Copy

Aktuelt

Skatteutvalgets utredning: –Gode forslag om formuesskatt og arbeidsfradrag, svakt på grønn omstilling og digitalisering

Skatteutvalgets forslag går i rett retning når det gjelder skatt på norsk eierskap og arbeid, men er overraskende svakt når det gjelder grønn omstilling og digitalisering, mener IKT-Norge.

Les mer om IKT-Norges syn skatteutvalgets forslag

Ikke nødvendig å styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter

Det å innføre en utvidet rett til betaling med kontanter, slik justis- og beredskapsdepartementet i realiteten foreslår, framstår etter IKT-Norges syn som et forsøk på å hindre en naturlig utvikling der enkle og funksjonelle digitale løsninger erstatter analoge, mer ressurskrevende løsninger som det er synkende etterspørsel etter.

Les mer om IKT-Norges høringssvar til regjeringens forslag

Viktige datoer i 2023

2023 blir et aktivt år for oss i IKT-Norge. Vi vil ha fullt program under Arendalsuka, arrangere årskonferanse, vi skal arrangere en stor sikkerhetskonferanse sammen med Teknisk Ukeblad/Digi og selvfølgelig også ha julemiddag i 2023 og mye mye mer. 
Allerede nå kan det være greit å notere følgende datoer:
 

  • Onsdag 7. februar 2023. Sirkulærkonferanse (se mer info lenger nede i nyhetsbrevet) (Kabeltårnet, Økern)
  • Tirsdag 30. mai 2023. IKT-Norges årskonferanse NEO (Høyloftet, Akershus festning)
  • Mandag 14.-torsdag 17. august 2023. Arendalsuka (Castelle Bar & Restaurant, Arendal)
  • Tirsdag 10. oktober 2023. Attack. IKT-Norge og Teknisk Ukeblad/Digis store sikkerhetskonferanse (Oslo kongressenter)
  • Onsdag 22. november 2023. IKT-Norges julemiddag (Hotel Continental, Oslo)
Mer informasjon om IKT-Norges arrangement finner du her

Samordning for digitalisering

Det trengs nye metoder for å få fart på digitaliseringen av byggenæringen. Vi må bli konkrete og vi må tørre å prøve og feile. Det må vi gjøre i samarbeid.

Les mer

Sirkulærkonferanse: Krafttak for digital sirkulærøkonomi i en krise!

Onsdag 7. februar inviterer IKT-Norge, Elektronikkbransjen og Norsirk til konferanse om sirkulærøkonomi der vi belyser utfordringer og muligheter for å få til et krafttak for den digitale sirkulærøkonomien i en krisetid. Blant temaene konferansen tar opp er geopolitiske utfordringer og tilgang på råvarer, nytt lovverk (inkl. åpenhetsloven) og hva skal til for å lage en bærekraftig grønn industri i Norge.

Les mer og meld deg på

God Jul fra IKT-Norge

IKT-Norge ønsker alle lesere av nyhetsbrevet en riktig god jul og håper dere får ladet batteriene sammen med familie, venner og eventuelt nye bekjentskap.

Samtidig som vi feirer en rimelig fredfull jul i Norge (eller andre tilsvarende fredfulle steder), er det noen som har det langt tøffere enn oss. I år tenker vi spesielt på dem som er rammet av konflikten i Ukraina og som har mistet sine kjære i en helt uforståelig krig. 

Måtte 2023 bli et bedre år enn 2022. Sammen har vi kunnskapen, teknologien og verktøyene vi trenger for å skape en mer bærekraftig og sikker verden. 

Medlem

Økt arbeidsgiveravgift og viderefakturering
IKT-Norge er i dialog med DFØ om hvordan økt arbeidsgiveravgift på inntekter over 750 000 kroner skal håndteres knyttet til økte kostnader for leverandører av f.eks. konsulenttjenester eller softwareløsninger. Finansdepartementet har klargjort at arbeidsgiveravgift dekkes av formuleringen «offentlige avgifter» punkt 4.5 i statens standardavtale med konsulentkjøp mv (SSA B) hvor det står at: «Prisene kan endres i den utstrekning reglene for offentlige avgifter endres med virkning for konsulentens vederlag eller kostnader». 
Finansdepartementet har også bedt DFØ om å utarbeide en veileder for hvordan dette kan beregnes og eventuelt dokumenteres. Vi er i forløpende dialog med DFØ og håper å få en enklest mulig sjablongløsning på plass rett over nyttår. Ta kontakt dersom dere har spørsmål eller innspill. 

Ta kontakt om du lurer på noe eller har innspill.

Innspillsmøte: Bærekraftige mineraler og råvarer

Åpenhetsloven, konsekvensutredning for utvinning av havbunnsmineraler, Regjeringens kommende mineralstrategi, krigen i Europa og IKT-Norges eierskap i Norsirk har gjort råvaretilgang, sirkulær økonomi og it-bransjens materialfotavtrykk til et av IKT-Norges satsningsområder for 2023.
17. januar inviterer vi bransje og medlemmer velkommen til innspillsmøte om disse problemstillingene. 

Les mer og meld deg på

Årets første eHelseforum

IKT-Norge ønsker velkommen til årets første eHelseforum!

Hvor: Siemens Healthcare AS. Besøksadresse: Østre Aker vei 88, (nærmeste t-banestopp er Linderud)

Når: Tirsdag 31.01.23

Kl: 10.00-12.00

Agenda:

  • Velkommen v IKT-Norge og Siemens Healthineers (vertskap)

  • Origo og våre planer for helse og teknologi i Oslo v/leder Tine Reuterdahl, og  Liv O. Rossow, områdeleder for Helsedata.

  • KS/FKJ redegjør for planer og prosjekter 2023 – og inviterer til samarbeid, Terje Wistner avd.dir eHelse og Håkon Grimstad daglig leder FKJ.

  • EHDS -hvor står vi og hvor går + invitasjon til samarbeid! Dir for eHelse ved seniorrådgiver Marianne Bårtvedt van Os

  • Diskusjon

Meld deg på

Innspillsmøte: Grønne offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt forslag om at offentlige oppdragsgivere må vekte miljø med minst 30 prosent i sine anskaffelser på høring. Men vil skjerpede miljøkrav være det mest effektive tiltaket for å nå denne målsetningen? Og hvordan vil dette kravet treffe IKT-bedriftene? 
2. mars inviterer IKT-Norge med støtte fra Regionalt innovasjonsprogram Oslo til innspillsmøte om disse og andre problemstillinger knyttet til grønne offentlige anskaffelser.

Les mer og meld deg på

Følg IKT Norge på våre sosiale plattformer


Facebook

Twitter

Linkedin

InstagramCopyright © *|2021* *|IKT-Norge|*, All rights reserved.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send mail til:
post@ikt-norge.no

Ønsker du ikke lenger å motta nyhetsbrev fra oss?
Du kan oppdatere dine preferanser eller melde deg av her.