Copy
View this email in your browser
Nyhedsbrev til klyngekoordinatorer
- november 2022
 Indhold
 • Klyngepakke om urinvejsinfektioner
 • Klyngemidlerne er midlertidigt reduceret i OK22
 • Brug af MitID
 • Prøv den opdaterede spørgeskemafunktion på kiap.dk
 • Temadag om patientsikkerhed
 • Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren
 • Inspirationsdage 2023
 • Podcasts til klyngepakker
 • Interview med praktiserende læge om klyngearbejdet
 • 5 spørgsmål til lægekonsulent i KiAP, Jannik Lückou Falhof
 • Anbefalinger til at minimere det administrative arbejde i klyngen
Læsetid: ca. 10 minutter.

Kære klyngekoordinator

I midten af november deltog KiAP i Lægedage med egen stand. Vi havde mange givtige samtaler med praktiserende læger fra hele landet. De mange gode input, som vi fik om den databaserede kvalitetsudvikling, vil indgå i vores fortsatte udvikling af tilbuddene til klyngerne.

I KiAP arbejder vi hele tiden på at udbygge rækken af klyngepakker til brug på klyngemøderne. I oktober lancerede vi således klyngepakken om urinvejsinfektioner. Dermed er antallet af klyngepakker oppe på 11.

Udover nye klyngepakker er vi i KiAP også i fuld gang med planlægningen af Inspirationsdagene, der afholdes d. 28.-29. marts næste år. Hvis du har gode eksempler fra klyngearbejdet, vil vi meget gerne høre om dem. Kontakt gerne Signe Holm på sholm@kiap.dk. Du kan tilmelde dig Inspirationsdagene i nyheden nedenfor.

I nyhedsbrevet kan du også læse nogle anbefalinger fra KiAP, der kan minimere det administrative arbejde i klyngerne. Dertil kommer blandt andet et interview med praktiserende læge Karen Colding Laustrups oplevelse af klyngearbejdet bragt i Sjællandske Medier Holbæk samt et kort interview med KiAP's lægekonsulent Jannik Lückou Falhof.

Som altid er du mere end velkommen til at kontakte KiAP på klynger@kiap.dk, hvis du har spørgsmål til klyngearbejdet.


Venlig hilsen

Rikke Agergaard
Chef for KiAP
Klyngepakke om urinvejsinfektioner

KiAP har udgivet en ny klyngepakke om urinvejsinfektioner, som du kan bruge på klyngemøderne. 

Du finder klyngepakken om urinvejsinfektioner her.

Du kan finde alle KiAP's klyngepakker her.

Du kan finde de regionale kvalitetsenheders klyngepakker her.
Klyngemidlerne er midlertidigt reduceret i OK22

PLO og Danske Regioner aftalte i overenskomsten for almen praksis for 2022-2025 midlertidigt at reducere klyngemidlerne frem mod 2025. Det skyldtes, at der generelt i klyngerne var opsparet mange midler.

Parterne aftalte en reduktion på hhv. 75%, 50% og 25%  af de oprindeligt aftalte 4,26 kr. pr. gr. 1 patient (reguleret med pris og lønstigninger i perioden) i hvert af de kommende år.

Tildeling af klyngemidler frem mod 2025 er således følgende:

2022:  1,10 krpr. gr. 1 pt.

2023:  2,20 kr. pr. gr. 1 pt.  

2024:  3,30 kr. pr. gr. 1 pt.


Brug af MitID

Erhvervsstyrelsen sender i denne tid breve ud til klyngebestyrelserne om at skifte til MitID Erhverv. Det skyldes, at klyngerne er oprettet som en virksomhed med eget CVR-nummer.

KiAP anbefaler dog, at klyngekoordinatorer og klyngebestyrelsesmedlemmer fortsætter med at bruge deres eget personlige MitID til brug for klyngearbejdet.

Det skyldes, at man dermed slipper for at foretage en række administrative registreringer, som ellers skal foretages, hvis man opretter MitID Erhverv til klyngen.

Muligheden for at logge på kiap.dk med personligt MitID eller MitID Erhverv vil blive implementeret i løbet af 1. kvartal i 2023. Indtil da kan NemID Erhverv, som klinikkerne i dag bruger, fortsat anvendes til login på KiAP’s sider.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte IT-supporter Susie Hansen på support@kiap.dk.

Prøv den opdaterede spørgeskemafunktion på kiap.dk

KiAP’s spørgeskemafunktion er - med afsæt i jeres ønsker - blevet opdateret med nye funktioner, optimeret navigation og rettelser af diverse fejl.
 
Du kan nu udsende en test af dit spørgeskema til enkelte personer, før du udsender spørgeskemaet til alle i din klynge. Du kan anvende den nye skabelon til evaluering af klyngemødet, og skabelonerne er blevet opdateret med tilhørende mail-tekster, som du kan redigere og ’nulstille’ til den oprindelige tekst.

