Copy

Aktuelt

IKT-bransjen må spille en enda viktigere rolle fremover!

Utfordringene i 2023 er store, men kan løses. IKT-bransjen sitter med løsningen både når det gjelder cybersikkerhet, klimautfordringer og omstilling av offentlig sektor. I 2023 må vår bransje må spille en langt viktigere rolle i å løse de store samfunnsutfordringene, mener IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby. 

Les mer

E-helse – hva nå?
2022 ga politiske jordskjelv. 2023 blir oppryddingens år. Kanskje.

IKT-Norges direktør for strategi og forretningsutvikling Fredrik Syversen kommer med 5 spådommer om hva som kommer til å skje innenfor e-helsefeltet  i 2023. Han spår både at felles kommunal journalen overlever, at Helseplattformen vil få uventet konkurranse og at vi kommer til å oppleve norsk internasjonal kommersiell suksess innen e-helse. 

Les mer om IKT-Norges spådommer om e-helseåret 2023

Viktige datoer i 2023

2023 blir et aktivt år for oss i IKT-Norge. Vi vil ha fullt program under Arendalsuka, arrangere årskonferanse, vi skal arrangere en stor sikkerhetskonferanse sammen med Teknisk Ukeblad/Digi og selvfølgelig også ha julemiddag i 2023 og mye mye mer. 
Allerede nå kan det være greit å notere følgende datoer:
 

 • Onsdag 7. februar 2023. Sirkulærkonferanse (se mer info lenger nede i nyhetsbrevet) (Kabeltårnet, Økern)
 • Tirsdag 30. mai 2023. IKT-Norges årskonferanse NEO (Høyloftet, Akershus festning)
 • Mandag 14.-torsdag 17. august 2023. Arendalsuka (Castelle Bar & Restaurant, Arendal)
 • Tirsdag 10. oktober 2023. Attack. IKT-Norge og Teknisk Ukeblad/Digis store sikkerhetskonferanse (Oslo kongressenter)
 • Onsdag 22. november 2023. IKT-Norges julemiddag (Hotel Continental, Oslo)
Mer informasjon om IKT-Norges arrangement finner du her

Vil fylle rollen som det mest spesialiserte advokatfirmaet innen teknologi og IP

IKT-Norges nye medlem GjessingReimers er Norges første og eneste spesialist-advokatfirma innenfor teknologi og immaterialrett (IP).  GjessingReimers er flere ganger kåret til Norges beste advokatfirma innenfor IP-rett.

Les mer

Sirkulærkonferanse: Krafttak for digital sirkulærøkonomi i en krise!

Onsdag 7. februar inviterer IKT-Norge, Elektronikkbransjen og Norsirk til konferanse om sirkulærøkonomi der vi belyser utfordringer og muligheter for å få til et krafttak for den digitale sirkulærøkonomien i en krisetid. Blant temaene konferansen tar opp er geopolitiske utfordringer og tilgang på råvarer, nytt lovverk (inkl. åpenhetsloven) og hva skal til for å lage en bærekraftig grønn industri i Norge.

Les mer og meld deg på

Medlem

Skal dere delta på Mobile World Congress i Barcelona? 
Flere av IKT-Norges medlemmer skal delta på det som verdens største mobilmesse, Mobile World Congress i Barcelona i månedsskiftet februar-mars. Både den norske ambassaden og Innovasjon Norge ønsker å lage et opplegg for norske virksomheter, inkludert IKT-Norges medlemmer som deltar. Om din virksomhet deltar er det fint om dere tar kontakt med oss, slik at vi kan videreformidle dette til ambassade og Innovasjon Norge. 

Ta kontakt om du/dere skal delta på MWC 2023

The Norwegian Classroom: Norsk Edtech møter verden

I år reiser en samlet edtechnæring til verdens største utdannings- og teknologimesse BETT, i London 29.-31. mars. Her får selskapene presentere seg på den norske paviljongen “The Norwegian Classroom”.

Flere tusen skandinaviere reiser hvert år til BETT for å lære om pedagogisk bruk av IKT i skolen og utdanningen og for å oppleve de nyeste teknologitrendene. Norske skoleeiere, lærere og ledere samles i London for faglig påfyll og nettverking.

Nå gjenopptar vi tradisjonen med å samle viktige utdanningsaktører om en felles norsk paviljong, “The Norwegian classroom”. Her vil norske edtech-selskaper og samarbeidspartnere vise seg for både et norsk, nordisk og globalt marked. 

Vi har 1-2 ledige plasser på den norske standen. Vil du være med? Ta kontakt med oss. 

Ta kontakt om du/dere vil delta på BETT UK 2023

Innspillsmøte: Bærekraftige mineraler og råvarer

Åpenhetsloven, konsekvensutredning for utvinning av havbunnsmineraler, Regjeringens kommende mineralstrategi, krigen i Europa og IKT-Norges eierskap i Norsirk har gjort råvaretilgang, sirkulær økonomi og it-bransjens materialfotavtrykk til et av IKT-Norges satsningsområder for 2023.
17. januar inviterer vi bransje og medlemmer velkommen til innspillsmøte om disse problemstillingene. 

