Copy

IKT-Norges kommende arrangement

Code of Resilience. Lunchseminar om Ukraina

Sammen med vår søsterorganisasjon i Ukraina og det norsk-ukrainske handelskammer arrangerer vi 28. februar et lunchseminar om muligheter og utfordringer for den ukrainske tech-industrien som følge av Russlands invasjon og krigføring

Les mer og meld deg på
Share Share
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward

Frokostmøte om Skatteutvalgets forslag

Torsdag 9. mars inviterer IKT-Norge til frokostmøte om Skatteutvalgets forslag (NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem) på Rebel i Oslo.
Utvalgsleder Ragnar Torvik kommer for å orientere om utvalgets forslag med mulighet for etterfølgende spørsmål og kommentarer fra salen. Hva betyr forslagene for din bedrift og dine ansatte om det skulle bli vedtatt. Blir rammevilkårene bedre for det digitale næringslivet? Får vi endelig opp farten i det grønne skiftet? Kan det bli vedtatt i Stortinget?

Les mer og meld deg på
Share Share
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward

Innspillsmøte: Grønne offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt forslag om at offentlige oppdragsgivere må vekte miljø med minst 30 prosent i sine anskaffelser på høring. Men vil skjerpede miljøkrav være det mest effektive tiltaket for å nå denne målsetningen? Og hvordan vil dette kravet treffe IKT-bedriftene? 
2. mars inviterer IKT-Norge med støtte fra Regionalt innovasjonsprogram Oslo til innspillsmøte om disse og andre problemstillinger knyttet til grønne offentlige anskaffelser.

Les mer og meld deg på
Share Share
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward

Møte i IKT-Norges Cyberforum

Vi inviterer medlemmer av vårt Cyberforum til møte torsdag 16. mars kl. 10:00-12:00 for å diskutere ambisjonsnivå, tidsplan og deltakelse i IKT-Norges nye ekspertgruppe innen cybersikkerhet.

Les mer og meld deg på
Share Share
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward

Møte i IKT-Norges telekomforum

Nytt møte i IKT-Norges Telekomforum 13.04.23. Temaer for møtet er blant annet Nødnett og regulering av bredbåndsmarkedet.

Les mer og meld deg på
Share Share
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward

Viktige datoer i 2023

2023 blir et aktivt år for oss i IKT-Norge. Vi vil ha fullt program under Arendalsuka, arrangere årskonferanse, vi skal arrangere en stor sikkerhets-konferanse sammen med TU/Digi og selvfølgelig også ha julemiddag i 2023 og mye mye mer.  Allerede nå kan det være greit å notere følgende datoer:
 

  • Torsdag 9. mars 2021. Frokostseminar om Skatteutvalgets anbefalinger (Rebel, Oslo) Se over.
  • Tirsdag 30. mai 2023. IKT-Norges årskonferanse NEO (Høyloftet, Akershus festning)
  • Mandag 14.-torsdag 17. august 2023. Arendalsuka (Castelle Bar & Restaurant, Arendal)
  • Tirsdag 10. oktober 2023. Attack. IKT-Norge og Teknisk Ukeblad/Digis store sikkerhetskonferanse (Oslo kongressenter)
  • Onsdag 22. november 2023. IKT-Norges julemiddag (Hotel Continental, Oslo)
Mer informasjon om IKT-Norges arrangement finner du her

Følg IKT Norge på våre sosiale plattformer

LinkedIn
Facebook
Twitter
Website
Instagram

Copyright © *|2023* *|IKT-Norge|*, All rights reserved.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send mail til:
post@ikt-norge.no

Ønsker du ikke lenger å motta nyhetsbrev fra oss?
Du kan oppdatere dine preferanser eller melde deg av her.