Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här
ICOM Sverige
Innehåll
 • Medlemsutveckling
 • Årets museum 2013
 • Kurs om att söka EU-medel
 • Etikutbildning
 • Årets pristagare - Hans Mannerbys minnesfond
Etikutbildningen utvecklas
Gemensamma etiska regler är ett kitt som håller ihop museer i världen. Det behövs etiska riktlinjer för museer i olika frågor, även i Sverige förstås. Därför satsar vi nu på att utvidga och förbättra studiematerialet till vår kurs Etiken och den professionella utvecklingen.

Studiematerialet kommer att innehålla betydligt fler fallstudier att diskutera, under rubrikerna:

 • Pedagogik och utställningar
 • Samlingar och samlande
 • Föremålsfrågor
 • Personalfrågor
 • Övergripande museifrågor

När det nya studiematerialet är klart går vi ut med ny information till museerna om kursen och hur man kan boka den. Vi räknar med att det nya materialet är klart och informationen kommer ut under 2013.

Det senaste museum som genomgått ICOMs etikutbildning är Kulturen i Lund. Även universitets- och högskoleutbildningar inom museivärlden intresserar sig för  utbildningen och lägger den som ett kursmoment. Göteborgs Universitet, Institutionen för kulturvård är på gång med det.

Årets pristagare
Hans Mannebys Minnesfond för museiutveckling

Stephen Inglis, antropolog verksam vid Aanischaaukamikw Cree Cultural Institute fick årets pris. Prisceremoni med seminarium hölls på Vasamuseet, Stockholm den 10 november.

Stephen Inglis har på uppdrag av och i nära samarbete med företrädare för kanadensiska James Bay Cree-indianer byggt upp Cree Cultural Insitute i Oujé-Bougoumou, Quebec. Institutet tar tillvara på och delar kunskaper, traditioner och berättelser för att skapa förutsättningar för samtida och framtida kultur och samhällsliv. För
de som inte har möjlighet att besöka centret finns en ambitiös webbplats med möjlighet att ta del av bland annat föremålssamlingar, utställningar och berättelser. http://www.creeculturalinstitute.ca/en/


Hans Mannebys fond för museiutveckling, Museum Horizon, delar sedan 2009 årligen ut ett internationellt pris till en person som bidragit med utvecklande och förnyande tankar och arbete kring museers roll i dagens samhälle, lokalt och globalt. 

Tidigare pristagare är
 • Paul Msemwa, Museum and House of Culture, Dar es Salaam, Tanzania
 • Teresa Morales, Uníon de los museos comunitarios, Oaxaca, Mexico
 • Elizabeth Codova La’O, Museo Sang Bata Sa Negros, Filippinerna.

Svenska ICOM är en av stiftarna.

Bidra gärna till fondens arbete genom att sätta in en gåva på bankgiro: 419-9220.
Du kan också föreslå kandidater till nästa års pris.

Mer information på http://www.museumhorizon.se/
MEDLEMSBREV
November 2012


Medlemsutveckling

2012 har varit ett mycket bra år.
Här är medlemssiffrorna t o m 1 oktober, jämfört med den totala siffran för förra året.Det vi ser är en mycket glädjande utveckling, inte minst vad gäller studenter. Ett förtroende från alltfler, som vi ska försöka leva upp till, med bland annat de verksamheter vi redovisar i detta nyhetsbrev.

Vilket museum blir Årets museum 2013?

Nu är det dags att föreslå kandidater!
Utmärkelsen Årets museum delas ut varje år till ett svenskt museum som visat prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma utmärkt museiverksamhet, och att inspirera andra museer till innovativ och nydanande verksamhet av god kvalitet.

Kriterier

Årets museum ska uppmärksamma ett museum i Sverige som visar prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet. Det ska vara ett museum som, för publikens bästa, arbetar innovativt med till exempel samlingar, pedagogik, utställningar, samtidsdokumentation, internationellt arbete eller kommunikation. Juryns bedömning av nominerade museer utgår från följande tre kriterier:
 • Nyskapande – museet är ett exempel på innovativ, kreativ och nytänkande verksamhet inom något eller flera områden
 • Genomslag – museets verksamhet har fått genomslag hos publiken, påverkan i lokalsamhället eller liknande
 • Mervärde – museets verksamhet kan verka inspirerande och som gott exempel för andra museer
Bakom utmärkelsen står Svenska ICOM tillsammans med Riksförbundet Sveriges museer.

Senast den 30/11 2012 ska nomineringar till Årets museum 2013 vara juryn tillhanda.

För mer information, kontakta:
Louise Andersson, Svenska ICOM
Ing-Marie Munktell, RSM

Kurs för museer om att söka EU-medel.
Svenska ICOM anordnade tillsammans med INTERCULT den 22-23 oktober en kurs för museer om att söka EU-medel. Detta var den första sådan kurs som direkt vände sig enbart till museer, med de speciella frågor detta ställer.

16 personer var närvarande, från hela Sverige, och från små och stora museer. Chris Torch från INTERCULT talade om vikten av att söka medel internationellt, och gav konkreta exempel på ansökningar att lära av. Han betonade att basen för allt internationellt samarbete och pengasökande är att delta i olika internationella närverk.

Svenska ICOM presenterade i det sammanhanget ICOMs internationella arbetsgrupper, öppet för svenska museer som är medlemmar i ICOM.  Iwona Preiss, också från INTERCULT, presenterade de olika program inom EU som museer kan söka medel från, samt andra internationella möjligheter. Slutligen talade Ann Branch från Bryssel, högsta ansvarig för kulturprogrammet i EU, för det nya stora kulturprogrammet som går igång 2013 och hur man kan söka medel där.
Sammantaget: kursen var oerhört matnyttig.
*|MEDLEMMAR SVENSKA ICOM|*

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet till din mailadress, klicka på Unsubscribe <<Email Address>>.

Vår postadress är:
Svenska ICOM
c/o Samhall Visby
Box 1139
621 22 Visby

Add us to your address book

Copyright (C) 2011 ICOM Sverige All rights reserved.

Vidarebefordra detta nyhetsbrev till en vän
Update your profile
 
Email Marketing Powered by Mailchimp