Copy

Agenda   

15 sept     Jaartraining  Verlicht Je Leven
 

Beste <<Voornaam>>,

De eZine van deze maand is een reactie die ik schreef op een interview van Fokke Obbema met filosoof/cabaretier Tim Fransen Laten we lachen om onszelf in de Volkskrant (31/3).

Regelmatig schrijf ik reacties op interviews of stukken in de VK die ik publiceer op Facebook. Dus als dit stuk je aanspreekt kun je me volgen op Facebook en vind je regelmatig een reactie op de actualiteit van zingeving.


Hartelijke groet,
Ramo.                                                                                                       

 
HUMOR IS ONS VERMOGEN OM INHOUD IN EEN ANDER PERSPECTIEF TE PLAATSEN
 

Verfrissend perspectief van Tim Fransen, waarin het onder ogen zien van onze kwetsbaarheid uitmondend in ons sterven een belangrijke plek inneemt. Bij de leestip ('Worm at the Core' over de Terror Management Theory) zegt hij: Deze theorie voed mijn overtuiging dat onze hoop schuilt in het onder ogen zien van onze diepste angst.’

Ik ben het helemaal met hem eens, hoewel mijn overtuiging vanuit een andere hoek komt. Zowel persoonlijk als professioneel heb ik veel met vergankelijkheid te maken. Vergankelijkheid, een belangrijke leerstelling in het Boeddhisme, stelt dat ons emotioneel en psychisch lijden vooral voortkomt uit twee basale neigingen die onze geest heeft, namelijk gehechtheid en afkeer.

Gehechtheid (of hoop) is de neiging of reflex prettige gedachten en ervaringen zo lang mogelijk te willen laten voortduren. We raken aan ze gehecht en willen ze niet loslaten. Alles is veranderlijk betekent hier dat geen enkele gedachte of ervaring eeuwig voortduurt en ze onvermijdelijk vroeg of laat verandert.

We hebben dan een ervaring van verlies en gaan op pad om de gedachten of ervaring zo snel mogelijk te herstellen, eerder dan het (onvermijdelijke) verlies onder ogen te zien.

Afkeer (of angst) is de neiging of reflex om zo snel mogelijk van onprettige of vervelende gedachten en ervaringen af te komen, eerder dan onder ogen te zien dat het voorkomen hiervan een redelijk autonoom proces is. Dit is de andere pool - terwijl alles veranderlijk is, kunnen we niet met een druk op de knop onze emotionele en psychische gesteldheid even aanpassen aan onze wensen.

Neemt niet weg dat er al heel lang gezocht wordt naar manieren om dat wel te doen, sommige bruikbaar en zinvol, anderen slecht als manier om geld te verdienen. Maar daarover een andere keer.

Deze twee sterke neigingen samen, die we allemaal kunnen herkennen in ons eigen gedrag, noemen de boeddhisten 'samsara,' de term waarmee aangeduid wordt dat we ons in een vicieuze cirkel bevinden waarin we gedrag (gehechtheid en afkeer) blijven vertonen met steeds hetzelfde onwenselijke resultaat, namelijk lijden.

Dichter bij huis kennen we de uitspraak van Einstein waarin hij waanzin karakteriseert: Hetzelfde gedrag blijven vertonen, en verwachten dat het een ander resultaat zal opleveren. Niet dus, hoewel we en masse hardnekkig blijven volhouden dat het uiteindelijk wel zal lukken. (Ja, ik doe ook nog steeds mee aan de loterij).

Onze angsten onder ogen zien gaat goed met mijn slogan 'Ontspan in wat er is, in wat er dan ook is.' Zie onder ogen hoe het is, hoe jij dit moment ervaart, ongeacht of het prettig of onprettig is, en ontspan in hoe het is. Dat betekent dat je de reflex om je je er onmiddellijk mee te bemoeien en het te willen aanpassen (laten voortduren of er vanaf komen) ontmantelt en je vanuit de dan ontstane rust en ruimte kunt handelen.

Ik noem dat het ontmantelen van reactiviteit. Bevrijdend en het ontsluit een meer humoristische blik op onze worsteling om onze dagelijkse herhaling van zetten op een andere wijze te bekijken. De essentie van humor is tenslotte ons vermogen om een inhoud in een ander perspectief te kunnen plaatsen.
                           De Kracht van Aandacht - Kleine Gids voor het Trainen van Je Geest 
                          Nu voor € 12,95 met gratis verzending! Ook als e-boek en audioboek.
Ga naar de winkel
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2019 MindConsult, Alle rechten voorbehouden.