Copy

If you don’t stand for something, you’ll fall for anything

Wat is de visie van uw organisatie? En wat is uw manier om deze visie ook onder de werknemers te laten leven? Wat voor cultuur heerst er: voelen de werknemers de vrijheid om hun innovatieve ideeën te ontplooien, of is de ambitie die er voorheen geheerst heeft, omgeslagen naar een automatische piloot waarin de werknemer doet wat er van hem verwacht wordt en niet meer dan dat?

Het laatste wat u als werkgever wilt, is een organisatie waarin de creativiteit is weggevallen. Om dit te voorkomen is het van belang de werknemer te betrekken bij het proces, niet alleen door een heldere doelstelling te formuleren, maar daarbij ook wederzijdse verwachtingen uit te spreken en de ruimte te creëren om verder te ontwikkelen. Lees verder >>


Heeft u onze officiële schriftelijke én digitale aankondiging van onze vernieuwde huisstijl, propositie en contactgegevens niet gezien nog? Laat het ons weten en wij sturen het nogmaals toe.

Arbeidsmarktwaarde
Het is nu misschien nog moeilijk voor te stellen dat er ondanks de arbeidsmarktkrapte van dit moment, op relatief korte termijn een tekort ontstaat aan personeel. Een probleem waar je als werkgever nu al bewust bij stil kunt staan. De grootste oorzaak van dit aankomende tekort is de vergrijzing. Eén van de consequenties daarvan is...
Lees verder >>
Buikgevoel van de manager
‘Ik voel het aan mijn water.’ ‘Ik wist het al in de eerste minuut.’ ‘Je ziet gewoon, die gaat het niet gaat redden.’ Herkenbaar? Waar baseert u deze uitspraken op? Intuïtie? Buikgevoel?
Wat is buikgevoel eigenlijk? Is het waardevolle informatie gebaseerd op intuïtie?

Lees verder >> 
Tips en meer
Ons Youtube kanaal met inspirerende beelden>>
 
Onderzoeken: interessante feiten over banen zoeken >>
 
Blog Vion Jamin, deze keer: 'Jouw manier' >>

Succesverhaal: Verzekerings Unie >>