Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här
ICOM Sverige
Innehåll i nyhetsbrevet
  • Rapport från Shanghai
  • Årets museum 2011
  • Medlemsavgifter 2011
  • Ny hemsida på gång
  • ICOM på facebook
  • Hans Mannebys Minnesfond
  • Kulturarv utan gränser

Medlemsavgiften 2011 

Vi uppmanar medlemmar att betala medlemskapet digitalt. Observera att beräkningsgrunden för avgiften har förändrats jämfört med förra året. Individuella medlemmar betalar något mer. Institutionella betalar utifrån museets omsättning.

PlusGironumret är 39 506-1. Kom ihåg att skriva vilken slags betalning det rör sig om, så att vi vet om ni är individuell medlem, student eller pensionär. 

Individuella: 620
Studenter: 310
Pensionärer: 310

Sista betalningsdag är 31 mars 2011

Till våra institutionella medlemmar skickar vi faktura som vanligt. Ny hemsida på gång
Vi har under hösten haft en del problem med vår hemsida
sweden.icom.org och har därför bestämt att vi satsar på en helt ny sida. Har du önskemål eller idéer om vad som ska finnas där? Hör av dig till styrelsen! Den nya sidan beräknas vara uppe i början av nästa år. Svenska ICOM först ut på Facebook Gå in och gilla oss på Facebook så kan du ta del av information om internationella museihändelser och även själv lägga upp material! 
foto: Smilen Milev

Har ni lik i 
garderoben på ert museum? Gör som Statens Maritima Museer!

Beställ ICOMs etikutbildning nu!Pris från Hans Mannebys minnesfond till Mexico

Årets internationella pris från Hans Mannebys Minnesfond för museiutveckling gick till Teresa Morales, Unión de los museos comunitarios, Mexico:

“for her persistent and creative work with community museums in Oaxaca, Mexico, for creating a continental movement of community museums and for training facilitadores to help communities invent museum solutions to benefit local development”

Läs mer om fonden och hur du kan lämna bidrag på www.museumhorizon.se 
Kulturarv utan gränser söker intresserade av utbyte med Balkan

Kulturarv utan gränser (KuG) arbetar sedan ca tio år bland annat med att stödja museer på Balkan i deras arbete att bli publika plattformar i freds- och försoningsarbetet.

Sedan 2006 har elva museer samarbetat i länderna Serbien, Bosnien-Herzegovina, Albanien, Makedonien, Kosovo och Montenegro. KuG har bistått nätverket med ledarskapsutveckling, utställningsteknik, pedagogisk och publik verksamhet m.m.
Nu produceras en gemensam utställning, som det yttersta resultatet av samarbetet. 1+1=Life and Love invigs den 11 mars 2011 samtidigt på alla 11 museer.

Utställningen kommer också att finnas i en mindre vandringsutställning som turnerar Europa.

Vill du engagera dig? Är du intresserad av utbyte med kollegor på Balkan? Kontakta Ing-Marie Munktell på Museum Gustavianum!MEDLEMSBREV
December 2010Svenska ICOM har varit på generalkonferens i Shanghai!

ICOMs generalkonferens arrangeras vart tredje år. Då väljer generalförsamlingen ny styrelse för hela ICOM, Executive Committee, och fattar beslut om nya resolutioner. Advisory Committee, som består av ordförandena i de olika nationella kommittéerna, träffas och väljer ny styrelse. De internationella kommittéerna träffas också.

- Denna stora tillställning, där museifolk från hela världen samlas för att diskutera gemensamma frågor, är som en slags museernas olympiad, berättar Stefan Bohman, ordförande i Svenska ICOM. Värdlandet Kina tog chansen att visa upp sin kultur från sin bästa sida. Temat för konferensen var Museums for Social Harmony, och vi kunde inte låta bli att fundera över vad harmoni står för i en diktatur som Kina, säger Stefan Bohman.

- Vi hade gärna sett att det fanns mer tid att diskutera alla resolutioner som antogs. En del kontroversiella resolutioner hänvisades till styrelsen. De handlade om att öka den interna demokratin och öppenheten inom ICOM. 

Stefan Bohman, Samuel Thelin och Louise Andersson i generalförsamlingen


Stefan Bohman, Samuel Thelin, Louise Andersson i general-församlingen

 - Shanghai var intensivt och tankeväckande på många sätt och helt obeskrivbart. Åk dit om du får möjligheten! säger Louise Andersson, ledamot i ICOMs svenska styrelse. Under konferensen träffade hon många intressanta personer, fick höra om nya initiativ som t ex www.fihrm.org.
- Jag fick många insikter i hur museiaktörer i olika länder arbetar med sin utställningspraktik  och fick också se museer med olika karaktär i Shanghaiområdet, säger Louise Andersson. 

Ett komplement till ICOMs etiska regler,
Dictionnaire de Museologie” håller på att tas fram. Ett första resultat är ett häfte med viktiga begrepp inom museologin som presenterades på konferensen.

En ny kommitté skapades, COMCOL, som samlar museianställda i frågor om dokumentation på museer. Den kom i hög grad till på svenskt initiativ.

Det nya medlemsavgifterna ratificerades också. Den svenska anpassningen till dem presenterades i förra nyhetsbrevet och hittas på Svenska ICOMs hemsida.

Till ny ordförande i ICOM valdes Hans Martin Hintz från Tyskland. Merete Ipsen från Danmark valdes till styrelseledamot. Till ordförande i Advisory Committee återvaldes Knut Wiik från Norge.

Vill du veta mer om generalkonferensen och läsa om vilka resolutioner som antogs, kan du besöka internationella ICOMs hemsida.

Juryn klar till Årets museum 2011 – hög tid att föreslå kandidater.

I mars 2011 offentliggörs vinnaren av Årets museum under Vårmötet i Stockholm. Priset delas ut av Svenska ICOM i samarbete med Riksförbun
det Sveriges Museer. 

 Juryn består av Catti Brandelius, konstnär, lika känd som Miss Universum, Christer Nylander,  vice ordförande i Riksdagens kulturutskott, Tron Wigeland Nilsen, generalsekreterare för Norges museumsforbund samt Cajsa Lagerkvist för Svenska ICOM och Robert Sjöö för Riksförbundet Sveriges Museer.

Du är välkommen att föreslå kandidater!
Utifrån inkomna förslag nomineras tre finalister.
Senast den 15 december vill vi ha din anmälan med en motivering till robert.sjoo@trafikverket.se eller cajsa.lagerkvist@varldskulturmuseet.se

Kriterier
Årets museum ska uppmärksamma ett museum i Sverige som visar prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet. Det ska vara ett museum som arbetar innovativt med exempelvis samlingar, pedagogik, utställningar, samtidsdokumentation, samarbetsformer och kommunikation. Internationellt arbete är viktigt.

Kom ihåg att nominera det museum du tycker ska vinna senast den 15 december 2010!

*|MEDLEMMAR SVENSKA ICOM|*

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet till din mailadress, klicka på Unsubscribe <<Email Address>>.

Vår postadress är:
ICOM Sverige
c/o Samhall Visby
Box 1139
Visby 621 22
Sweden

Add us to your address book

Copyright (C) 2010 ICOM Sverige All rights reserved.

Vidarebefordra detta nyhetsbrev till en vän
Update your profile
Email Marketing Powered by MailChimp