Copy

Aktuelt

Godt forslag fra regjeringen om unntak fra innleieforbud for rådgivere og konsulenter


Regjeringens forslag om unntak fra forbudet om innleie av arbeidskraft for rådgivere og konsulenter er gode nyheter og en seier for IKT-Norge, mener Geir Olsen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i IKT-Norge. 
Les mer

IKT-Norge med omfattende høringsinnspill til statsbudsjettet 2023

IKT-Norge deltar på finanskomiteens høring på Stortinget i neste uke. I den anledning har vi oversendt et omfattende høringsinnspill der vi peker på følgende 4 saker som de viktigste: 
1) Reversere forslaget om økt arbeidsgiveravgift på inntekter over 750.000 kroner.
2) reversere eller justere forslagene om å erne mva-fritaket for digitale nyhetstjenester og lav el-avgift for datasenter
3) minimum 1.000 nye studieplasser innenfor IKT-området og
4) økte bevilgninger til digital infrastruktur; bredbånd og mobildekning langs riksveier og jernbane.

Les hele IKT-Norges høringsinnspill

Venstres landsmøte 2022: Grønt, dyrt og byråkratisk 

Venstres landsmøte leverer svært godt på det grønne skiftet, og er på sporet av noe når det gjelder digitalisering, men summen av forslagene er økonomisk urealistiske og vil medføre en sterk økning av kommunalt byråkrati, er vurderingen til IKT-Norges næringspolitiske direktør (og Venstre-mann) Geir Olsen. 

Les hele vår analyse av Venstres landsmøte 2022

Frykter kutt i digitale læremidler vil gi enda dårligere personvern i skolen

Regjeringen foreslår å kutte tilskuddsordningen til digitale læremidler. Det øker risikoen for skygge-IT, og svekker personvernet, universell utforming og konkurransekraften for lokale leverandører, frykter IKT-Norge.

Les mer
IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby og Venstres næringspolitiske talsperson og stortingsrepresentant Alfred Bjørlo

IKT-Norge møter partiene på Stortinget

Denne høsten møter IKT-Norge partiene på Stortinget. Hensikten med møtene er både gjøre partiene kjent med hvem og hva IKT-Norge er, hvilke saker vi er opptatt av og hva IKT-Norge kan gjøre for eller i samarbeid med ulike partier. Vi har allerede hatt et konstruktivt møte med SVs stortingsgruppe og møtte i denne uka Venstres, der bl.a. Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo (til høyre på bildet over) deltok. I møtene tar vi bl.a. opp behov for en langtidsplan for digital infrastruktur, næringslivets etterspørsel etter IT-kompetanse, cybersikkerhet og andre aktuelle saker og reguleringer, ikke minst statsbudsjettet 2023.

Oktober er sikkerhetsmåneden

Oktober er den store sikkerhetsmåneden. Det "markerer" IKT-Norge ved å opprette vårt eget "cybersikkerhetsforum" (se innhold og påmeldingsmuligheter under) og vi har sterkt fokus på cybersikkerhet i statsbudsjettet 2023 og vil løfte problemstillingen i høringer både i finanskomiteen og transport- og kommunikasjonskomiteen. Vi skal senere i måneden møte næringsministeren for å snakke om cybersikkerhet og IKT-Norges initiativ om opprettelsen av en norsk "cybersikkerhetspakt". I tillegg har har IKT-Norges adm.dir. deltatt i podcast om cybersikkerhet i Ateas "Før alarmen går", som kom ut i denne uken.

Hør podcast med Øyvind Husby her

Gratis seminar om offentlige anskaffelser og hvordan vinne anbud

Vi minner om at IKT-Norge i samarbeid med advokatfirmaet Føyen inviterer IKT-Norge til gratis formiddagsseminar 1. november om offentlige anbud og anskaffelser. Blant temaene vi går i dybden på er hvordan vinner vi konkurransen og når kan og bør vi klage på en beslutning fra en offentlig oppdragsgiver?

Les mer om innhold og meld deg på seminaret her

Medlem

Snart jul(emiddag) ...

På tide å begynne å planlegge julemåmedene? Vi er tidlig ute, og har allerede nå gleden av å invitere våre medlemmer til vår tradisjonsrike julemiddag på Hotel Continental i Oslo, onsdag 23. november kl. 19:00. 
Det er alltid stor pågang på julemiddagen. Om du eller noen fra din bedrift ønsker å delta bør dere derfor melde dere på raskt. De siste årene har vi hatt ventelister til IKT-Norges julemiddag. Første mann/kvinne til mølla gjelder.

Les mer og meld deg på her

Første møte i IKT-Norges Cybersikkerhetsforum
Tid: Fredag 21. oktober kl. 10:00 - 12:00.

Sted: IKT-Norges lokaler i Oscarsgate 20 

Dagsorden:

Del 1: Hva har vi lært om cybersikkerhet så langt i Ukraina krigen - og hvilken innvirkning bør dette få for Norges prioriteringer?

  • Kristine Beitland, Microsoft - Microsoft har hatt ansvaret for cybersikkerheten til den Ukrainske Regjeringen. Hva er status og hva er lærdommen?
     
  • Olav Lysne, OsloMet - Hva har vi lært - og hvordan bør dette påvirke Norges arbeide med cybersikkerhet?

 

Del 2 a: Hvordan jobbe politisk i Norge for å styrke Norges cybersikkerhet i en ny tid? Status på Norges arbeide med tiltak ihht nasjonal strategi for digital sikkerhet. Les mer om regjeringens strategi her

Del 2 b: IKT Norges initiativ: Cyberpakt etter modell fra Danmark. Les mer om IKT-Norges initiativ her

IKT-Norge skal møte næringsminister Jan Christian Vestre og statssekretær i KDD, Gunn Karin Gjul tirsdag 25. oktober for å diskutere vårt initiativ. Innspill fra Cyberforum vil danne utgangspunkt for budskapet til regjeringen. 

Les mer og meld deg på her

IKT-Norges medlemsundersøkelse 2022

IKT-Norge sender i disse dager ut en medlemsundersøkelse til våre 300+ medlemmer. Dersom du er mottaker av undersøkelsen håper vi du tar deg tid til å bruke de 10 minuttene det tar å fullføre den. Svarene vi får inn vil være et svært viktig grunnlag for våre prioriteringer i 2023.

Følg IKT Norge på våre sosiale plattformer


Facebook

Twitter

LinkedinCopyright © *|2021* *|IKT-Norge|*, All rights reserved.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send mail til:
post@ikt-norge.no

Ønsker du ikke lenger å motta nyhetsbrev fra oss?
Du kan oppdatere dine preferanser eller melde deg av her.