Copy
De Vlaamse Zwemfederatie is een unisportfederatie die de aangesloten zwemclubs, actief in recreatie- en competitiezwemmen, open water, synchro, waterpolo en schoonspringen overkoepelt.
Is deze e-mail onleesbaar? Klik hier.

VZF Nieuwsflash - synchro - n°4

Volg ons op Facebook

Belangrijke informatie over opleidingen, bijscholingen, selectiewerking,... kortom de inhoud van de VZF Nieuwsbrieven Synchro, zal voortaan ook op de Facebook-pagina Synchro Flanders worden gezet.

Vóórinschrijvingen Recreameet - Deadline

De vóórinschrijving voor de Recreameet in Deurne op 21 mei 2017 moet vóór 12 februari 2017 worden ingestuurd.

Meer info via deze link.

Trainersbijscholing Periodisering en Jaarplanning - Deadline

Wil jij meer weten over het opstellen van een jaarplan? Welke doelen, trainingsregels stellen? Wat is de fysiologische achtergrond m.b.t. trainingswetten en energiesystemen zodat je ook begrijpt waarom?

Geef je naam op vóór 12 februari 2017.

Voorlopig werd zondag 2 juli 2017 als datum geprikt voor de clinic. Afhankelijk van de reacties kan een andere datum worden genomen.

Meer informatie en opgeven via onze website.

Trainerscursus Instructeur B - Deadline

Geïnteresseerden die de cursus Instructeur B Synchroonzwemmen (specifieke modules 2-3-4) in het voorjaar 2018 willen volgen, vragen we zich op te geven vóór 12 februari 2017.

Meer informatie via onze website.

Cursus Initiator Synchro volgen of organiseren in je club?

Zijn er clubs die in hun eigen zwembad een cursus Initiator Synchroonzwemmen willen organiseren in 2018? Neem dan contact op via els@zwemfed.be.
Voorwaarde is alvast binnen de club een aantal kandidaten te hebben die de cursus willen volgen én de gemeente moet het zwembad ter beschikking willen stellen aan VTS-tarieven.

We vragen aan alle clubs ook om trainers warm te maken en zich reeds op te geven als kandidaat voor een volgende cursus.

Klik hier voor meer info en vóórinschrijvingen.

Oproep train(st)er miniemen - Deadline

Kandidaat-train(st)ers voor het begeleiden van de miniemenselectie kunnen zich nog opgeven vóór 12 februari 2017. Het programma vind je terug via onze website.

Geïnteresseerd? Vragen? Neem dan contact op via els@zwemfed.be.

Inschrijvingen Jurycursus C - Deadline

Inschrijvingen én betalingen voor de jurycursus C moeten vóór 12 februari 2017 binnen zijn. De cursus start op zondag 5 maart 2017.

Meer info via deze link.

Boetes limietoverschrijding Belgische Kampioenschappen

De Nationale Sportcel Synchro heeft op haar vergadering in september 2016 beslist om boete voor overschrijding van de limietpunten bij deelname aan Belgische Kampioenschappen vanaf 1 januari 2017 te verhogen naar € 20 (cf. art. BKSY 09 p 77).

Deze verhoging is doorgevoerd gezien te veel meisjes deelnemen aan Belgische Kampioenschappen die de vooropgestelde limieten niet behalen.

Het is belangrijk dat clubs enkel meisjes inschrijven die het vereiste niveau hebben.

© 2017 Vlaamse Zwemfederatie vzw, Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke
Tel. 09 220 53 87 - info@zwemfed.be - www.zwemfed.be
unsubscribe from this list    update subscription preferences