Closer vid Lindholmen Science Park. Vi erbjuder en neutral innovations- och demonstrationsmiljö där akademi, näringsliv och myndigheter samverkar för ökad transporteffektivitet.

En hälsning frÃ¥n programansvarig 

Hej, 

Midsommar närmar sig med stormsteg och snart tar de flesta av oss lite välbehövlig semester. Det har varit en intensiv och spännande vår och ni kan läsa lite om det som händer i detta nyhetsbrev.

Den 23 maj anordnade CLOSER tillsammans med Drive Sweden och Forum för transportinnovation ett runda-bord-möte om innovationsområden för svenska godstransporter. Runt bordet fanns, förutom infrastrukturminister Anna Johansson, ett antal representanter från näringsliv, samhällsaktörer och akademi. Vad som blev uppenbart av diskussionerna var att det finns ett fortsatt stöd och uttalat behov av förstärkta samverkansplattformar för öppen innovation och större demonstrationer. Detta känner vi oss förstås stärkta av i den fortsatta utvecklingen av CLOSER.

Är ni intresserade av att engagera er mer i vårt arbete? Kontakta mig eller någon av kollegorna på CLOSER så diskuterar vi vidare! Missa inte heller att anmäla er till årets Transporteffektivitetsdag 25 augusti – många har redan registrerat sig. Hör gärna av er med era tankar och funderingar!

Glad midsommar!

Sofie Vennersten
Programansvarig på CLOSER
13 september

Årskonferens för High Capacity Transport 2016

High Capacity Transport (HCT) avser införandet av fordon och fordonskombinationer med högre kapacitet än vad som används idag. Årskonferensen redovisar det senaste som hänt inom de olika forskningsområdena och vi ser även framåt vad som är på gång.
Mer info och anmälan

Styrning av trafik för effektivare godstransporter

Trängseln på in- och kringfartsleder är ett allt större problem för godsförsörjningen i framför allt Stockholm och Göteborg. Resultaten från en förstudie som nyligen avslutats visar att befintliga vägar kan utnyttjas på ett bättre sätt genom att låta samhällsviktig och miljöklassad godstrafik få tillgång till ett prioriterat körfält. Tack vare uppkopplade fordon skulle trafiken kunna styras till specifika körfält beroende på trafiksituation och om fordonen uppfyller vissa krav.

Nästa steg har precis beviljats av VINNOVA (FFI). Syftet är att bland annat utreda regelverk och vilka krav som bör ställas pÃ¥ fordon och godstransportörer som ska prioriteras och att vidare simulera trafikflöden för att verifiera effekterna. 
Läs mer
Transporteffektivitetsdagen, 25 augusti 2016

Innovationstävling i transporteffektivitet

För första gången utlyses en innovationstävling i samband med Transporteffektivitetsdagen (TREFF) 2016.

Har du funderat på en smart lösning eller har du precis genomfört ett examensarbete som genererat intressanta idéer? Kanske har du utvecklat något inom ditt företag? Oavsett nivå och ambition har du här en chans att pitcha din idé för en intressant målgrupp och möjlighet att realisera den i ett framtida projekt.
Läs mer

Tyngre lastbilar snart verklighet i Sverige

Thomas Asp är projektledare för HCT-programmet vid CLOSER som arbetar för införandet av längre och tyngre lastbilar i Sverige. En målsättning som snart, åtminstone delvis, ser ut att bli verklighet.

– Anna Johansson har lovat att ett sÃ¥dant beslut ska komma under Ã¥ret. Det skulle innebära att de första fordonen börjar rulla under 2017, vilket är väl i linje med de mÃ¥l vi hade frÃ¥n början. 
Läs mer
23 augusti, Jönköping

Nätverksträff för doktorander och unga forskare

I början av hösten anordnar CLOSER en nätverksträff för doktorander och unga forskare inom Transporteffektivitet. Syftet är att i första hand skapa en stark samverkan mellan unga forskare inom olika ämnesomrÃ¥den och frÃ¥n olika delar av landet. Men, det handlar ocksÃ¥ om att stärka möjligheterna till bra och framgÃ¥ngsrika forsknings- och innovationsprojekt i framtiden.
Läs mer

Nytt projekt för smartare bygglogistik

Utbyggnad av infrastruktur, utveckling av nya bostadsomrÃ¥den och renovering av byggnader är en nödvändighet för att skapa attraktiva och hÃ¥llbara städer. Men transport av varor och personal till byggen kan störa invÃ¥nare, företag och trafikanter. Genom att engagera intressenter ska CIVIC-projektet bidra till ökad transport- och energieffektivitet samt minimerade störningar frÃ¥n bygglogistik.
Läs mer

 
Se fler konferenser och event i vår kaleder på closer.lindholmen.se

Nationell arena för ökad transporteffektivitet

CLOSER är en nationell och neutral arena för samverkan inom transporteffektivitet. Vi samlar akademi, näringsliv och myndigheter till nya samarbeten och projekt för att utveckla och sprida kunskap om hur transporter kan göras mer effektiva.

closer.lindholmen.se

Vill du inte ha fler utskick? Avsluta prenumeration
 
FacebookLinkedInMyNewsdeskTwitterLindholmen Science Park
Lindholmspiren 3-5
402 78 Göteborg