Les mer og meld deg på

FNs kvinnekommisjon. Kvinner og teknologi.

IKT-Norge skal gi innspill til utenriksministeren Anniken Huitfeldt og kultur- og likestillingsminister Annette Trettebergstuen om kvinner og teknologi i forbindelse med FNs kvinnekommisjon (The Commission on the Status of Women – CSW) årlige møte om likestilling og kvinners rettigheter. I tillegg skal vi utarbeide egne posisjonsnotat om kvinner og teknologi. 

Vi inviterer derfor medlemmer og andre interesserte til et digtalt innspillsmøte knyttet til kvinner og teknologi fredag 20. januar kl. 09:00-11:30. 

Aktuelle temer er:

 • Teknologi som diskriminerer: Algorithmer, data og teknologi som diskriminerer på kjønn

 • Kompetanse: kun 10-30% av IKT-studentene globalt (også i Norge) er kvinner. Hva kan vi gjøre med det?
 • Lederstillinger: Få kvinner i ledende stillinger i teknologibransjen
 • Lønnsproblematikk
Les mer og meld deg på

Møte i IKT-Norges telekomforum

Velkommen til årets første møte i IKT-Norges telekomforum.

Tidspunkt: Mandag 30. januar kl. 10:00-12:00

Sted: IKT-Norges lokaler, Oscars gate 20 og digital.

 

PROGRAM:
 1. Nytt nødnett
  Nytt nødnett er et av de viktigste enkeltprosjektene i Norge innen telecom de neste årene, og vil påvirke både Norges sikkerhet og beredskap, men også hvordan telcom-markedet vil utvikle seg mellom aktørene. Eline Palm Paxal, leder for avdeling nød- og beredskapskommunikasjon i DSB,  gir en status og oppdaterte tidslinjen for prosjektet.
 2. Regulering av bredbåndsmarkedet
  Nkom gir status og tidsplinje på arbeidet.
 3. Tildeling av bredbåndsmidler i 2023
  Nkom presenterer hvordan tildelingen i 2023 vil foregå.
 4. Langtidsplan for den digitale grunnmuren
  IKT NORGE har siden lansering av rapporten under Arendalsuka hatt møte med partiene i oposisjon på Stortinget og skal 16. Januar ha møte med Kommunalministeren Sigbjørn Gjelsvik. Vi gir en status på videre prosess for å få planen vedtatt.
 5. Klimafotavtrykk på utrulling av fiber i Norge
  Prosjektet skal gjøre fibergraving mer kostnadseffektivt og miljøvennlig. Mali i IKT-Norge presenterer status på prosjektet
 6. Rapportering av kritisk ekom-data til Myndighetene 
  Bransjen laster hvert år opp store mengder kritise data til ulike databaser hos ulike myndigheter – men er sikkerheten rundt rapportering og bruk god nok?
 7. Eventuelt
Meld deg på

Årets første eHelseforum

IKT-Norge ønsker velkommen til årets første eHelseforum!

Hvor: Siemens Healthcare AS. Besøksadresse: Østre Aker vei 88, (nærmeste t-banestopp er Linderud)

Når: Tirsdag 31.01.23

Kl: 10.00-12.00

Agenda:

 • Velkommen v IKT-Norge og Siemens Healthineers (vertskap)

 • Origo og våre planer for helse og teknologi i Oslo v/leder Tine Reuterdahl, og  Liv O. Rossow, områdeleder for Helsedata.

 • KS/FKJ redegjør for planer og prosjekter 2023 – og inviterer til samarbeid, Terje Wistner avd.dir eHelse og Håkon Grimstad daglig leder FKJ.

 • EHDS -hvor står vi og hvor går + invitasjon til samarbeid! Dir for eHelse ved seniorrådgiver Marianne Bårtvedt van Os

 • Diskusjon

Meld deg på

Innspillsmøte: Grønne offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt forslag om at offentlige oppdragsgivere må vekte miljø med minst 30 prosent i sine anskaffelser på høring. Men vil skjerpede miljøkrav være det mest effektive tiltaket for å nå denne målsetningen? Og hvordan vil dette kravet treffe IKT-bedriftene? 
2. mars inviterer IKT-Norge med støtte fra Regionalt innovasjonsprogram Oslo til innspillsmøte om disse og andre problemstillinger knyttet til grønne offentlige anskaffelser.

Les mer og meld deg på

Følg IKT Norge på våre sosiale plattformer


Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram



Copyright © *|2021* *|IKT-Norge|*, All rights reserved.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send mail til:
post@ikt-norge.no

Ønsker du ikke lenger å motta nyhetsbrev fra oss?
Du kan oppdatere dine preferanser eller melde deg av her.