Copy

Aktuelt

Skole-Norge trenger lik tilgang på digital infrastuktur og digitale læremidler


IKT-Norge ønsker velkommen en ny strategi for digitalisering i skolen, men det må følge penger med strategien for å sikre at alle skoler har tilgang på digital infrastruktur og digitale læremidler. Bare da vil læreren har reell valgfrihet og mulighet til å gi elever nødvendig digital kompetanse.
Les mer og se opptak av debatt i Dagsnytt 18

Digitalt eller ikke – alle skal med


Det kommer stadig nye og bedre digitale tjenester fra det offentlige som gjør hverdagen enklere for de fleste av oss. Men noen ønsker ikke «å bruke data». Andre vil gjerne kommunisere digitalt, men mestrer det ikke – kanskje fordi løsningene vi lager, er for dårlige.
Les mer

Forsvarskommisjonen etterlyser bedrifter som kan bidra i den digitale utvikling av forsvarssektoren.


Forsvarsommisjonen skal utrede Hvilke muligheter og utfordringer representerer den teknologiske utviklingen for Norges sikkerhet og for utvikling av forsvarssektoren? Kommisjonen vil gjerne komme i kontakt med/møte selskaper som jobber innenfor teknologier som forventes være helt sentrale frem mot 2043. Dette inkluderer blant annet kunstig intelligens, kvante, stordata, og lignende.

Ta kontakt med kommisjonen her

Rekordhøy inflasjon = rekordhøy lønnutvikling?
 

Usikkerheten rundt norsk økonomi er stor, særlig på grunn av inflasjon og strømpriser. Mange ansatte vil oppleve en reallønnsnedgang og samtidig har ikke bedriftene nødvendigvis større budsjetter til lønnsjusteringer. 

IKT-Norge i samarbeid med Nordic Rewards partner invitere til frokostmøte om hvordan din virksomhet kan bruke ulike verktøy for å motivere og tiltrekke ansatte med stor usikkerhet rundt norsk økonomi, samt informasjon om IKT-Norges lønnsundersøkelse 2022.

Les mer og meld deg på frokostmøtet

Lanseringen av IT i praksis 2022


Bli oppdatert om det offentlige Norges arbeid med digitalisering. Den 6. september lanserer vi, sammen med Rambøl, Digdir og NTNU, rapporten «IT i praksis» – en årlig undersøkelse om digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor i Norge.
Les mer og meld deg på den digitale lanseringen

IKT-Norges standardavtaler


IKT-Norge tilbyr både medlemmer og andre bedrifter en rekke maler for ulike standardavtaler. Våre standardavtaler er blant Norges mest brukte kontrakter for IKT-leveranser, og bidrar til enklere forhandlinger og et redusert antall konflikter. Avtalene finnes både på norsk og engelsk og det er halv pris for medlemmer av IKT-Norge.

Les mer om våre standardavtaler

Medlem

Møte i IKT-Norges Fintech-forum. 

Tid: Torsdag 8. september kl. 12:00. Sted: IKT-Norges lokaler i Oscarsgate 20

Agenda: 

1) Bli kjent/presentasjon

2) Statsbudsjett 2023

3) Andre aktuelle saker

  • Finansmarkedsmelding 2023 (herunder digitale sentralbankpenger)
  • Ny finanstilsynslov
  • Regjeringens skatteuvalg
  • Høring om rett til å betale med kontanter

4) Arrangement og møter framover

  • Futurebank
  • Møteplan 2022/23
Meld deg på Fintechforummøtet her

Møte i IKT-Norges Telekomforum

Tid: Onsdag 12. oktober kl. 10:00.
Sted: IKT-Norges lokaler i Oscarsgate 20
(Også mulig med digital deltakelse)

Agenda:
– Statsbudsjett 2023 – analyse og innspill på det vi skal ta opp i budsjett-høringene. Orientering ved Geir Olsen/Øyvind Husby, IKT-Norge
– Lansering av «langtidsplan for den digitale infrastrukturen» – videre arbeide. Orientering ved Geir Olsen/Øyvind Husby, IKT-Norge
– Markedsanalyse. Oppdatering fra Nkom
– Ny Ekom-lov – oppdatering
– Cybersikkerhet i Ekomnettene – utfordringer med sikkerheten i offentlige registre.
– Samarbeidsforum for ledninger i grunnen. Oppdatering ved Jon Birger Ellingsen, Lyse fiber
– Veileder til ledningsregisteringsforskriften. Oppdatering ved Arne Sandland, Telenor og Jon Birger Ellingsen, Lyse fiber
– Nytt prosjekt – Bredbåndsutbygging og bærekraft. Status ved Mali Hole Skogen, IKT-Norge

Les mer og meld deg på her

Følg IKT Norge på våre sosiale plattformer


Facebook

Twitter

LinkedinCopyright © *|2021* *|IKT-Norge|*, All rights reserved.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send mail til:
post@ikt-norge.no

Ønsker du ikke lenger å motta nyhetsbrev fra oss?
Du kan oppdatere dine preferanser eller melde deg av her.