Copy

Aktuelt

Kontruktivt møte om langtidsplan for digital infrastruktur

IKT-Norge hadde i forrige uke møte med kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) om vårt initiativ til en forpliktende langtidsplan for den digitale infrastrukturen.
– Fiber, 5G og datasenter er avgjørende for det grønne skiftet, sikkerhet, innovasjon og nye arbeidsplasser. Vi trenger derfor en langsiktig strategi for hvordan dette skal utvikles i Norge frem til 2030, sa IKT-Norges administrerende direktør i møtet med politisk ledelse og embetsverk i kommunal- og distriktsdepartementet. 

Les mer

Medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter må endres og styrkes

Om 14. dager går fristen for å søke om tilskudd fra medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter ut. Over 100 mill. kroner ligger i søknadspotten, og flere av IKT-Norges medlemmer bidrar til at gode digitaliserings-prosjekter i det offentlige gjennomføres via ordningen. Men det burde og kunne vært langt flere, mener IKT-Norge.

Les mer

Åpne nett og "frie" kabler?

I debatten om fiberkabler skal være åpne for alle, har - i motsetning til hva en del aktører synes å tro - IKT-Norge ikke tatt en prinsipiell stilling for eller mot åpning. Vårt syn er at det er et spørsmål som bør løses i dialog mellom utbyggere/eiere, tilbydere og Nkom. Det er også vårt syn at det ikke må gjøres vedtak og/eller pålegg om å åpne nett uten at en del åpenbare utfordringer er løst, skriver IKT-Norges direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, Geir Olsen i et tilsvar til NBBL. 

Les mer på digi.no

IKT-Norges standardavtaler er oppdatert, forenklet og fornyet.

I samarbeid med advokatfirmaet Føyen er IKT-Norges sett av standardavtaler oppdatert, forenklet og fornyet. IKT-Norges standardavtaler er blant Norges mest brukte kontrakter for IKT-leveranser, og bidrar til enklere forhandlinger og et redusert antall konflikter.

For abonnenter og interesserte vil vi holde et eget formiddagsseminar 8. februar hvor vi går gjennom hvilke endringer som er gjort i de "nye" avtalene, hva som skiller våre avtaler fra øvrige på markedet og hvilke avtaler som bør brukes i forbindelse med hvilke oppdrag og avtaler. Se egen informasjon om arrangementet under. 

Les mer om IKT-Norges standardavtaler

Viktige datoer i 2023

2023 blir et aktivt år for oss i IKT-Norge. Vi vil ha fullt program under Arendalsuka, arrangere årskonferanse, vi skal arrangere en stor sikkerhetskonferanse sammen med Teknisk Ukeblad/Digi og selvfølgelig også ha julemiddag i 2023 og mye mye mer. 
Allerede nå kan det være greit å notere følgende datoer:
 

 • Onsdag 7. februar 2023. Sirkulærkonferanse (se mer info lenger nede i nyhetsbrevet) (Kabeltårnet, Økern)
 • Tirsdag 30. mai 2023. IKT-Norges årskonferanse NEO (Høyloftet, Akershus festning)
 • Mandag 14.-torsdag 17. august 2023. Arendalsuka (Castelle Bar & Restaurant, Arendal)
 • Tirsdag 10. oktober 2023. Attack. IKT-Norge og Teknisk Ukeblad/Digis store sikkerhetskonferanse (Oslo kongressenter)
 • Onsdag 22. november 2023. IKT-Norges julemiddag (Hotel Continental, Oslo)
Mer informasjon om IKT-Norges arrangement finner du her

Sirkulærkonferanse: Krafttak for digital sirkulærøkonomi i en krise!

Tirsdag 7. februar inviterer IKT-Norge, Elektronikkbransjen og Norsirk til konferanse om sirkulærøkonomi der vi belyser utfordringer og muligheter for å få til et krafttak for den digitale sirkulærøkonomien i en krisetid. Blant temaene konferansen tar opp er geopolitiske utfordringer og tilgang på råvarer, nytt lovverk (inkl. åpenhetsloven) og hva skal til for å lage en bærekraftig grønn industri i Norge.

Les mer og meld deg på

Formiddagsseminar: IKT-Norges standardavtaler. 2023-edition.

IKT-Norge har gjennom en rekke år utviklet et sett med standardavtaler som forenkler avtaleinngåelsen mellom kunder og leverandører. Våre avtaler er nå oppdatert per 1.1.2023 og er ytterligere forenklet og forbedret. I forbindelse med de nye og oppdaterte utgavene inviterer IKT-Norge i samarbeid med advokatfirmaet Føyen til et seminar om våre standardkontrakter.

