Copy

Aktuelt

IT i praksis 2022: – Stort forbedringspotensiale i samarbeidet mellom offentlig og privat sektor


Undersøkelsen IT i praksis 2022 som ble lagt fram i forrige uke viser dessverre en synkende trend når det gjelder samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Den viser også en manglende forståelse i offentlig sektor om digitaliseringens betydning for det grønne skiftet og for å nå bærekraftsmålene.
Les mer om undersøkelsen

IT i praksis 2022: – Det digitale utenforskapet må reduseres


Undersøkelsen IT i praksis 2022 viser at minst 10 prosent har begrensede digitale ferdigheter og står i fare for å falle utenfor samfunnet. Digitalt utenforskap rammer først og fremst personer med lav inntekt, høy alder og de som står utenfor arbeidsstyrken. 
Les mer om undersøkelsen

God plan fra Høyre


IKT-Norges direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, Geir Olsen, har lest Høyres plan for datadrevet industri og datadeling.
– Selv om det er enkelte ting som kanskje virker litt lettvint, er det all mulig grunn til å applaudere Høyres forslag og initiativ, er Olsens dom.

Les mer om Høyres forslag

Norge kan vinne 75 milliarder på å fremskynde digitalisering


Både IKT-Norge og resten av IKT-bransjen forventer at regjeringens digitaliseringsambisjoner forsterkes i statsbudsjettet for 2023.
Les mer om våre forventninger

Scaling up for global success – Nordic co-operation in EdTech


I samarbeid med Finlands ambassade i Oslo, Business Finland, Education Finland og Brighteye Ventures arrangerer IKT-Norge et eget arrangement om nordisk samarbeid innen EdTech under Oslo innovation week 2022. Meld deg på nå. Kun 150 plasser. 

Les mer og meld deg på vårt arrangement

Rekordhøy inflasjon = rekordhøy lønnutvikling?
 

Usikkerheten rundt norsk økonomi er stor, særlig på grunn av inflasjon og strømpriser. Mange ansatte vil oppleve en reallønnsnedgang og samtidig har ikke bedriftene nødvendigvis større budsjetter til lønnsjusteringer. 

IKT-Norge i samarbeid med Nordic Rewards partner invitere til frokostmøte om hvordan din virksomhet kan bruke ulike verktøy for å motivere og tiltrekke ansatte med stor usikkerhet rundt norsk økonomi, samt informasjon om IKT-Norges lønnsundersøkelse 2022.

Les mer og meld deg på frokostmøtet

IKT-Norges standardavtaler


IKT-Norge tilbyr både medlemmer og andre bedrifter en rekke maler for ulike standardavtaler. Våre standardavtaler er blant Norges mest brukte kontrakter for IKT-leveranser, og bidrar til enklere forhandlinger og et redusert antall konflikter. Avtalene finnes både på norsk og engelsk og det er halv pris for medlemmer av IKT-Norge.

Les mer om våre standardavtaler

Medlem

Møte i IKT-Norges Telekomforum

Tid: Onsdag 12. oktober kl. 10:00.
Sted: IKT-Norges lokaler i Oscarsgate 20
(Også mulig med digital deltakelse)

Agenda:
– Statsbudsjett 2023 – analyse og innspill på det vi skal ta opp i budsjett-høringene. Orientering ved Geir Olsen/Øyvind Husby, IKT-Norge
– Lansering av «langtidsplan for den digitale infrastrukturen» – videre arbeide. Orientering ved Geir Olsen/Øyvind Husby, IKT-Norge
– Markedsanalyse. Oppdatering fra Nkom
– Ny Ekom-lov – oppdatering
– Cybersikkerhet i Ekomnettene – utfordringer med sikkerheten i offentlige registre.
– Samarbeidsforum for ledninger i grunnen. Oppdatering ved Jon Birger Ellingsen, Lyse fiber
– Veileder til ledningsregisteringsforskriften. Oppdatering ved Arne Sandland, Telenor og Jon Birger Ellingsen, Lyse fiber
– Nytt prosjekt – Bredbåndsutbygging og bærekraft. Status ved Mali Hole Skogen, IKT-Norge

Les mer og meld deg på her

Følg IKT Norge på våre sosiale plattformer


Facebook

Twitter

LinkedinCopyright © *|2021* *|IKT-Norge|*, All rights reserved.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send mail til:
post@ikt-norge.no

Ønsker du ikke lenger å motta nyhetsbrev fra oss?
Du kan oppdatere dine preferanser eller melde deg av her.