Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här
ICOM Sverige

AKTUELLT
 

Årets museum 2016
Nu pågår juryns arbete med att utse de museer som har möjlighet att få priset för Årets museum, resultatet presenteras på Vårmötet. Priset är ett samarbete mellan Svenska ICOM och Riksförbundet Sveriges museer och premierar museer som arbetar innovativt med exempelvis samlingar, kommunikation, pedagogik, internationellt arbete eller med samtidsdokumentation.

International Museum Day den 18 maj
Var med och uppmärksamma International Museum Day! Temat för i år är Museums and Cultural Landscapes. Här kan du läsa mer.

Hans Mannebys minnesfond
Förra årets vinnare av Museum Horizon Award blev dr Roeland Paardekooper från Holland, som fick priset för sitt engagemang och nätverksbyggande kring arkeologiska open-air museums. Här kan du läsa mer om honom. 

Du kan också nominera någon fram till den 31 mars. Så här går det till.

Resebidrag
Du vet väl att du som är medlem i Svenska ICOM kan söka resebidrag till konferenser och möten, både nationella och internationella? Senaste ansökningsdag är 1 mars respektive 1 juni. Högsta bidragsnivåer för möten och konferenser inom Europa, USA och Kanada är 5000 kr och övriga länder 8000 kr. Här hittar du spännande reserapporter från våra medlemmar.


ICOM News
Sugen på fler nyheter?
Här hittar du det senaste numret av ICOM News.
MEDLEMSBREV Februari 2016

Betala medlemsavgiften för 2016

För er som ännu inte betalt är det dags. 650 kr för yrkesverksamma och 350 kr för studenter och pensionärer. Sätt in pengarna på konto 39506-1 och ange namn, medlemsnr och typ av medlemsskap. En klisterlapp kommer efter några dagar. OBS! Vi skickar numera inte ut någon betalningspåminnelse per post.


Kallelse till årsmöte

Den 19 april kl 10.00
Läsesalen Östergötlands museum. Dagordning kommer senare. Vi räknar med att kunna bjuda på lunch till alla deltagare i mötet.

Anmälan för lunch senast 11 april till falk_bohman@hotmail.se.
 


Remissvar på museiutredningen

Styrelsen arbetar som bäst på att skriva ett remissvar på museiutredningen. När vi är klara lägger vi ut denna på vår hemsida. Vårt svar blir också en punkt på Årsmötet.
 


Seminarium kring ämnet Svåra museer planeras 

Vi samarbetar med de nordiska ländernas ICOM och ICOM-Tyskland om ett stort seminarium 2017 kring ämnet Svåra museer. Hur handskas vi med svåra frågor, med skelett i garderoben? Frågan är inte bara hur museer minns utan hur de glömmer! Detta presenteras på seminariet Makt att välja – makt att visa kl 09.00 på Vårmötet. Gå gärna på detta seminarium!
 


Utskotten kring museidefinitionen och sponsring

Svenska ICOM har startat två utskott. Museidefinitionsfrågan har aktualiserats därför att ICOM har bildat en internationell arbetsgrupp i frågan. Där har Svenska ICOM har en representant. Frågan har också aktualiserats med tanke på den svenska museiutredningen. Mer om detta på årsmötet.
 


Vi ses hoppeligen på årsmötet!

Många hälsningar

Styrelsen för Svenska ICOM

  • Vet du någon som vill prenumerera på Svenska ICOMs nyhetsbrev? På vår hemsida http://icomsweden.se/ kan man registrera sig.
   
  • Vill du ändra din postadress? Har du betalat medlemsavgiften och vill efterlysa din klisterlapp? Vänligen kontakta info@icomsweden.se
 
--- Copyright (C) 2011 ICOM Sverige All rights reserved.---
Email Marketing Powered by Mailchimp