Copy

Van Puinruimer naar architect

Van ‘Puinruimer naar Architect’ dat was de werktitel van onze verandering. CNW maakte in haar nog jonge bestaan al snel naam als hét bureau dat ‘iedereen’ aan het werk kan krijgen. We hebben ons altijd geconcentreerd op het vinden van passend nieuw werk. Iedereen verdient het tenslotte om met plezier zijn werk te doen. Ook als je ineens op straat staat, heb je een keuze.
Kracht
Al snel zagen we dat daar ook onze kracht lag; niet alleen mensen snel aan ander werk helpen, maar ook nog nieuwe deuren openen, kansen creëren, echt nieuw perspectief bieden.   Lees verder >>

Er zijn weer opleidingspotjes
De economie trekt weer aan. Althans de positief denkenden onder ons ervaren het zo. In verschillende vakbladen is te lezen dat bedrijven weer opleidingspotjes beschikbaar stellen en daarmee opnieuw gaan investeren in personeel. Wat we vaak zien is dat deze potjes beschikbaar zijn voor de wensen van ambitieus personeel. Het is niet zoveel per persoon en het is, behalve wat die persoon er zelf mee opschiet, vaak niet helder wat het de organisatie gaat opleveren. Als u alle gevolgde opleidingen van de afgelopen... Lees verder >> 

Zin of onzin van HR-beleid
Veel grote organisaties hebben een aparte HR afdeling. De invloed en mate van verantwoordelijkheid m.b.t. het personeelsbeleid ligt bij sommige organisaties volledig bij de HR afdeling. Bij andere organisaties ligt die bij de leidinggevenden en heeft de HR afdeling slechts een adviserende rol. CNW is heel uitgesproken over de kracht van bewust personeelsbeleid. Onze ervaring is dat daar heel veel winst te behalen valt, letterlijke winst maar ook winst in de zin van werkplezier en werksfeer. ... Lees verder >>

Tips: kaders helder
Veel leidinggevende hebben ergens een keer meegekregen dat ze hun medewerkers zelf de oplossing moeten laten bedenken. Het klopt inderdaad dat een oplossing meer kans van slagen heeft als ‘ie gedragen wordt en dat lukt door iemand zelf te laten meedenken. Wat in de praktijk vaak gebeurt is dat leidinggevenden niet eerst aangeven wat ze verwachten. Met een beetje geluk komt er een beschrijving van de huidige (onwenselijke) situatie en daarna geven ze de medewerker het woord. Het is heel bedreigend om te horen... Lees verder >>