KiAP’s spørgeskemafunktion er udarbejdet for, at du kan lave dine egne spørgeskemaer eller bruge eksisterende skabeloner til brug for arbejdet i din klynge.

Du finder spørgeskemafunktionen her.

Temadag om patientsikkerhed

PLO, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og DSAM holder d. 20. januar fra kl. 10.00-16.30 en temadag om patientsikkerhed på Comwell H.C. Andersen i Odense.

Formålet er at samle aktører inden for nationalt og regionalt patientsikkerhedsarbejde i almen praksis for at styrke kendskabet til hinanden og for at bane vejen for yderligere tiltag til gavn for de enkelte klinikker og klynger. 

Deltagerne på dagen får:

 • Inspiration til, hvordan vi kan arbejde systematisk med patientsikkerhed og kvalitetsudvikling.
 • Kendskab til vellykkede initiativer og hvordan vi i højere grad kan understøtte almen praksis.
 • Nye relationer, som styrker tilliden og videndelingen om patientsikkerhed på praksisområdet.

Du kan læse mere om programmet og tilmelde dig her.

Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren holder årsmøde d. 13.-14. januar 2023 på Hotel Nyborg Strand. Her vil der blive sat fokus på kvalitetsudvikling i det nære sundhedsvæsen og på tværs af faggrupper og sektorer.

På årsmødet skal bl.a. KiAP’s lægefaglige leder Thomas Drivsholm holde oplæg om kvalitet set fra et perspektiv i almen praksis.

Du kan tilmelde dig inden d. 12. december her.

Inspirationsdage 2023

KiAP og de regionale kvalitetsenheder afholder de traditionsrige Inspirationsdage d. 28.-29. marts 2023 på Hotel Marienlyst i Helsingør.

På Inspirationsdagene er klyngerne i centrum, og der vil blandt andet være fokus på nye tiltag, data, klyngepakker og øvrige tilbud til klyngearbejdet samt mulighed for at sparre og netværke med kollegaer fra din egen og andre regioner. 

Hvis du har gode eksempler fra klyngearbejdet, vil vi meget gerne høre om dem. Kontakt gerne Signe Holm på sholm@kiap.dk. 
 
Du kan se programmet samt tilmelde dig selv og andre fra bestyrelsen her.
 
Hvis du vil læse mere om indholdet på de tidligere års Inspirationsdage, så kan du gøre det her.

Vi glæder os til at se dig.

Podcasts til klyngepakker

KiAP har produceret en række podcasts til klyngepakkerne, der fungerer som forberedelse til klyngemøderne. Du kan dog også lytte til dem uden at skulle til et klyngemøde.

Der er indtil nu produceret podcasts om hypertension, iskæmisk hjertesygdom, kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstiltag, kommunale akutfunktioner, trivsel og arbejdsglæde, smertestillende medicin, urinvejsinfektioner samt infektioner i de nedre luftveje.

Du kan lytte til dem her.

Interview med praktiserende læge om klyngearbejdet

Karen Colding Laustrup, der er praktiserende læge hos Lægerne i Mostparken og som har til huse i Tølløse Sundhedshus, er blevet interviewet til en artikel i Sjællandske Medier i Holbæk om klyngearbejdet.

Hun udtaler blandt andet:
"Dagligdagen i almen praksis er travl og meget kompleks, for vi skal dække alle sundhedsområder. Hver gang, der kommer en patient ind, er målet altid at give vedkommende en korrekt vurdering og den bedste behandling, men når vi skal være så brede fagligt, så vil der være blinde vinkler og vaner. Via klyngesamarbejdet får vi zoomet ud og set på, om der er noget, vi kan gøre bedre".

Du kan læse hele artiklen her.
5 spørgsmål til lægekonsulent i KiAP, Jannik Lückou Falhof

Jannik Lückou Falhof er en af KiAP’s fem lægekonsulenter. Nedenfor kan du læse mere om ham og hvad han arbejder med. 

Hvad er din baggrund? 
Jeg er 55 år, uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1995 og bor i København. Jeg tog min speciallægeuddannelse i 2003 i Norge, hvor jeg arbejdede i ni år. Jeg har haft praksis i Aarhus i otte år, men har siden 2016 været en del af Lægefællesskabet i Grenaa. 

Hvad har du lavet fagligt ud over arbejdet i praksis? 
Jeg har arbejdet med kvalitetsudvikling siden min tid i Norge, hvor mit fokus var på kvalitetssystemer og standarder, som der blev arbejdet med i 00’erne. Jeg har været praksisudviklingskonsulent i Region Midtjylland og undervist en del, bl.a. medicinstuderende i Aarhus.

Hvad er din opgave i KiAP? 
Jeg er lægefaglig sparringspartner i forhold til kvalitetsudvikling og klyngepakker, og har et specielt fokus på implementering af klyngepakker i praksis. 

Hvad ser du af potentialer i klyngearbejdet? 
Jeg ser rigtig store potentialer. Bare det at mødes med kolleger i sit eget geografiske område, se på data, og dele erfaringer og tanker om et specifikt fagligt emne. Det har en stor værdi og bidrager til forbedring. Når vi så alle sammen på sigt får nogle rutiner for at implementere det, vi vælger hjemme i klinikken, og inddrager hele klinikken i det, så kan det virkelig løfte sig.

Hvad er du i gang med lige nu? 
Ud over at der er travlt i klinikken i Grenaa, har jeg bl.a. holdt møde med Grøn Praksis om muligheden for udvikling af en klyngepakke om bæredygtighed i almen praksis. Og så har jeg undervist på en session om teams på lægedage sammen med Thomas Drivsholm, der er lægefaglig leder i KiAP.

Anbefalinger til at minimere det administrative arbejde i klyngen

I den seneste overenskomst (OK22) blev det aftalt, at KiAP skulle undersøge, hvordan klyngerne kunne lettes for administrative opgaver.

En af de tungeste opgaver, som klyngerne nævner, er formalia (indsendelse af ID/dokumentation) forbundet med udskiftning i klyngens bestyrelse, som er officielt ansvarlig for klyngens NemKonto i banken.

KiAP anbefaler derfor, at den nuværende konstruktion med en stor klyngebestyrelse erstattes af en mindre bestyrelse, der alene består af de få personer (2-3 stykker), som skal have adgang til at disponere over klyngens økonomi.

Ved siden af bestyrelsen kan der etableres en klyngeledelse, der kan bistå med øvrige opgaver i klyngen.

Konkret anbefaler KiAP, at klyngerne op til den kommende generalforsamling således overvejer, at  

 • begrænse antallet af formelt ansvarlige til 2-3 personer, som udgør den officielle bestyrelse for klyngen (tegningsberettigede) – f.eks. klyngekoordinator, kasserer og evt. en medkoordinator/administrator.
 
 • etablere en klyngeledelse, som kan omfatte de 2-3 officielle bestyrelsesmedlemmer og et par medlemmer mere, som sammen kan stå for at planlægge og afvikle klyngearbejdet. Medlemmer af klyngeledelsen kan honoreres for arbejdet på samme måde som bestyrelsesmedlemmer med en kontrakt.
 
 • begrænse antallet af kreditkortholdere til klyngens konto til de få tegningsberettigede i bestyrelsen.

Hvis klyngen ønsker at gå videre med ovenstående ændringer, skal dette besluttes på en kommende generalforsamling. Nedenfor beskrives de tiltag, der så skal ske.

Konkrete tiltag på generalforsamlingen

Valg af bestyrelse
 • Sæt punktet ”Valg af bestyrelse” på dagsordenen til næste generalforsamling. Foreslå at bestyrelsen fremover består af 2-3 tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer.
 
 • Sørg for at valg af de nye tegningsberettigede (bestyrelsen) fremgår af referatet fra generalforsamlingen med navn og evt. valgperiode og at afgåede bestyrelsesmedlemmer også registreres med navn. Referatet, som skal være underskrevet af den valgte navngivne dirigent, sendes til banken.
 
 • Hvis valg af tegningsberettigede er helt de samme som nu, kræves ingen yderligere dokumentation til banken. Hvis nye tegningsberettigede/bestyrelsesmedlemmer vælges, skal der indsendes ID-dokumentation til banken.
 
Valg af klyngeledelse
 • Sæt punktet "Valg af klyngeledelse" på dagsordenen til generalforsamlingen. Hvis der allerede er kandidater til klyngeledelsen, så angiv disse i dagsordenspunktet.
 
 • Sørg for at valg af medlemmer til klyngeledelsen fremgår af referatet med navn og eventuel valgperiode. Hvis der tages beslutning om (ændret) honorering af posterne, så skriv dette i referatet.
 
Skabeloner til hjælp for generalforsamling mv.
 
KiAP er ved at gennemgå og opdatere skabeloner for indkaldelse, dagsorden og referat for afvikling af klyngens generalforsamling. Disse vil være tilgængelige på KiAPs hjemmeside først i det nye år.
 
Skabelon for standardvedtægter for klyngen er ved at blive revideret sammen med PLO, og vil blive lagt på KiAPs’ hjemmeside, når de er færdige. Formentlig i begyndelsen af 2023.

Hvis du har spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte chefkonsulent Kirsten Dalsjö på kdalsjo@kiap.dk eller på telefon 2488 8484.
Twitter
Facebook
Website
Tak fordi du har læst med. Det sætter vi stor pris på.  

Administration af klynger og brug af klyngepakker:
Telefon: 5170 1115 eller 2726 6754
Mail: Klynger@kiap.dk

Teknisk support:
Telefon: 7196 8844
Mail: Support@kiap.dk

Afmeld nyhedsbrev:
Mail til klynger@kiap.dk, og skriv ”Nej til nyhedsbrev” i emnefeltet.

Copyright © 2020 KiAP
All rights reserved.

Our mailing address is:
klynger@kiap.dk

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KiAP · C/O Lægeorganisationer · Stockholmsgade 55, st. · Kobenhavn 2100 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp