het aantal trainers in de club die de bijscholing zullen volgen. De VZF bekijkt dan met de geïnteresseerde clubs waar de bijscholing(en) kunnen doorgaan. Ook geïnteresseerde trainers kunnen zich via mail rechtstreeks opgeven.

Regionale U13 - selectiewerking & vacature trainers

Dit seizoen worden er twee regionale trainingen georganiseerd. Eén op 23 oktober 2016 in Gent voor de spelers van clubs uit Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, en één op 16 oktober 2016 in Mechelen voor Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. We vragen aan alle clubs en trainers om jullie talentrijke U13-spelers die dit seizoen mee willen deelnemen aan de regionale selectietraining op te geven vóór 10 oktober 2016. Na deze training worden ploegen opgemaakt om deel te nemen aan het U13-tornooi op 11 november 2016 in Mechelen en Paasmaandag 17 april 2017 in Charleroi (nog te bevestigen). Aansluitend zal een Vlaamse ploeg worden opgesteld die deelneemt aan een tornooi op 1 mei 2017.
Alle informatie, het opgegeven van spelers, vind je via deze link.
 
Zijn er U13-trainers die training willen geven op één van deze locaties en een ploeg willen begeleiden op het tornooi te Mechelen op 11 november? Mail je CV naar els@zwemfed.be vóór 10 oktober 2016. Vragen? Stel ze gerust.

VZF selectiewerking U15 & vacature trainer

Tot op heden zijn er nog geen kandidaturen binnen gekomen voor de trainersfunctie voor de U15-VZF selectieploeg. Pas na aanstelling van de nieuwe selectietrainer wordt het programma opgemaakt voor de Vlaamse U15.
Interesse en wens je meer informatie? Mail vóór 15 oktober 2016 naar els@zwemfed.be.
 
Momenteel wordt door de KBZB bekeken of er nationaal een U17/19 werking zal worden opgestart. Meer informatie is er  hierover tot op heden nog niet.

Varia

  • Recreantencriterium >16 jaar: Vijftien ploegen schreven in voor het recreantencriterium. Door de groei is opsplitsing naar niveau mogelijk geworden! De kalender wordt opgemaakt en verschijnt in oktober op onze website. Meer info over het recreantencriterium vind je terug via deze link.
  • Vlaams Sportbestuur Waterpolo: Dirk Poelmans (AZSC) nam ontslag en maakte plaats voor Fabrice Weise (WPCN), Fabrice werd in augustus gecoöpteerd binnen het Vlaams Sportbestuur Waterpolo en werd onlangs ook benoemd als voorzitter van de Nationale Sportcommissie Waterpolo, waar hij samen met Mike Sarrazijn voor is afgevaardigd.
© 2016 Vlaamse Zwemfederatie vzw, Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke
Tel. 09 220 53 87 - info@zwemfed.be - www.zwemfed.be
unsubscribe from this list    update subscription preferences