 

Tid: Onsdag 8. februar 2023, kl. 10:00-12:00

Sted: IKT-Norges kontorer, Oscars gate 20, Oslo

Les mer og meld deg på

Medlem

Skal dere delta på Mobile World Congress i Barcelona? 
Flere av IKT-Norges medlemmer skal delta på det som verdens største mobilmesse, Mobile World Congress i Barcelona i månedsskiftet februar-mars. Både den norske ambassaden og Innovasjon Norge ønsker å lage et opplegg for norske virksomheter, inkludert IKT-Norges medlemmer som deltar. Om din virksomhet deltar er det fint om dere tar kontakt med oss, slik at vi kan videreformidle dette til ambassade og Innovasjon Norge. 

Ta kontakt om du/dere skal delta på MWC 2023

Møte i IKT-Norges telekomforum

Velkommen til årets første møte i IKT-Norges telekomforum.

Tidspunkt: Mandag 30. januar kl. 10:00-12:00

Sted: IKT-Norges lokaler, Oscars gate 20 og digital.

 

Agenda:
 1. Nytt nødnett
  Nytt nødnett er et av de viktigste enkeltprosjektene i Norge innen telecom de neste årene, og vil påvirke både Norges sikkerhet og beredskap, men også hvordan telcom-markedet vil utvikle seg mellom aktørene. Eline Palm Paxal, leder for avdeling nød- og beredskapskommunikasjon i DSB,  gir en status og oppdaterte tidslinjen for prosjektet.
 2. Regulering av bredbåndsmarkedet
  Nkom gir status og tidsplinje på arbeidet.
 3. Tildeling av bredbåndsmidler i 2023
  Nkom presenterer hvordan tildelingen i 2023 vil foregå.
 4. Langtidsplan for den digitale grunnmuren
  IKT NORGE har siden lansering av rapporten under Arendalsuka hatt møte med partiene i oposisjon på Stortinget og skal 16. Januar ha møte med Kommunalministeren Sigbjørn Gjelsvik. Vi gir en status på videre prosess for å få planen vedtatt.
 5. Klimafotavtrykk på utrulling av fiber i Norge
  Prosjektet skal gjøre fibergraving mer kostnadseffektivt og miljøvennlig. Mali i IKT-Norge presenterer status på prosjektet
 6. Rapportering av kritisk ekom-data til Myndighetene 
  Bransjen laster hvert år opp store mengder kritise data til ulike databaser hos ulike myndigheter – men er sikkerheten rundt rapportering og bruk god nok?
 7. Eventuelt
Meld deg på

Årets første eHelseforum

IKT-Norge ønsker velkommen til årets første eHelseforum!

Hvor: Siemens Healthcare AS. Besøksadresse: Østre Aker vei 88, (nærmeste t-banestopp er Linderud)

Når: Tirsdag 31.01.23

Kl: 10.00-12.00

Agenda:

 • Velkommen v IKT-Norge og Siemens Healthineers (vertskap)

 • Origo og våre planer for helse og teknologi i Oslo v/leder Tine Reuterdahl, og  Liv O. Rossow, områdeleder for Helsedata.

 • KS/FKJ redegjør for planer og prosjekter 2023 – og inviterer til samarbeid, Terje Wistner avd.dir eHelse og Håkon Grimstad daglig leder FKJ.

 • EHDS -hvor står vi og hvor går + invitasjon til samarbeid! Dir for eHelse ved seniorrådgiver Marianne Bårtvedt van Os

 • Diskusjon

Meld deg på

Oppstartsmøte i IKT-Norges AV-forum

Etter en lang pause er vi endelig tilbake med IKT-Norges AV-forum. Første møte er torsdag 16. februar kl. 09:00-10:30. 

Agenda:

1) Oppstart AV-forum 2023

2) Bli kjent

3) Oppdatering AV-Normen

4) Yrkesutdanning/lærlinger

5) Andre saker/eventuelt

Les mer og meld deg på

Innspillsmøte: Grønne offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt forslag om at offentlige oppdragsgivere må vekte miljø med minst 30 prosent i sine anskaffelser på høring. Men vil skjerpede miljøkrav være det mest effektive tiltaket for å nå denne målsetningen? Og hvordan vil dette kravet treffe IKT-bedriftene? 
2. mars inviterer IKT-Norge med støtte fra Regionalt innovasjonsprogram Oslo til innspillsmøte om disse og andre problemstillinger knyttet til grønne offentlige anskaffelser.

Les mer og meld deg på

Følg IKT Norge på våre sosiale plattformer


Facebook

Twitter

Linkedin

InstagramCopyright © *|2021* *|IKT-Norge|*, All rights reserved.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send mail til:
post@ikt-norge.no

Ønsker du ikke lenger å motta nyhetsbrev fra oss?
Du kan oppdatere dine preferanser eller melde deg av her.