Closer vid Lindholmen Science Park. Vi erbjuder en neutral innovations- och demonstrationsmiljö där akademi, näringsliv och myndigheter samverkar för ökad transporteffektivitet.

DenCity - projektet med lösningar för
hållbar tillväxt

Hur ska persontransporter och logistiktjänster se ut i våra växande städer? Vi vill ju fortfarande kunna se den klarblåa himlen, beställa matkassen på nätet och få den levererad på ett hållbart sätt utan att salladen har ledsnat.

DenCity har nyligen haft konsortiemöte och det händer mycket inom projektets alla sju delområden.
Läs om konsortiemötet

Regeringsbeslut om tyngre fordon banar väg för längre fordon

Den 16 februari beslutade regeringen om propositionen Godstrafikfrågor. Propositionen innehåller förslag om att delar av vägnätet ska öppnas upp för lastbilar med 74 tons totalvikt, på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. 74 tons lastbilar innebär att varje lastbil får med sig en ökad mängd gods och på så sätt kan utsläppen per tonkilometer minska. Thomas Asp är projektledare på CLOSER och leder HCT-programmet som arbetar för just dessa frågor.
Läs om hur beslutet påverkar i en intervju med Thomas

Examensarbete om informationsdelning för godstransporter på järnväg

Under våren skriver Nils Gjörup och Hugo Backmyr från Lunds universitet, programmet Industriell ekonomi, sitt examensarbete för Trafikverket och CLOSER. Fokus för examensarbetet ligger på att studera olika hinder och incitament för informationsdelning kring godstransporter på järnväg.
Läs mer om Nils och Hugos examensarbete

Workshop om datainsamling av fordonsrörelser av tunga fordon i urbana miljöer - 19 april

Den 19:e april arrangerar Test Site Sweden och CLOSER en workshop om datainsamling av fordonsrörelser av urbana tunga fordon.

Under vintern 2016–2017 hölls ett antal informationsträffar, inom ramen för Test Site Sweden, där intressenter inom området bjöds in för att informeras om databasen, men också för att diskutera vilka behov av ytterligare information som finns. Under dessa informationsmöten framkom det att det finns ett stort behov av en öppen databas för hur tunga fordon rör sig.

Med anledning av detta arrangerar Test Site Sweden tillsammans med CLOSER en workshop med målet att kartlägga olika parters behov och intresse kring fordonsforskning. Målet med workshopen är att ta fram en idé som kan ligga till grund för ett projekt om tunga fordons rörelsemönster.
Läs mer om workshopen

Vattnet - det outforskade stadsrummet?

Den 9 februari arrangerade CLOSER och Lighthouse, tillsammans med projekten EMMA och NÖKS, en seminariedag om regionala och lokala vattenvägar på Norra Latin i Stockholm. Det märktes tydligt att ämnet är högaktuellt och platserna till seminariet tog snabbt slut med över 100 anmälda. Förväntningarna från deltagarna på plats var höga och många ville få överblick över vad som redan görs i olika projekt och någon hoppades att en sådan här seminariedag skulle kunna bidra till att ”väcka regeringen”.
Läs mer om seminariet
Se kommande konferenser och evenemang i vår kalender på closer.lindholmen.se

Nationell arena för ökad transporteffektivitet

CLOSER är en nationell och neutral arena för samverkan inom transporteffektivitet. Vi samlar akademi, näringsliv och myndigheter till nya samarbeten och projekt för att utveckla och sprida kunskap om hur transporter kan göras mer effektiva.

closer.lindholmen.se

Vill du inte ha fler utskick? Avsluta prenumeration
 
FacebookLinkedInMyNewsdeskTwitterLindholmen Science Park
Lindholmspiren 3-5
402 78 Göteborg