Copy
Välkommen till Security Arena-dagen den 8 april 2014
Security Arena-dagen, 7 maj 2103
Den 8 april är du välkommen till en seminariedag om Security Arenas verksamhet. Dagen kommer att bjuda på inspirerande presentationer och tillfälle för interaktivitet och diskussion. 
 
Tid: 8 april, 09.00 - 15.15. Registrering 09.00, programmet börjar 09.30.
Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. 
Anmälan:  Senast den 1 april. Att delta på Security Arena-dagen är kostnadsfritt. 

  
 
Security Arena Lindholmen är en nationell arena för forskning och utveckling inom samhällssäkerhet med syfte att utveckla nya eller förbättrade förmågor inom det svenska krishanteringssystemet. Under 2013 har Security Arena genomfört flera projekt i bred samverkan mellan industri, akademi och samhälle.
 
Vi kommer att presentera resultat inom bland annat följande områden:
 
•   Harmoniserat intelligent transportsystemstöd för transport av farligt gods (HITS)
•   Harmonised eCall European Pilot (HeERO), projektavslutning
•   Sociala medier i kriskommunkation
•   Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden
 
Moderator: Bengt Källberg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Ladda ner hela programmet här>>
 
Vi hoppas att du har möjlighet att delta.  
 
Välkommen
Security Arena Lindholmen drivs som ett program inom Lindholmen Science Park.

Avregistrera mig från maillistan för Security Arena Lindholmen

Lindholmen Science Park • Lindholmspiren 3-5 • Box 8077, 402 78 Göteborg • info@lindholmen.se