Copy

Agenda   

14 april    Workshop 1. Voorbij Emoties
12 mei      Workshop 2. Voorbij Gedachten
2 juni         Workshop 3. Voorbij het Zelf
15 sept     Jaartraining  Verlicht Je Leven

Beste <<Voornaam>>,

Na de succesvolle serie lezingen Verlicht Je Leven van het najaar geef ik in het voorjaar de serie van 3 Workshops Verlicht Je Leven. Ze brengen een je onmiddellijk inzicht en ervaring van de essentie van iedere Fase.

De workshops bieden je een ervaring van de routekaart in het weerbarstige gebied van bewustzijn ontwikkeling en helpen je daar je eigen weg te ontdekken en te navigeren. 

Voor professionals brengen ze ook training in verdieping in het werken met cliënten en groepen. Het 4 Fasen perspectief biedt een heldere en praktische structuur voor het duiden, verdiepen en versnellen van het proces van cliënten.

In de blog hieronder een reflectie over ruimte gevende begrenzing: De Eenvoud van Perfectie

Heb een goed hart, Ramo 
Graag tot ziens!


* Je kunt me volgen op Twitter  Facebook en Linkedin.
 Special announcement: Dangerous Women Workshop
 
My longtime collegue Zelda Hall facilitates, together with Faye Blake, this women-only workshop on sat. feb. 9 in A'dam (English spoken). A quote form the announcement:

"In this workshop we will explore what it means to be a ‘dangerous woman’ and who we consider to be a danger to ourselves or others. We will learn what our inner dangerous woman looks like and what her gifts might be.

Look here for more information and booking.

 


 

De Eenvoud van Perfectie

Al jaren ben ik een bewonderaar van de beroemde Japanse architect Tadao Ando. Recent kocht ik een schitterend overzichtsboek van zijn werk tot heden (7,8 kg maar liefst), een bevrijdende ervaring van fysieke ruimte.(1)

In het voorwoord wordt de term De Eenvoud van Perfectie gebruikt voor de omschrijving van de essentie van zijn meesterschap. Deze omschrijving raakte me, het verwoordt inderdaad dat wat zijn werk voor mij belichaamt, en als ik het zie teweeg brengt. 

Het vraagt groot meesterschap om de esthetiek van ruimte en begrenzing zo vorm te geven, dat de onvermijdelijke begrenzing de kwaliteit van ruimte krijgt eerder dan afsluiting of belemmering.

Een andere uiting van Japans meesterschap is de Enso (afbeelding helemaal boven), een traditioneel door zen-boeddhisten in één penseelstreek getekende cirkel. Ze is de uiting en tegelijkertijd de beoefening van leegte, eenheid en het moment van verlichting.

Het vraagt een-puntige aandacht, totale aanwezigheid en niet-doen. Alle 'doen' werkt als afleiding en verstoort de vloeiende beweging van de penseel. Niet-doen vraagt paradoxaal genoeg wel weer veel oefening, maar dat is met alle meesterschap zo. 


Ruimte gevende begrenzing

In ons leven staan we voor een gelijke uitdaging - het aanbrengen van de nodige begrenzing die ons ruimte brengt in plaats van ons te beperken. In onze opvoeding waren het vooral anderen die begrenzing aanbrachten. Noodzakelijk, dat wel, maar vaak met weinig of geen uitleg en flinke druk.

Een rode draad in mijn leven is mijn verzet tegen deze opgelegde begrenzingen door anderen. Het heeft mij veel energie en frustratie gekost voordat het inzicht daagde dat niet alle begrenzingen een beperking waren. 

Wijzer geworden door inzicht en ervaring heb ik nu meer rust in de noodzakelijkheid en functie van begrenzing. Ik heb ervaren dat zelf (dat dan weer wel) aangebrachte begrenzing - denk aan regelmaat, discipline, soberheid, eenvoud - mij veel meer tevredenheid en gelijkmoedigheid brengen dan emotioneel reactief verzet. 

Het illustreert de paradox dat door onszelf te begrenzen we de van nature in ons aanwezige ruimte kunnen ervaren. Deze ruimte is zoals het heet intrinsiek aanwezig, ze is er altijd al in onze geest en kan en hoeft niet geproduceerd  worden.

Daarom verwijst bewustzijn ontwikkeling niet naar het veroorzaken van iets, maar juist naar het tot rust brengen van onze onrustige geest, waardoor we de al aanwezige ruimte kunnen ervaren. In het Tibetaans-boeddhisme spreekt men dan ook van het temmen van de geest. Eenvoud


Zoals Tadao Ando en de zen-meesters laten zien heeft  perfectie van eenvoud niets te maken met onze neiging tot perfectionisme. Integendeel, de essentie van eenvoud is in de tot rust gekomen geest die helder is, zonder afleiding. Daardoor kan onze natuurlijke eenvoud zich gestalte geven in alles wat we doen - van architectuur tot spirituele beoefening.   

Ik schreef eerder bij de Enso "z
e is de uiting en tegelijkertijd de beoefening." Dat is precies de goede houding in wat we dan ook doen - we zijn de uiting en tegelijkertijd de beoefening van wat we belichamen.

We zijn het al, daarom zijn we de uiting, en we beoefenen het omdat het blijvende aandacht vraagt - tot ze definitief stabiel is. (2)

De Eenvoud van Perfectie is de gelijktijdige uiting en beoefening van Eenvoud. En die is Perfect zoals het is. 

In eenvoud is begrenzing ruimte gevend en niet ruimte beprekend. Ervaar je ruimte beperking dan is het niet de eenvoud van perfectie, of het nu in je werk, relaties of anderszins is. Dan is het tijd om er aandacht aan te geven.      
                                                                     

(1) Tadao Ando (1941) - Ando, Complete Works 1975 - Today, by Philip Jodidio, Uitg. Taschen.
(2) Dit vraagt overigens wel reflectie over je gedrag: wat uit je daadwerkelijk en wat beoefenen je eigenlijk? 
                           De Kracht van Aandacht - Kleine Gids voor het Trainen van Je Geest 
                          Nu voor € 12,95 met gratis verzending! Ook als e-boek en audioboek.
Ga naar de winkel
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2019 MindConsult, Alle rechten voorbehouden.