Nyhedsbrev fra foreningen Børns Livskundskab
Problemer med at se denne mail?
Åbn i din browser.
bbornslivskundskabdk
Børns Livskundskab, Nyhedsbrev nr. 1, januar 2015

Vi vil fra Børns Livskundskab ønske jer alle et godt nytår og se både frem mod det kommende  og tilbage på det forgangne års aktiviteter.

Kursus på Vækstcenteret: Forankret i Femkanten
I 2015 laver vi et kursusforløb på Vækstcenteret . Det strækker sig over to gange – en weekend i foråret og en i efteråret.
Vi har i dette forløb mulighed for en grundig gennemgang af femkanten. Både i forhold til egen fordybelse og i forhold til hvordan øvelserne kan bringes videre til børn og unge. Målet er at styrke den enkeltes empati, sans for fællesskabet, selvberoenhed og opmærksomhedsklarhed.
Du kan tilmelde dig kurset og læse mere på dette link: http://www.vaekstcenteret.dk/kursusdetaljer.asp?NodeId=14&CourseId=156

Opfølgningsdag for deltagere fra kurset ”Mindfulness og empati” i VIA/CFU regi samt nyt kursusforløb
Efteruddannelse af fagprofessionelle I VIA/CFU regi fortsætter. Vi færdiggjorde et 5 dages kursusforløb i december og starter et nyt forløb i februar, som er fuldt booket, og derfor er der allerede nu planlagt et nyt kursus i efteråret 2015,
Det er tydeligt at mærke den stigende interesse for kontemplative øvelser i en pædagogisk sammenhæng og at mange af kursisterne allerede er i gang med at eksperimentere og arbejde med øvelser der peger indad – med sig selv og med de børn og unge de arbejder med.
Der vil være en opfølgningsdag dag  d. 7. September 2015 for dem der har været på et af de tidligere kurser. Se et opslag om dette på vores hjemmeside.  

Udviklings og forskningsprojekt
Vores samarbejde med Læreruddannelsen i Århus fortsætter.  De studerende, vi følger, er nu på deres 3. år. I foråret 2014 har vi fra Børns Livskundskab arbejdet med fokus på de studerende og i efteråret 2014 med fokus på de folkeskolelærere og undervisere ved læreruddannelsen, der er tilknyttet projektet. I foråret 2015 bliver der et fælles fokus for alle tre grupper, idet vores undervisning vil blive centreret om de studerendes praktikforløb.
Projektet forgrener sig i øjeblikket og i det forgange år er der f.eks sket en del på forskningsområdet, i den forstand at læreruddannelsen har sat midler af til at forske i forskellige aspekter og områder indenfor projektet. Det er meget spændende at følge og vi glæder os til at se, når de første resultater med tiden kan offentliggøres.

RETHINK Our Common Future: Transforming the Heart of Education
Konference og workshop i Aarhus, den 10.-11. juni 2015

Den 10. og 11. juni sætter vi under overskriften “Rethink: Transforming the Heart of Edcuation” fokus på forskning om og erfaringer med forsøg på at skabe læringsmiljøer, som giver børn og unge bedre muligheder for at kunne være medskabere af et mere bæredygtig samfund. Konferencen, som også vil have workshopelementer, byder på en række nationale og internationale oplægsholdere med stor erfaring og indsigt fra forskning og/eller praksis med konkrete tiltag på dette felt.

Konferencen, som organiseres i samarbejde med Interacting Minds Centre ved Aarhus Universitet og VIA læreruddannelsen i Aarhus, retter sig mod lærere, pædagoger, skoleledere og politikere, såvel som forskere.
Konferencens første dag handler om konkrete erfaringer, der er gjort med relationskompetenceprojektet som vi har været i gang med i samarbejde med VIA læreruddannelsen i Aarhus.
På konferencens anden dag vil en række anerkendte forskere fra Europa og Nordamerika dele erfaringer og indsigter. Sammen med dem vil vi drøfte fremtidens muligheder og udfordringer. Hvilken type læringsmiljøer er der brug for i de kommende årtier? Hvordan kan vi give børn bedre muligheder for at udfolde deres naturlige evner for empati, osv.?
“Rethink Our Common Future: Transforming the Heart of Education” er den første i en række af tre årlige konferencer/workshops, som tager anledning af at det i 2017 er 30 år siden, at rapporten “Our Common Future” af FN kommissionen for udvikling og miljø udkom, som satte bæredygtighed på den globale, politiske dagsorden. Konferencen i 2016 vil have fokus på familier, fællesskaber og samfund, mens slutkonferencen i 2017 vil tage udgangspunkt i et globalt perspektiv på bæredygtighed, empati, og medansvar.
Mere information om konferencen, herunder programmet og tilmeldingsproceduren, vil blive offentliggjort omkring 1. marts.

Workshop med Peter Senge i Silkeborg
I november var Børns Livskundskab medarrangør på en Triple Fokus workshop på Silkeborg Gymnasium. Peter Senge og Guus Geisen stod for dagen og havde bedt Katinka Gøtzsche som repræsentant fra Børns Livskundskab og lærer på gymnasiet om at lave nogle pentagramøvelser undervejs.
Deltagerne på workshoppen bestod af 2 2.g klasser samt deres lærere, gymnasiets ledelse, folkeskoleledere fra Silkeborg kommune, Børns Livskundskab samt andre interesserede der havde meldt sig til. Sammenlagt var ca. halvdelen elever og den anden halvdel ”voksne”. Netop denne sammensætning viste sig at være meget frugtbar.
Eleverne var inden workshoppen blevet bedt om at beskrive en problemstilling som var vigtig for dem. På selve dagen blev deltagerne delt op i to grupper. Eleverne arbejdede med deres problemstilling ved hjælp af systemiske værktøjer, der blev introduceret for dem af Guus Geisen. Imens fortalte Peter Senge de øvrige deltagere om metoden bag elevernes arbejdsproces. Dagen endte med at de to grupper mødtes i mindre grupper. Her fortalte eleverne, hvad de var nået frem til. Derefter var der plads til spørgsmål og dialog både i grupperne og i plenum.
Det, der især var slående, var elevernes feedback. De var meget begejstrede. Og det de alle sammen pegede på som vigtigt, var det ligeværd de havde følt i forhold til ”de voksne” deltagere. De følte sig mødt, set og hørt. Det var ikke en belærende eller eksaminerende kontakt, men en reel nysgerrighed for, hvad der optog de unge mennesker.

International uddannelse
Og så glæder vi os til i år at starte vores nye internationale uddannelse: How to teach Empathy, Compassion and Presence.
Undervisningen kommer til at foregå på engelsk i lokaler tæt på Berlin. Vi er i øjeblikket i gang med at lave undervisningsmateriale og få det oversat til engelsk som vi allerede har.
Selvom det er en international uddannelse vi satser på i første omgang, ser vi meget gerne at der kommer danskere og skandinavere med på holdet.  Se www.trainingempathy.com

På vegne af Børns Livskundskab
Martijn Van Beek, Helle Jensen og Katinka Gøtzsche


 

Copyright © 2015 BørnsLivskundskab.

www.bornslivskundskab.dk
Netværk: www.bornslivskundskab.ning.comNyhedsbrevet er lavet med:
Email Marketing Powered by Mailchimp