Copy

Aktuelt

Bekymret over det offentliges holdning til IT-samarbeid med private.


En ny rapport om digitalisering av offentlig sektor avslører at samarbeidet mellom privat næringsliv og offentlig sektor skranter. Private aktører blir i stadig mindre grad involvert i det offentlige innovasjonsarbeidet. Det bekymrer IKT-Norge.
Les mer

IKT-Norge samarbeider med NAV for å formidle utenlandske IT-spesialister 


IKT-Norge, NAV Øst-Viken, NAV Vest-Viken og NAV Oslo arrangerer digital rekrutteringsmesse for hjelpe norske selskap som har ubesatte stillinger med å finne nye IT-spesialister i Europa!
Les mer og meld dere på arrangementet

IKT-Norge blir strategisk partner med Senteret for et aldersvennlig Norge

IKT-Norge har inngått en avtale om å bli strategisk partner med Senteret for et aldersvennlig Norge. Partnerskapet er en naturlig del av IKT-Norges arbeid med digital inkludering. IKT-Norge har vært medlem av Rådet for et aldersvennlig Norge siden 2019.

Les mer om partnerskapet

Støtter hovedlinjene i forslag til ny regulering av datasenter, men ber om enkelte justeringer


KT-Norge støtter hovedlinjene i regjeringens forslag til ny regulering av datasentre bl.a. knyttet til nye krav om sikkerhet, beredskap og registreringsplikt, men vil at det skal være lavere terskelverdi for å omfattes av reglene. Vi er også skeptiske til forslaget om å kunne pålegge flere bruksbegrensning.
 
Les hele vårt høringssvar

Scaling up for global success – Nordic co-operation in EdTech


I samarbeid med Finlands ambassade i Oslo, Business Finland, Education Finland og Brighteye Ventures arrangerer IKT-Norge et eget arrangement om nordisk samarbeid innen EdTech under Oslo innovation week 2022. Meld deg på nå. Kun 150 plasser. 

Les mer og meld deg på vårt arrangement

Seminar for IKT-leverandører: Hvordan vinne en offentlig konkurranse?

I samarbeid med advokatfirmaet Føyen inviterer IKT-Norge til gratis formiddagsseminar 1. november om offentlige anbud og anskaffelser. Blant temaene vi går i dybden på er hvordan vinner vi konkurransen og når kan og bør vi klage på en beslutning fra en offentlig oppdragsgiver?

Les mer og meld deg på seminaret

Medlem

Snart jul(emiddag) ...

På tide å begynne å planlegge julemåmedene? Vi er tidlig ute, og har allerede nå gleden av å invitere våre medlemmer til vår tradisjonsrike julemiddag på Hotel Continental i Oslo, onsdag 23. november kl. 19:00. 
Det er alltid stor pågang på julemiddagen. Om du eller noen fra din bedrift ønsker å delta bør dere derfor melde dere på raskt. De siste årene har vi hatt ventelister til IKT-Norges julemiddag. Første mann/kvinne til mølla gjelder.

Les mer og meld deg på her

Møte i IKT-Norges eHelseforum

Tid: Onsdag 12. oktober kl. 10:00-12:00
Sted: Oslo sentrum
 (nærmere beskjed kommer)

Agenda:

 • eHelsepolitikk – mål og mening til 2025. Samtale med statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen

 • Finansiering og forretningsmodeller på eHelseområdet. Samtale med Direktoratet for eHelse v/Oddgeir Hvidsten om:

  • Finansiering og kontrakter som er incentiver for deling og sømløshet

  • Anbud som gir oppside for kjøper uavhengig av om gevinsten realiseres i andre virksomheter

  • Datautveksling mellom private og offentlige dataaktører til felles bruk (FHI)

  • Mobilitet

  • Helseapplikasjoner etc

  • Forholdet til European Health Dataspace

 • Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Les mer og meld deg på her

Møte i IKT-Norges Telekomforum

Tid: Onsdag 12. oktober kl. 10:00.
Sted: IKT-Norges lokaler i Oscarsgate 20
(Også mulig med digital deltakelse)

Agenda:
– Statsbudsjett 2023 – analyse og innspill på det vi skal ta opp i budsjett-høringene. Orientering ved Geir Olsen/Øyvind Husby, IKT-Norge
– Lansering av «langtidsplan for den digitale infrastrukturen» – videre arbeide. Orientering ved Geir Olsen/Øyvind Husby, IKT-Norge
– Markedsanalyse. Oppdatering fra Kenneth Olsen, Nkom
– Ny Ekom-lov – oppdatering
– Cybersikkerhet i Ekomnettene – utfordringer med sikkerheten i offentlige registre.
– Samarbeidsforum for ledninger i grunnen. Oppdatering ved Jon Birger Ellingsen, Lyse fiber
– Veileder til ledningsregisteringsforskriften. Oppdatering ved Arne Sandland, Telenor og Jon Birger Ellingsen, Lyse fiber
– Nytt prosjekt – Bredbåndsutbygging og bærekraft. Status ved Mali Hole Skogen, IKT-Norge

Les mer og meld deg på her

Møte i IKT-Norges Bærekraftsforum

Tid: Onsdag 12. oktober kl. 13:00.
Sted: IKT-Norges lokaler i Oscarsgate 20
 

Regjeringen legger fram forslag til statsbudsjett 2023, 6. oktober.

Vi arrangerer brief/orienteringsmøte om de viktigste sakene knyttet til bærekraft og digitalisering og for å diskutere strategi i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet.

Vel møtt. 

Les mer og meld deg på her

Følg IKT Norge på våre sosiale plattformer


Facebook

Twitter

LinkedinCopyright © *|2021* *|IKT-Norge|*, All rights reserved.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send mail til:
post@ikt-norge.no

Ønsker du ikke lenger å motta nyhetsbrev fra oss?
Du kan oppdatere dine preferanser eller melde deg av her.