Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här

Kallelse till

SVENSKA ICOMs

ÅRSMÖTE 2017


Var: Södertälje Stadshus
När: Tisdag 25 april, kl 10-12:30

Vårmötet hålls i vanlig ordning i anslutning till konferensen Museernas Vårmöte. Observera att du kan komma på årsmötet även om du inte är anmäld till Vårmötet! Alla ICOMs medlemmar är välkomna. Kom gärna med dina synpunkter och idéer.

Vid årsmötet bjuder vi på en lätt lunch och vi ser gärna därför att ni anmäler er till ordförande katherine.hauptman@historiska.se så att vi kan beräkna mat och dryck. 
DAGORDNING

1. Årsmötet öppnas
2. Val av årsmötesordförande
3. Val av årsmötessekreterare
4. Val av justeringspersoner och rösträknare
5. Behörig utlysning av mötet
6. Godkännande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk redogörelse
9. Revisionsberättelse
10. Styrelsens ansvarsfrihet
11.Verksamhetsplan 2017-2020
12. Fastställande av ny medlemsavgift enligt föreslagen höjning
13. Val styrelse – val av kassör (nyval) val av ledamot (nyval) val av sekreterare (omval)
14. Val av revisorer omval och nyval, 1-års uppdrag
15. Val av valberedning, 1-års uppdrag
16. Gemensam konferens ICOM Nord och ICOM Tyskland, Helsingborg 21-23 september
17. Riksantikvarieämbetet och Museidialogen
18. Övriga frågor
19. Årsmötet avslutas

Avtackning
ICOM News
Sugen på fler nyheter?
Här hittar du det senaste numret av ICOM News.

Mars 2017


KÄRA MEDLEMMAR,
Då var det äntligen dags för årets första nyhetsbrev. Från och med nu ska vi bli mer strukturerade och kommer skicka ut nyhetsbrev i samband med att styrelsen haft sina möten så att ni alla kan ta del av det vi diskuterar.


KAMPANJ MOT ILLEGAL HANDEL MED KULTURARV
Vi har ett år av oroligheter bakom oss och inget pekar tyvärr på att det ska bli bättre året som kommer. I allt mänskligt lidande som pågår så är det av naturliga skäl lätt att glömma det som sker i skymundan med plundringen av olika kulturarv. Något som inte ligger högst upp på dagordningarna när fred ska medlas men som är otroligt viktigt att lyfta eftersom kulturarvet även är en form av identitet. Med anledning av detta har vi tillsammans med Världskulturmuseerna, Svenska Unescorådet och Riksantikvarieämbetet lanserat en kampanj mot illegal handel med hotat kulturarv. Irak och Syrien är de som i dagsläget är främst utsatta. Köp aldrig kulturföremål från länder i krig eller konflikt. Använd ICOMs röda listor för att se föremål i riskzonen. Mer info hittar ni på kampanjens webbplats, http://www.varldskulturmuseerna.se/forskning-samlingar/hotad-kulturarv/


KONFERENSEN DIFFICULT ISSUES IN MUSEUMS
Ett närbesläktat ämne om svåra frågor för museer kommer vi att lyfta på konferensen Difficult issues in museums i Helsingborg tillsammans med ICOM Nord och ICOM Tyskland. Konferensen äger rum den 21-23 september 2017 på Dunkers kulturhus, Helsingborg. Konferensen är ett tillfälle att möta kollegor från bland annat Norden och Tyskland och diskutera och genomlysa frågor kring hur vi som museer väljer att lyfta fram eller ”glömma bort” svåra frågor, föremål, personer och vilka mekanismer som ligger bakom. Vill ni vara med och påverka innehållet så är sista dagen för ”Call for papers” satt till den 1 april. Mer information på webbplatsen, http://www.icom-helsingborg-2017.org/conference/


ICOMs INTERNATIONELLA KOMMITTÉER
Ett strålande tillfälle att kunna påverka både svåra men även roliga och inspirerande (behöver inte alltid vara en motsättning mellan dessa heller) är att engagera sig i de olika internationella kommittéerna som finns inom ICOM. Kolla gärna vilka som just du skulle kunna bidra extra till och då även lyfta Sverige som ett engagerat land som slåss för de frågor som ICOM finns till för.


ETISKA FRÅGOR
En av ICOMs viktiga frågor är de etiska reglerna som varit ett starkt fokus för bland annat ICOM Sverige de senaste åren. Fokuset på de etiska reglerna är nu viktigare än någonsin och kommer att intensifieras i ännu högre utsträckning. Inom ICOM Sverige har ansvaret för dessa frågor tagits över av styrelseledamoten Daniel Wetterskog, chef för det nyöppnade Scenkonstmuseet.


RESEBIDRAG
För att kunna vara extra aktiv i olika kommittéer kan det vara bra att söka vårt resebidrag. Mer info om hur du söker, när man kan söka och kraven för att kunna söka hittar ni på http://icomsweden.se/verksamhet/soka-resebidrag/.


MEDLEMSAVGIFTEN - VISST HAR DU BETALT?
För er som fortfarande inte betalt in er medlemsavgift kan det vara hög tid att göra det. Det kan även vara en av anledningarna till att en del av er fortfarande inte fått sina märken för året. Har ni betalt in men ändå inte fått märket så hör av er till vår medlemsservice, info@icomsweden.se. Sprid även gärna fördelarna med ett medlemskap till vänner och kollegor. Ju fler vi blir desto mer kan vi påverka.


GRATTIS - ÅRETS MUSEUM HORIZON-PRISTAGARE!
Avslutningsvis vill vi, för er som inte redan sett det, gratulera årets Museum Horizon pristagare, Ildikó Lehtinen från Finland. Priset kommer att delas ut under Bok och Biblioteksmässan i Göteborg.
 
 
Mvh och hoppas att vi ses på årsmötet.
 
//Styrelsen

 
  • Vet du någon som vill prenumerera på Svenska ICOMs nyhetsbrev? På vår hemsida http://icomsweden.se/ kan man registrera sig.
   
  • Vill du ändra din postadress? Har du betalat medlemsavgiften och vill efterlysa din klisterlapp? Vänligen kontakta info@icomsweden.se
 
--- Copyright (C) 2011 ICOM Sverige All rights reserved.---
Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to elina.nygard@ajtte.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ICOM Sverige · c/o Samhall Visby · Box 1139 · Visby 621 22 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp