Copy
View this email in your browser
Nyhedsbrev til klyngekoordinatorer
- december 2022 Indhold
  • Kommende spørgeskema om klyngens aktiviteter og økonomi
  • Udbyttet af arbejdet i klyngerne
  • Opdatér ydernumre for at få korrekt udbetalte klyngemidler
  • Brug af MitID
  • Inspirationsdage 2023
  • 5 spørgsmål til Palle Mark Christensen, lægekonsulent i KiAP
Læsetid: ca. 5 minutter.
Kære klyngekoordinator
 
Julen nærmer sig nu med hastige skridt og året er ved at gå på hæld.
 
Kigger vi tilbage på året, der gik, så har der været godt gang i kvalitetsarbejdet i klyngerne ovenpå corona-årene, hvor vi ikke rigtig kunne mødes med hinanden. De tilbagemeldinger, vi har fået på de mange afholdte møder i 2022, er positive. KiAP har sendt 134 klyngepakker ud til klyngerne i 2022, foruden de klyngepakker som de regionale kvalitetsenheder har leveret og ikke mindst klyngernes egne selvvalgte emner. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige dig tak for din store indsats i 2022. Uden dig ville klyngerne ikke kunne fungere på den måde, som de gør i dag.
 
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til Inspirationsdage, der afholdes d. 28.-29. marts 2023 på Hotel Marienlyst i Helsingør.
 
Fra os alle i KiAP ønskes du en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.


Venlig hilsen

Rikke Agergaard
Chef for KiAP
Kommende spørgeskema om klyngens aktiviteter og økonomi

I forbindelse med overenskomstaftalen mellem PLO og RLTN blev det aftalt, at der skal udarbejdes en årlig aktivitetsrapport for klyngerne.

Den 10. januar 2023 vil alle klyngekoordinatorer derfor modtage en mail fra KiAP med et spørgeskema om klyngens aktiviteter og økonomi i 2022. Det er obligatorisk at besvare spørgeskemaet.

Besvarelserne bliver fundamentet for den årlige aktivitetsrapport for klyngearbejdet, der på overordnet niveau vil samle resultaterne. Den enkelte klynge vil få tilsendt sin egen besvarelse og vil også modtage den samlede aktivitetsrapport, når den foreligger.

Hvis du har spørgsmål til klyngernes aktivitetsrapport 2022, kan KiAP kontaktes på klynger@kiap.dk.

Udbyttet af arbejdet i klyngerne

Månedsskrift for Almen Praksis har i en større artikel i deres december-nummer sat fokus på udbyttet af arbejdet i klyngerne.

Du kan læse artiklen her.

Opdatér ydernumre for at få korrekt udbetalte klyngemidler

KiAP opfordrer klyngekoordinatorerne til senest d. 30. januar 2023 at gå ind på KiAP’s hjemmeside - www.kiap.dk - og opdatere ydernumrene i egen klynge. Det sikrer, at udbetalingen af klyngemidler sker på det rigtige grundlag.
 
Du skal benytte nedenstående link. Her kan du tjekke, at listen over tilmeldte klinikker stemmer overens med de klinikker, som er med i klyngen.

Du finder listen over tilmeldte klinikker ved at logge ind med din sundhedsfaglige NemID her.

Klyngekoordinatoren skal slette afgåede ydernumre (typisk markeret med en rød trekant) og tilføje nye ydernumre (klinikker).

Du kan hente vejledningen til at tilføje og slette klyngemedlemmer her.

Hvis du som klyngekoordinator ikke har ydernummer og mail på nye/tilgåede klinikker i klyngen, opfordres du til at tage kontakt til de pågældende nye klinikker og få oplyst deres ydernummer og mailadresse, og så tilføje dette i listen over tilmeldte klinikker på KiAP’s hjemmeside (se link ovenfor).
 
Hvis du har spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte chefkonsulent Kirsten Dalsjö på kdalsjo@kiap.dk eller konsulent Annette Abrahamsen på aabrahamsen@kiap.dk.

Brug af MitID

Erhvervsstyrelsen sender i denne tid breve ud til klyngebestyrelserne om at skifte til MitID Erhverv. Det skyldes, at klyngerne er oprettet som en virksomhed med eget CVR-nummer.

KiAP anbefaler dog, at klyngekoordinatorer og klyngebestyrelsesmedlemmer fortsætter med at bruge deres eget personlige MitID til brug for klyngearbejdet.

Det skyldes, at man dermed slipper for at foretage en række administrative registreringer, som ellers skal foretages, hvis man opretter MitID Erhverv til klyngen.

Muligheden for at logge på kiap.dk med personligt MitID eller MitID Erhverv vil blive implementeret i løbet af 1. kvartal i 2023. Indtil da kan NemID Erhverv, som klinikkerne i dag bruger, fortsat anvendes til login på KiAP’s sider.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte IT-supporter Susie Hansen på support@kiap.dk.

Inspirationsdage 2023

KiAP og de regionale kvalitetsenheder afholder de traditionsrige Inspirationsdage d. 28.-29. marts 2023 på Hotel Marienlyst i Helsingør.

Du kan som klyngekoordinator eller klyngebestyrelsesmedlem tilmelde dig frem til den 31. januar her.

På Inspirationsdagene er klyngerne i centrum. Der vil blandt andet være fokus på nye tiltag, data og klyngepakker. Du vil også få muligheden for at sparre og netværke med kolleger fra din egen og andre regioner. 

Hvis du har gode eksempler fra klyngearbejdet, vil vi meget gerne høre om dem. Kontakt gerne Signe Holm på sholm@kiap.dk. 
 
Vi glæder os til at se dig.


5 spørgsmål til Palle Mark Christensen, lægekonsulent i KiAP

Palle Mark Christensen er en af KiAP’s fem lægekonsulenter. Nedenfor kan du læse mere om ham og hvad han arbejder med. 

Hvad er din baggrund? 
Jeg er 55 år, uddannet læge i 1996 fra Odense Universitet og har en ph.d. i kommunikation i lægemidlers effekter. Jeg er speciallæge i klinisk farmakologi og almen medicin. I 2007 købte jeg mig ind hos Lægerne Lærkevej i Otterup. Det er en fem mands kompagniskabspraksis.

Hvad har du lavet fagligt ud over arbejdet i praksis? 
Jeg har været lægemiddelkonsulent og kursusleder på speciallægeuddannelsen i Region Syd, hvor jeg stadig underviser på speciale-uddannelsen. Jeg er lægekonsulent i Region Syd og underviser i regi af PLO-E i rationel farmakoterapi. Jeg er også formand for medicintilskudsnævnet i Lægemiddelstyrelsen.

Hvad er din opgave i KiAP? 
Jeg er blandt andet lægefaglig sparringspartner i forhold til udviklingen af klyngepakker samt på lægemiddelområdet. Jeg er også underviser på facilitatoruddannelsen i PLO-E.

Hvad ser du af potentialer i klyngearbejdet? 
Jeg ser rigtig store potentialer. For det første styrker klyngearbejdet vores interne forståelse af, hvordan vi kan hjælpe og inspirere hinanden. Man kan kalde det klyngens indre liv. Her fører det fælles arbejde på klyngemøderne til, at den enkelte læge tager inspiration og ideer med hjem til sin egen praksis og i fællesskab med praksispersonalet foretager ændringer i behandlingen til gavn for patienterne.

For det andet kan arbejdet i klyngerne være med til at styrke samarbejdet med f.eks. kommunerne og sygehusene. Det kan man kalde klyngernes ydre liv. Når vi inviterer vores samarbejdspartnere udenfor almen praksis med indenfor på møderne, så øger det forståelsen for og indsigten i hinandens arbejde.

Hvad er du i gang med lige nu? 
Ud over at passe arbejdet i klinikken, så er jeg i gang med klyngepakkerne om dosisdispensering og attester. Og så er jeg involveret i at få vores norske søsterorganisation Skil på besøg i Danmark, så vi kan lære af deres erfaringer.

Twitter
Facebook
Website
Tak fordi du har læst med. Det sætter vi stor pris på.  

Administration af klynger og brug af klyngepakker:
Telefon: 5170 1115 eller 2726 6754
Mail: Klynger@kiap.dk

Teknisk support:
Telefon: 7196 8844
Mail: Support@kiap.dk

Afmeld nyhedsbrev:
Mail til klynger@kiap.dk, og skriv ”Nej til nyhedsbrev” i emnefeltet.

Copyright © 2020 KiAP
All rights reserved.

Our mailing address is:
klynger@kiap.dk

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KiAP · C/O Lægeorganisationer · Stockholmsgade 55, st. · Kobenhavn 2100 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp