Nyhedsbrev fra foreningen Børns Livskundskab
Problemer med at se denne mail?
Åbn i din browser.
bbornslivskundskabdk
Børns Livskundskab, nyhedsbrev nr 3, august 2014

Underviser med relationskompetence
Behovet for kurser og uddannelse, hvor der undervises i nærværs- og empatiøvelser og relationskompetence, har været støt stigende i den tid, vi har arbejdet med området i BL. Det er dejligt, og det betyder, at der er brug for undervisere, der både har en solid daglig praksis med udgangspunkt i femkanten, samt en solid relationskompetence. For at tilgodese dette behov udbyder vi et træningsforløb, der henvender sig til mennesker, der har en veletableret daglig praksis og dermed en dyb fortrolighed med at arbejde på kontakt indadtil ud fra femkanten. Formålet med træningsgruppen er at styrke den enkelte deltagers relationskompetence og formidlingskompetence og dermed muligheden for at skabe et godt lærings- og udviklingsmiljø, ikke blot, når der undervises i ovennævnte temaer, men også ved undervisning i det hele taget. Du kan læse mere om tilbuddet i vedhæftede folder, hvor du også kan læse, hvornår og hvor der afholdes informationsaften og kursus. Se http://www.bornslivskundskab.dk/wp-content/uploads/2014/08/Træningsgruppe.pdf.

Kursus i VIA/CFU regi
Vores kursus’Mindfulness og empati – relationernes betydning for det gode lærings- og udviklingsmiljø’ med start i september 2014 er overtegnet, og derfor kommer der et dubleringskursus med start i februar 2015.
Du kan tilmelde dig kurset og læse mere om det på http://hval.dk/kursus/CFU15224/

Bogpræsentation i Berlin, Innsbruck og Zürich
Bogen ‘Nærvær og empati i skolen’, som udkom i februar måned er nu oversat til norsk og tysk og udkommer i september måned. I Berlin er der forberedt en bogpræsentation den 18.9, se mere på http://www.ddif.de/news/news-juni-2014 i forbindelse med et weekendseminaret ‘Intteligenz des Herzens’, som BL holder i Berlin. I Innsbruck og Zürich bliver der en lignende bogpræsentation i november måned. Det er dejligt at opleve, at der også er interesse for vores arbejde i udlandet. Det er tydeligt, at den enkelhed, som det giver at arbejde med nærværs- og empatiøvelser med udgangspunkt i femkanten kombineret med vores mangeårige arbejde med at udvikle fagfolks relationskompetence, giver en rigtig god mulighed for at integrere begge dele i den almindelige undervisning.

Workshop, Mind & Life i USA
I sommeren er vores samarbejde med Mind&Life Institute (M&L), som startede sidste år, også blevet udbygget. BL blev inviteret til Amherst, Massachusetts til Mind & Life´s hovedkvarter for at deltage i en uges udviklingsarbejde med baggrund i M&L´s udkast ‘A Call to Care’, som handler om at arbejde med mindfulness og medfølelse i skolen. Katinka Gøtzsche deltog fra BL og vil her fortælle om erfaringer og oplevelser fra ugen:

I juli måned deltog jeg i en skandinavisk gruppe på 4, der udover mig bestod af to fra Norge, og en fra Sverige. Vi var inviteret til en uges workshop i Amherst sammen med grupper fra USA, Mexico, Israel, Vietnam, Bhutan og Indien. Alle involverede var på den ene eller ande måde involveret i undervisning og uddannelse af børn og unge. Det var interessant at erfare, at det er mange af de samme udfordringer, vi står over for i de forskellige lande. Der blev talt om stor depressionsrate blandt unge og problemer med motivation i skolerne og misbrug af alkohol og narkotika, og der var udbredt enighed om, at noget måtte gøres. Programmet A Call to Care er M&L´s bud på, hvad der kan gøres. Programmet består af tre former for omsorg (care), nemlig receiving (modtage) care, self care (egenomsorg) og extending (give) care. Tanken bag er, at en lærer er blevet lærer, fordi vedkommende gerne vil drage omsorg for andre og facilitere deres udvikling, så nogle af førnævne problemer undgås. Her oplever de fleste lærere indimellem, at nogle elever er svære at nå, og det kan give læreren en oplevelse af ikke at leve op til sine egne værdier.
Programmet skal ses som en hjælp til at kunne bevare autoriteten og empatien i disse situationer, og samtidig handle på en måde, så barnets udvikling også sikres. Programmets udgangspunkt er, at det er nødvendigt at træne alle tre former for omsorg – adskilt og i en forståelse af deres sammenhæng. I første omgang er det læreren selv, der træner, og derefter trænes i at videregive alle tre former til eleverne. Metoden er en kombination af relationsarbejde (SEL, Social, emtional, learning programmes) og kontemplative øvelser. På den led ligner det BL´s kombination af relationskompetence og kontemplative øvelser ud fra femkanten (pentagrammet). M&L har arbejdet meget med den teoretiske baggrund og har arbejdet på at få et undervisningsmateriale gjort klar, før de reelt har været ude at afprøve det i skolerne. Dette er modsat vores arbejdsmåde, hvor vi har udarbejdet manualer og lignende i samarbejde med mange forskellige lærere og elever, der reelt har afprøvet øvelserne med deres klasser samtidig med og efter et træningsforløb hos os. Indtil nu har M&L udviklet guidede indre øvelser, hvor – i første omgang - lærerne sidder stille og bliver guidet ind i bestemte oplevelser. Her var der flere interessante øvelser, som vi også kan lade os inspirere af. Vi har fået gode kontakter til de andre deltagere, og det er helt sikkert frugtbart for vores udviklingsarbejde, at vi også fremover skal deltage i udviklingen af programmer i M&L regi.

Kulturmødet på Mors, ‘Skolen ud af boksen’ - om at nære kreativiteten’, 21.-23.8.14
I år deltager vi fra BL i kulturmødet på Mors. Kulturmødet beskriver sig selv som ‘Danmarks nye midtpunkt, når det kommer til at diskutere kunst og kultur.’ Kulturmødet finder sted i og omkring Musikværket, Nykøbing Mors den 21.-23. aug. 2014. Vi deltager fredag den 22.8.14 i en eftermiddagssamtale kl. 15.30 om ‘Empati og sensitivitet’ og fredag aften i programmet ‘Skolen ud af boksen – om at nære kreativiteten’. Se programmet på www.kulturmoedet.dk og læg vejen omkring Mors, hvis du har mulighed for det!

Fortsat god sommer!
På bestyrelsens vegne
Katinka Gøtzsche og Helle Jensen


 

Copyright © 2014 BørnsLivskundskab.

www.bornslivskundskab.dk
Netværk: www.bornslivskundskab.ning.comNyhedsbrevet er lavet med:
Email Marketing Powered by Mailchimp