Closer vid Lindholmen Science Park. Vi erbjuder en neutral innovations- och demonstrationsmiljö där akademi, näringsliv och myndigheter samverkar för ökad transporteffektivitet.

Treff16: Transporteffektivitet högt på agendan
för näringslivet

Över 200 deltagare samlades den 25 augusti på Lindholmen Science Park, när Transporteffektivitetsdagen arrangerades av Closer och Northern LEAD. Ledande forskare och näringslivsprofiler engagerade med trendstudier, innovationer och hållbara lösningar inom transportområdet. Lena Erixon, Generaldirektör på Trafikverket, beskrev vilka utmaningar vi står inför.
Läs mer om Transporteffektivitetsdagen

HCT behövs nu och i framtiden

Den 13 september hölls årskonferens för ett av CLOSERs tre temaområden, High Capacity Transport (HCT), på Lindholmen i Göteborg. Uppslutningen var stor med över 100 deltagare och ett fullspäckat program. Akademi, myndigheter och näringsliv representerades på scen såväl som på deltagarlistan vilket gav upphov till många intressanta diskussioner.
Läs mer om HCT-dagen

Effektivare utnyttjande av infrastrukturen – projektet om kringfartslogistik går in i nästa fas

I våras avslutades förstudien till projektet ”Kringfartslogistik – effektivare utnyttjande av infrastrukturen” och nu har startskottet gått för nästa steg som kommer att pågå från augusti 2016 till april 2018.
Läs mer om Kringfartslogistik

Projektet som ska ta fram åtgärdspaket för grönare transporter

Get Greener heter projektet som tar vid där SWIFTLY Green-projektet avslutades. Efter två års arbete kunde SWIFTLY Green presentera 130 konkreta åtgärder som har potential att minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt stödja utvecklingen av transportkorridorer i Europa. Projektet Get Greener har som mål att ta fram åtgärdspaket utifrån dessa åtgärder genom näringslivscase i syfte att testa olika lösningar som kan bidra till en kraftigt minskad miljöbelastning.
Läs mer om Get Greener

Ny ordförande för Round Table inom
Urban Mobility

Nu får Round Table-gruppen inom CLOSER’s temaområde Urban Mobility ny ordförande.

Det är Pernilla Sustovic, chef för Urban Transport Solutions vid Volvo Technology, som från och med hösten 2016 även träder in i rollen som ordförande för det neutrala och nationella Round Table-forumet inom Urban Mobility.
Läs mer om Pernilla Sustovic och Urban Mobility-gruppen

Örebro kommun blir partner i CLOSER

Nu är det klart att Örebro kommun går in som partner i CLOSER. Örebro kommun ligger centralt i Sverige med cirka 20 mil till Stockholm och 30 mil till Göteborg. 70 procent av Sveriges befolkning bor inom en radie av 30 mil. Örebro Airport har charter-, reguljär- och godstrafik till Sverige och övriga Europa.
Tågen trafikerar Örebro på Mälarbanan, Svealandsbanan, Bergslagsbanan och söderut till bland annat Göteborg. På europavägarna E 18 och E 20 samt riksväg 50 färdas både människor och gods.
Läs mer om Örebro kommuns partnerskap

Viktoria Swedish ICT ny partner i CLOSER

Viktoria Swedish ICT har blivit partner i CLOSER. Viktoria Swedish ICT är ett icke vinstdrivande forskningsinstitut med syfte att stötta samhällets utveckling mot hållbar
mobilitet. Forskningsinstitutet är en del av RISE Research Institutes of Sweden AB. Huvuduppgiften är att, i samarbete med industri, offentlig sektor och akademi, utföra tillämpad forskning och utveckling inom ICT  på fem olika områden: Kooperativa system, Digitaliseringsstrategi, Elektromobilitet, Hållbara affärer samt Hållbara transporter.
Läs mer om Viktoria Swedish ICT's partnerskap

CIVIC: projektmöte i Bryssel

I slutet av augusti träffades representanter från Österrike, Belgien, Nederländerna och Sverige på Vrije Univesiteit i Bryssel för projektmöte och workshop gällande utvärderingsmetoden MAMCA (Multi Actor Multi Criteria Analysis). 
Läs mer om CIVIC (på engelska)

Nya medarbetare på CLOSER

Nu har CLOSER fått tre nya medarbetare. Lina Wells, Sandra Nordahl och Hanna Timring började alla tre på CLOSER under hösten. 

Lina Wells och Sandra Nordahl, som idag är anställa på Trafikverket, kommer från och med nu även att vara aktivt involverade i arbetet inom CLOSERs basverksamhet. Framför allt kommer de att arbeta med att initiera och driva projekt kopplat till området hållbara transportkorridorer. I augusti började även Hanna Timring som kommer att arbeta som projektkoordinator i bland annat ett EU-projekt om bygglogistik - CIVIC.

Hannes Lindkvist praktiserar hos CLOSER

Under hösten praktiserar Hannes Lindkvist på CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Hannes studerar just nu ett masterprogram i hållbar utveckling på Uppsala universitet och ser fram emot en höst full av nya lärdomar och erfarenheter.
Läs mer om Hannes och hans praktik

 
Se kommande konferenser och evenemang i vår kalender på closer.lindholmen.se

Nationell arena för ökad transporteffektivitet

CLOSER är en nationell och neutral arena för samverkan inom transporteffektivitet. Vi samlar akademi, näringsliv och myndigheter till nya samarbeten och projekt för att utveckla och sprida kunskap om hur transporter kan göras mer effektiva.

closer.lindholmen.se

Vill du inte ha fler utskick? Avsluta prenumeration
 
FacebookLinkedInMyNewsdeskTwitterLindholmen Science Park
Lindholmspiren 3-5
402 78 Göteborg