Ser mailet konstigt ut? Klicka här. 
Svenska ICOM Medlemsbrev
Innehåll i nyhetsbrevet
  • Stefan Bohman, ny ordförande har ordet
  • Icoms nya styrelse
  • Rättvisare medlemsavgifter
  • Nytt projekt
  • Årets museum

ICOMs nya styrelse
Vid årsmötet valdes nya medlemmar in i styrelsen. 
 
Ny Ordförande,
Stefan Bohman
Chef för Strindbergmuseet, tidigare chef för Musikmuseet. Aktiv museolog, senast aktuell med en bok om personmuseer i världen. Stefan Bohman har även arbetat med kulturarvsfrågor inom EU
 
Ny Sekreterare
Louise Andersson
Enhetschef på Riksutställningar
 
Ny ledamot
Magnus Olofsson.
Intendent vid Sjöhistoriska museet i Stockholm
 
Sedan tidigare sitter ledamöterna Ulrika Grubbström
Samuel Thelin,
Christian Richette
och
Cajsa Lagerkvist
i styrelsen. 
Årets museum
Missa inte chansen att nominera ditt favoritmuseum till branschens finaste utmärkelse!I höst inleds arbetet med att utse 2011 års vinnare. Vilket museum tycker du visar prov på nytänkande och arbetar innovativt med ökad internationalisering!

I våras utsågs Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn till Årets museum 2010.  Priset delades ut av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i samband med museernas vårmöte i Falun.

Juryns motivering till priset löd:
”För sitt framgångsrika arbete att med hög kvalitet peka på mångfalden och bredden inom akvarellkonsten och bibehålla sin attraktionskraft med höga publiksiffror som följd. Museet producerar utställningar av världsklass och är ett föredöme vad gäller kopplingen mellan museum, forskning och utbildning. Museet tänjer gränserna och visar världen i lokalsamhället. Ett museum som har förändrat en ort.
Har ni lik i 
garderoben på ert museum? Diskutera detta och andra svåra frågor på ICOMs Etikutbildningar.
 
MEDLEMSBREV 
September 2010Stefan Bohman, ny ordförande har ordet:

Bästa medlemmar,
Jag är ny ordförande för Svenska ICOM, ett hedersuppdrag jag är mycket glad över.  Min ordinarie tjänst är som chef för Strindbergmuseet där vi har många internationella kontakter.
 
Redan Strindberg talade faktiskt om att det vi uppfattar som nationell kultur inte sällan har internationella rötter. Jag anser att museer har en viktig uppgift i att sätta in det som uppfattas som nationellt i en internationell kontext. Svenska ICOM har som mål att hjälpa svenska museer navigera i en föränderlig globaliserad värld, kulturellt, politiskt och ekonomiskt. Ett ökat erfarenhetsutbyte över gränserna är också nödvändigt, vi måste lära av varandra. Och - vi ska konkret försöka bidra med ekonomiskt stöd för internationellt samarbete.
 
Jag ser fram mot en spännande tid som ordförande i Svenska ICOM.
 
Många hälsningar
Stefan Bohman
Ordförande för Svenska ICOM

Rättvisare medlemsavgifter
ICOM i Paris har ändrat grunderna för medlemsavgifter i ICOM.

Tidigare betalade medlemsmuseerna en avgift som baserades på hur många anställda museet hade. Nu ska avgiften i stället beräknas efter museernas totala omsättning.
 
Det gamla systemet var orättvist eftersom det betydde att museer i fattiga länder med många anställda och liten omsättning betalade en stor avgift. Med det nya systemet subventionerar västvärldens rikare museer världens fattigare museer. Det tycker ICOM Sverige är riktigt.
 
Alla museer får inte höjd avgift och de flesta museer får också fler ICOM-kort än tidigare. Individuella medlemmar i ICOM får också betala lite mer än tidigare, men vi försöker hålla avgifterna så låga som möjligt.
 
Vi hoppas att solidaritet med fattigare länder tillsammans med möjligheten till fler ICOM-kort ska göra att våra medlemmar stannar kvar trots en eventuell höjd avgift.
 
Medlemsavgifter för 2010

Museer med omsättning

Avgift

Antal kort

Omsättning < 300 000

3400:-

3

300 000 – 1 000 000

4200:-

4

1 000 000 – 10 000 000

5900:-

5

10 000 000 – 50 000 000

7900:-

6

50 000 000 – 100 000 000

8400:-

7

Omsättning > 100 000 000

8900:-

8

 

 

 

Individuella medlemmar

620:-

1

Studenter och pensionärer

310:-

1

 
 
Nytt projekt - Hur kan museer bli mer internationella?
Den nya styrelsen har tillsammans med Riksförbundet Sveriges Museer initierat ett nytt projekt som bland annat ska  öka möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan museer i olika länder.
 
Med projektet vill ICOM uppmuntra svenska museer att våga söka internationella medel och att bli mer aktiva i internationella musei- och kulturarvsdiskussioner. 
 
Styrelsen vill under perioden 2011-2013 även utveckla arbetet med ICOMs etikutbildningar, lyfta fram betydelsen av utmärkelsen Årets Museum och dessutom fortsätta att hjälpa medlemmar med finansiering av utlandsresor.  

Detta är ICOM Sveriges Medlemsbrev som går till alla medlemmar i ICOM Sverige.

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet till din mailadress, klicka på Unsubscribe <<Email Address>>.

Vår postadress är:
ICOM Sverige
c/o Samhall Visby
Box 1139
Visby 621 22
Sweden

Add us to your address book

Copyright (C) 2010 ICOM Sverige All rights reserved.

Vidarebefordra detta mail till en vän. 
Kolla gärna att våra uppgifter om dig stämmer genom att klicka på: Update your profile
Email Marketing Powered by Mailchimp