Prijs voor de Vrijheid 2012: Johan Van Overtveldt
http://www.liberavzw.be


Persbericht & Save The Date

Libera! geeft maandag 4 juni 2012 om 19u in Brussel de “Prijs voor de Vrijheid" aan Trends- en Knack-hoofdredacteur Johan Van Overtveldt


De Prijs voor de Vrijheid voor het jaar 2012 wordt toegekend aan de heer Johan Van Overtveldt, hoofdredacteur van Knack en Trends, en voorheen directeur van de denktank Metena en later algemeen directeur van het ondernemersplatform VKW. De laureaat is tevens doctor in de economische wetenschappen (UFSIA) en auteur van het recente boek “Het Einde van de Euro” (Acco Uitgeverij, 2011).
 
De Vlaamse klassiek-liberale denktank Libera! waardeert met deze toekenning de heldere en consistente economische analyses van de Europese financieel-economische crisis vanwege de laureaat.

De remedies die door de heer van Overtveldt worden vooropgesteld, zoals budgettaire orthodoxie, de inkrimping van het staatsapparaat en een monetaire stabiliteit vanuit de centrale bank, zijn ook volgens Libera! de enige weg naar het behoud van een vrije en welvarende samenleving in Europa.
 
De Prijs wordt uitgereikt op maandag 4 juni 2012 te Brussel in het auditorium “De Schelp” van het Vlaams Parlement. Aanvang om 19u. De laudatio wordt uitgesproken door Prof. Frank Smets, buitengewoon hoogleraar economie aan de K.U. Leuven en directeur-generaal Research van de Europese Centrale Bank.
 
-----
 
De Prijs voor de Vrijheid is een jaarlijkse politieke erkenning die sinds 2010 wordt uitgereikt door de denktank Libera!. In 2011 werd deze toegekend aan de Britse publicist Theodore Dalrymple met een laudatio van Bart De Wever, en in 2010 aan voormalig Europees Commissaris Frits Bolkestein met laudatio’s van Derk Jan Eppink en Patricia Ceysens. Van 2003 tot 2009 werd de prijs door Nova Civitas uitgereikt.
 
Libera! is een partijonafhankelijke Vlaamse denktank die zich inzet voor de waarden van een vrije samenleving. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op de bescherming en de promotie van het private eigendomsrecht. Libera! publiceert academische studies, beleidspapers en artikels. Verder worden maandelijks activiteiten ingericht.
 
Als Vlaamse denktank met ook een internationale focus is Libera! aangesloten bij New Direction: Foundation for European Reform, het Stockholm Network, het Atlas Network en de European Coalition for Economic Growth.
 
-----
 
Meer informatie over Libera! en de details van de prijsuitreiking: www.liberavzw.be
Inschrijvingen zijn nog niet mogelijk. Meer informatie en alle details volgen spoedig.