Copy

Nyheter og aktuelt

Mange påmeldte allerede. Gratis for IKT-Norges medlemmer.
Share Share
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward

Høyres landsmøte 2023: – Imponerende ambisjoner for “Høyre-kommunene”

Høyres landsmøte 2023 fremviser imponerende ambisjoner for “Høyre-kommunene” både når det gjelder klima, kompetanse, næringsutvikling og digitalisering (!). Utfordringen blir å levere etter valget. 

Les vår forhåndsanalyse av Høyres landsmøte
Share Share
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward

Arbeidsgiveravgift og viderefakturering: – Forventer snarlig avklaring fra DFØ

IKT-Norge er lite fornøyd med manglende framdrift i arbeidet hos DFØ med en veileder for viderefakturering av økte kostnader knyttet til økt arbeidsgiveravgift. –Denne burde og skulle vært på plass for lenge siden, sier Geir Olsen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i IKT-Norge. 

Les mer
Share Share
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward

Hør på Gunn Karin Gjul

IKT-Norge kritiserer ofte politikere som vi mener har gjort eller sagt noe vi er uenig i. Da er det til gjengjeld på sin plass med ubetinget ros til statssekretær Gunn Karin Gjul (Ap) i kommunal- og distriktsdepartementet som på konferansen Fiibermagi slo fast at "det trengs folkeopplysning om hvor viktige datasentre er for den digitale infrastrukturen i landet".  

Les mer
Share Share
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward

Miljøkrav i offentlige anskaffelser: Gode intensjoner, feil innretning

IKT-Norge støtter intensjonene i regjeringens forslag om til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser, men mener at et absolutt krav om at miljø alltid skal vektes med minst 30 prosent i alle offentlige innkjøp vil gjøre mer skade enn nytte. 

Les IKT-Norges høringssvar
Share Share
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward

Vi trenger mangfold, ikke bare "ekte programmerere"

− Begrepet «ekte programmerere» hinter om et ideal der utbrente og ensporede teknologer skal ta utviklingsbeslutninger på vegne av et samfunn de ikke har tid til å delta i, skriver skriver IKT-Norges Line Gaare Paulsen sammen med Torgeir Waterhouse og Cathrine Vånge Singstad i Otte.

Les mer på digi.no
Share Share
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward

Fjerning av støtte til digitale læremidler vil øke det digitale gapet

Regjeringen har kuttet tilskuddsordningen til digitale læremidler. Det øker risikoen for skygge-IT, det vil si bruk av app´er utenfor skoleeieres kontroll – noe som svekker personvernet for norske skoleelever, frykter IKT-Norge.

Les mer
Share Share
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward

Viktige datoer i 2023

2023 blir et aktivt år for oss i IKT-Norge. Vi vil ha fullt program under Arendalsuka, arrangere årskonferanse, vi skal arrangere en stor sikkerhets-konferanse sammen med TU/Digi og selvfølgelig også ha julemiddag i 2023 og mye mye mer.  Allerede nå kan det være greit å notere følgende datoer:
 

 • Torsdag 20. april 2023. IKT-Norges generalforsamling (digitalt) (se egen omtale)
 • Tirsdag 30. mai 2023. IKT-Norges årskonferanse NEO (Høyloftet, Akershus festning) (se egen omtale)
 • Mandag 14.-torsdag 17. august 2023. Arendalsuka (Castelle Bar & Restaurant, Arendal)
 • Tirsdag 10. oktober 2023. Attack. IKT-Norge og Teknisk Ukeblad/Digis store sikkerhetskonferanse (Oslo kongressenter)
 • Onsdag 22. november 2023. IKT-Norges julemiddag (Hotel Continental, Oslo)
Mer informasjon om IKT-Norges arrangement finner du her

For medlemmer

Innkalling til generalforsamling i IKT-Norge

IKT-Norge avholder ordinær generalforsamling torsdag 20. april, kl. 10:00-11:00. Generalforsamlingen avholdes digitalt.

Saklisten for generalforsamlingen 2023 er følgende:

 1. Registrering av oppmøte, godkjenning av fullmakter
 2. Godkjenning av møteinnkalling
 3. Valg av møteleder, referent og medunderskriver av protokoll
 4. Fremleggelse av regnskaps- og revisjonsberetning 2022
 5. Fremleggelse av årsrapport for 2022
 6. Valg av styre
 7. Valg av valgkomite
 8. Eventuelt

Generalforsamlingen er åpen for alle IKT Norges medlemmer. Alle medlemmer har én stemme på generalforsamlingen.

Les mer og meld deg på

Nytt møte i IKT-Norges telekomforum 13. april

PROGRAM

 1. Nytt nødnett
  Nytt nødnett er et av de viktigste enkeltprosjektene i Norge innen telecom de neste årene, og vil påvirke både Norges sikkerhet og beredskap, men også hvordan telcom-markedet vil utvikle seg mellom aktørene. Eline Palm Paxal, leder for avdeling nød- og beredskapskommunikasjon i DSB,  gir en status på prosjektet.
    
 2. Regulering av bredbåndsmarkedet
  Nkom gir status og tidslinje på arbeidet.
    
 3. Langtidsplan for den digitale grunnmuren
  IKT-Norge har siden lansering av rapporten under Arendalsuka hatt møte med partiene i opposisjon på Stortinget og med Kommunalministeren Sigbjørn Gjelsvik. Vi gir en status på prosessen for å få planen vedtatt.
    
 4. Klimafotavtrykk på utrulling av fiber i Norge
  Prosjektet skal gjøre fibergraving mer kostnadseffektivt og miljøvennlig. Vi presenterer den nye rapporten.
Les mer og meld deg på

Eierskap og beskyttelse av data og digitale produkter

Sammen med advokatfirmaet GjessingReimers som flere ganger kåret til Norges beste advokatfirma innenfor IP-rett, arrangerer IKT-Norge et gratis formiddagskurs, onsdag 26. april, kl. 09:00-12:00 om eierskap til og beskyttelse av data og digitale produkter. 

Vi gir praktiske og relevante råd om hvordan man kan beskytte, utnytte og håndheve immaterielle rettigheter til programvare, varemerker, oppfinnelser, design og andre frembringelser. Kurset gir også en verdifull innføring i hvordan man kan tilpasse seg de nye EU-reglene om datadeling som vil bli innført i Norge og skape nye muligheter og utfordringer.

Les mer og meld deg på

Følg IKT Norge på våre sosiale plattformer

LinkedIn
Facebook
Twitter
Website
Instagram

Copyright © 2023, IKT-Norge, All rights reserved.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send mail til:
post@ikt-norge.no

Ønsker du ikke lenger å motta nyhetsbrev fra oss?
Du kan oppdatere dine preferanser eller melde deg av her.