Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här
ICOM Sverige
Innehåll
  • Kallelse årsmöte
  • Årets Museum 2012
  • Revolutionsseminarium
  • Etiska regler i nytryck
  • Fler studentmedlemmar



Etiska regler i nytryck

ICOMs etiska regler är en grundbult i museal verksamhet, och i Svenska ICOMs arbete. Därför har vi satsat på ett nytryck av dessa, i svensk översättning och med nya presentationstexter.

Skriften är basen för de utbildningar i museietik som Svenska ICOM arrangerar.

Alla institutioner och medlemmar i ICOM har fått exemplar av de etiska reglerna. Vi hoppas de inte bara blir hyllvärmare utan verkligen används vid olika problem som faktiskt drabbar i stort sett alla museer.

Läs dem och konstatera
– de är nyttiga!


Fler studentmedlemmar

Svenska ICOM vill gärna att flera ska vara aktiva i internationa-liseringen av svenskt museiliv. Styrelsen verkar därför aktivt för att fler studenter ska bli medlemmar.

Vid föreläsningar kring museologi, kulturarv osv. vid universitet presenterar vi ICOM, dess etiska regler, verksamheter och förstås fördelen med ICOM-kortet.

Responsen är ofta mycket positiv och flera studenter har gått in som medlemmar. Ofta handlar det helt enkelt om vetskap om ICOMs existens: ”Va, finns detta?”.

Vi uppmanar alla att upplysa, inte minst, studenter om poängen med att bli medlem, gärna med en anmälningsblankett i handen.


Läs mer om hur du blir medlem i ICOM!

 



MEDLEMSBREV
December 2011


Hej alla medlemmar!

Året har varit givande med seminarium, nytryck av de etiska reglerna, distribution av kort, en god medlemstillströmning m m. Flera övriga projekt som vi utlovat håller på att planeras, såsom Forum för internationellt arbete vid svenska museer, hjälp för att söka internationella medel m fl. Jag vill också peka på att vi får förfrågningar från museer om tolkningar av de etiska reglerna, vilket vi tycker är mycket viktigt. Svenska ICOM är aktivt!

Stefan Bohman
Ordförande för Svenska ICOM.



Kallelse till ÅRSMÖTE

Välkomna till Svenska ICOMs årsmöte
den 28 mars 2012 kl. 10.30.
Lokal: SVK, Gamlestadsvägen 2-4 B2
Vägbeskrivning som pdf.
Kom gärna hungriga till årsmötet.
Vi bjuder på lunch.

Vi vill gärna att du anmäler dig i förväg.
Skicka anmälan till Monica Gustafsson, monica.i.gustafsson@vgregionen.se

Vårmötet invigs kl. 12.30


Årets museum 

Inför arbetet med Årets museum 2011 har samarbetet mellan Svenska ICOM och Riksförbundet Sveriges Museer utvecklats. Ambitionen är att göra Årets museum till en ännu viktigare angelägenhet än tidigare, med stor bredd och en rejäl publicitet. För att uppnå detta krävs ett brett samarbete mellan museiorganisationer i Sverige, inte minst för att täcka ökade kostnader. Riksförbundet Sveriges Museer är då viktiga. Svenska ICOM och Riksförbundet sitter just nu i diskussioner om ett samarbetsavtal kring det kommande arbetet med Årets museum.  

Under dessa diskussioner fortgår juryarbetet i samverkan mellan organisationerna. Det är viktigt att vi för 2012 kan få fram en värdig vinnare, som vi också kan slå på trumman för. Årets museum som företeelse bör kunna utvecklas till en stor medial händelse inte bara för museet ifråga, utan också för museivärlden i sin helhet.


Nominera till Årets Museum 2012!


Vilket museum är värt att bli årets museum?

Årets museum ska uppmärksamma ett museum i Sverige som visar prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet. Det ska vara ett museum som arbetar innovativt med exempelvis samlingar, utställningar, samtidsdokumentation, samarbetsformer, kommunikation eller internationellt arbete.

Nomineringen ska vara inne senast den 16 december.

Kom med förslag och läs mer på ICOMs webbplats

Rapport från Revolutionsseminariet

Den 31 augusti arrangerade ICOM tillsammans med Riksutställningar, Kulturarv utan gränser, Statens försvarshistoriska Museer och Världskulturmuseerna, Revolutionsseminarium på Medelhavsmuseet i Stockholm. Seminariet handlade om museernas och kulturarvets roll i väpnade konflikter och stora samhällsomvälvningar, bland annat mot bakgrund av händelserna i Nordafrika och Mellanöstern under året.

ICOM valde under seminariet att fokusera på den illegala handeln med kulturföremål. France Demarais är Director of Programmes från ICOM:s sekretariat i Paris. Hon berättade om det omfattande arbete ICOM bedriver inom området. Enligt Demarais har 2011 varit ett extremt år för ICOM med 10 akutsituationer på 6 månader. 

För en mer detaljerad redogörelse av ICOMs och övriga programpunkter under seminariet, se ICOMs webbplats. Seminariet sändes också via Bambuser. Klicka på länken för att titta. http://bambuser.com/node/2016458.

*|MEDLEMMAR SVENSKA ICOM|*

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet till din mailadress, klicka på Unsubscribe <<Email Address>>.

Vår postadress är:
ICOM Sverige
c/o Samhall Visby
Box 1139
VisbyGotland 621 22

Add us to your address book

Copyright (C) 2011 ICOM Sverige All rights reserved.

Vidarebefordra detta nyhetsbrev till en vän
Update your profile
 
Email Marketing Powered by Mailchimp