Copy

Nyheter og aktuelt

Les mer
Share Share
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward

Frokostmøte om Skatteutvalgets forslag

Torsdag 9. mars inviterer IKT-Norge til frokostmøte om Skatteutvalgets forslag (NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem) på Rebel i Oslo.
Utvalgsleder Ragnar Torvik kommer for å orientere om utvalgets forslag med mulighet for etterfølgende spørsmål og kommentarer fra salen. Hva betyr forslagene for din bedrift og dine ansatte om det skulle bli vedtatt. Blir rammevilkårene bedre for det digitale næringslivet? Får vi endelig opp farten i det grønne skiftet? Kan det bli vedtatt i Stortinget?

Les mer og meld deg på
Share Share
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward

Digital sirkulærøkonomi: – Ber regjeringen vurdere import av elektronisk avfall

Under regjeringens stormøte om sirkulærøkonomi foreslo IKT-Norge at regjeringen vurderer import av elektroniske avfall for å gjøre resirkulering av sjeldne jordartsmetaller lønnsomt, og at regjeringen setter ned et utvalg for å utvikle og innføre digitale produktpass i Norge.

Les mer
Share Share
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward

Verdens grønneste it-infrastruktur

IT-bransjen står for mellom 4 og 7 prosent av alle utslipp i verden. Dessuten er jakten på metaller til telefoner, biler, våpen og it-infrastruktur er på sitt mest intense noensinne. Selv om digitalisering er løsningen på mye av utfordringene, har vår bransje også en jobb å gjøre for å få ned utslipp og klimaavtrykk, mener IKT-Norge.

Les mer
Share Share
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward

Støtte til forslag om datadrevet industri

IKT-Norge støtter hovedelementene i et representantforslag fra Høyre om å legge til rette for datadeling og datadrevet industri som Stortingets næringskomite nå har til behandling.

Les vårt høringsinnspill
Share Share
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward

IKT-Norges standardavtaler er oppdatert, forenklet og fornyet.

I samarbeid med advokatfirmaet Føyen er IKT-Norges sett av standardavtaler oppdatert, forenklet og fornyet. IKT-Norges standardavtaler er blant Norges mest brukte kontrakter for IKT-leveranser, og bidrar til enklere forhandlinger og et redusert antall konflikter.

Les mer om IKT-Norges standardavtaler

Viktige datoer i 2023

2023 blir et aktivt år for oss i IKT-Norge. Vi vil ha fullt program under Arendalsuka, arrangere årskonferanse, vi skal arrangere en stor sikkerhets-konferanse sammen med TU/Digi og selvfølgelig også ha julemiddag i 2023 og mye mye mer.  Allerede nå kan det være greit å notere følgende datoer:
 

  • Torsdag 9. mars 2021. Frokostseminar om Skatteutvalgets anbefalinger (Rebel, Oslo) Se over.
  • Tirsdag 30. mai 2023. IKT-Norges årskonferanse NEO (Høyloftet, Akershus festning)
  • Mandag 14.-torsdag 17. august 2023. Arendalsuka (Castelle Bar & Restaurant, Arendal)
  • Tirsdag 10. oktober 2023. Attack. IKT-Norge og Teknisk Ukeblad/Digis store sikkerhetskonferanse (Oslo kongressenter)
  • Onsdag 22. november 2023. IKT-Norges julemiddag (Hotel Continental, Oslo)
Mer informasjon om IKT-Norges arrangement finner du her

For medlemmer

Oppstartsmøte i IKT-Norges AV-forum

Etter en lang pause er vi endelig tilbake med IKT-Norges AV-forum. Første møte er torsdag 16. februar kl. 09:00-10:30. 

Agenda:

1) Oppstart AV-forum 2023

2) Bli kjent

3) Oppdatering AV-Normen

4) Yrkesutdanning/lærlinger

5) Andre saker/eventuelt

Les mer og meld deg på

Code of Resilience. Lunchseminar om Ukraina

Sammen med vår søsterorganisasjon i Ukraina og det norsk-ukrainske handelskammer arrangerer vi 28. februar et lunchseminar om muligheter og utfordringer for den ukrainske tech-industrien som følge av Russlands invasjon og krigføring

Les mer og meld deg på

Innspillsmøte: Grønne offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt forslag om at offentlige oppdragsgivere må vekte miljø med minst 30 prosent i sine anskaffelser på høring. Men vil skjerpede miljøkrav være det mest effektive tiltaket for å nå denne målsetningen? Og hvordan vil dette kravet treffe IKT-bedriftene? 
2. mars inviterer IKT-Norge med støtte fra Regionalt innovasjonsprogram Oslo til innspillsmøte om disse og andre problemstillinger knyttet til grønne offentlige anskaffelser.

Les mer og meld deg på

Følg IKT Norge på våre sosiale plattformer

LinkedIn
Facebook
Twitter
Website
Instagram

Copyright © *|2023* *|IKT-Norge|*, All rights reserved.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send mail til:
post@ikt-norge.no

Ønsker du ikke lenger å motta nyhetsbrev fra oss?
Du kan oppdatere dine preferanser eller melde deg av her.