Nyhedsbrev fra foreningen Børns Livskundskab
Problemer med at se denne mail?
Åbn i din browser.
bbornslivskundskabdk
Børns Livskundskab, nyhedsbrev nr. 3, 2011
Før ferien står for døren, er det dejligt at kunne opdatere med flere gode nyheder! Først lidt om nyt på hjemmesiden. Vi får nu igen lagt en litteraturliste på siden med relevant litteratur. Da der er mange, der spørger om relevant litteratur, er det dejligt at kunne henvise til hjemmesiden. Vi forsøger også at opdatere med links, denne gang til ”Norsk forening for oppmerksomt nærvær i helse, utdanning og forsknin” www.nfon.no, som netop næste år vil sætte fokus på børn og unge.Film om mindfulness og empati.
Filmkompagniet
Marianne Rasmussens film, som vi i nogen tid har vist klip fra på vores hjemmeside og netværk, har nu haft premiere og fået gode anmeldelser i bl.a. Folkeskolen. Den kan købes via www.filmkompagniet.dk. Og nu vi er ved film, har vi  oplevet den store glæde, at Undervisningsministeriet har bevilget foreningen penge til at producere endnu en film om emnet sammen med Filmkompagniet. Den foreløbige plan er derfor i løbet af de næste par år at gå endnu mere i dybden med emnet. Det glæder vi os til at gå i gang med i løbet af næste år.Artikel fra forskningsprojektet.
I det nys udkomne temanummer af tidsskriftet Psyke og Logos, der handler om Mindfulness har forskerne Anne Maj Nielsen og Mia Herskind skrevet en artikel om de foreløbige observationer fra deres undersøgelse af undervisning af lærere i mindfulness og empati; en undervisning, som Børns livskundskab har stået for henover efteråret 2010.

Undersøgelsen har anvendt et kultursensitivt perspektiv og fra konklusionen kan citeres følgende: “Fortællingerne om kontekstuelle kampe om tid, mening og opmærksomhed tyder på, at det stiller store krav til deltagernes daglige livsførelse at fastholde og fortsat udvikle arbejdet med bevidst nærværende opmærksomhed. De erfarne deltagere har udtrykt, at kurset styrker deres oplevelse af, at deres arbejde med bevidst nærværende opmærksomhed i skolen er meningsfuldt, selvom det er krævende både at praktisere og at fortælle om til “udefrakommende”. Spørgsmålet om virkninger af sådanne interventioner ser i dette forskningsperspektiv ud til at være knyttet sammen med deltagernes muligheder for fortsat deltagelse i praksis-stilladserende betydningsfællesskaber. I det perspektiv må et kursus for at skabe vedvarende praksisforandringer sandsynligvis følges op af fortsatte kurser, supervisioner, projektudviklinger og forandringer i skolekulturen, så fx bevidst nærværende opmærksomhedsudvikling bliver en del af skolens, lærernes og elevernes praksisrutiner, som det eksempelvis forsøges i Sverige (Terjestam, 2011, I dette nr.) “ (Psyke og Logos, nr 1 2011, udgivet af Dansk Psykologisk Forlag).

Det har været både meget givende og interessant at få forskernes perspektiv på arbejdet, og det viser nogle af de ting, som alle, der arbejder med kontinuerlige øvelser, helt sikkert er vidende om: Det kræver både tid, energi og vedholdenhed at opnå udbytte af øvelserne. Vi glæder os til at høre mere fra forskerne, da der stadig er mange data, som skal undersøges og bearbejdes fra projektet.Netværket.
Netværket er kommet rigtig godt i gang med mange medlemmer, og jeg kan kun opfordre jer til at melde jer til, hvis I ikke allerede har gjort det, og  læse og skrive, diskutere, danne grupper, og hvad der ellers er mulighed for! Netop set i lyset af ovenstående forskningsresultater synes det meget relevant at have netværk, hvor der kan udveksles om det daglige arbejde med øvelserne.Bogudgivelse
Foreningen har nu færdiggjort et manuskript om vigtigheden af at arbejde med empati, opmærksomhed og nærvær med børn. Bogen omfatter også en manualdel med direkte anvisninger på øvelser, der kan anvendes med børn i klasserummet eller i andre sammenhænge. Bogen udkommer i januar 2012.Ledige pladser på kurset om mindfulness og empati
Der er endnu ledige pladser på kurset, der starter den 23. og 24.8, og som løber over 5 dage i efteråret – se kursusbrochuren på hjemmesiden under kurser. Tilmeldingsfristen er nu sat til den 9.8, så det kan stadig nås!Rigtig god sommer!
På bestyrelsens vegne

Helle Jensen


Copyright © 2011 BørnsLivskundskab.

www.børnslivskundskab.dk
Netværk: www.bornslivskundskab.ning.comNyhedsbrevet er lavet med:
Email Marketing Powered by Mailchimp