Copy

Aktuelt

–Datasikkerheten i kommune-Norge er kritisk


Det står dårlig til med «dataforsvaret» i norske kommuner. 6 av 10 kommuner mener at de ikke har god nok kompetanse på informasjonssikkerhet, viser nye tall. Det bekymrer IKT-Norge.
Les mer

Ny digital jobbportal for unge


youngRIOT er en ny digital jobbportal for unge under 30 år og har som ambisjon å være et naturlig supplement til eksisterende annonseringskanaler for ledige stillinger rettet mot unge. 
Les mer

-Vi må bli flinkere til å dele kompetanse på tvers av fagfelt

Det er masse kompetanse innen norsk IKT-bransje, men vi må bli flinkere til å dele kompetansen på tvers av fagfelt. Ingen kan løse alt, men sammen kan vi løse mye, mener IKT-Norges nyeste medlem Ledidi. 

Les mer om Ledidi

Seminar for IKT-leverandører: Hvordan vinne en offentlig konkurranse?

I samarbeid med advokatfirmaet Føyen inviterer IKT-Norge til gratis formiddagsseminar 1. november om offentlige anbud og anskaffelser. Blant temaene vi går i dybden på er hvordan vinner vi konkurransen og når kan og bør vi klage på en beslutning fra en offentlig oppdragsgiver?

Les mer og meld deg på seminaret

Medlem

Snart jul(emiddag) ...

På tide å begynne å planlegge julemåmedene? Vi er tidlig ute, og har allerede nå gleden av å invitere våre medlemmer til vår tradisjonsrike julemiddag på Hotel Continental i Oslo, onsdag 23. november kl. 19:00. 
Det er alltid stor pågang på julemiddagen. Om du eller noen fra din bedrift ønsker å delta bør dere derfor melde dere på raskt. De siste årene har vi hatt ventelister til IKT-Norges julemiddag. Første mann/kvinne til mølla gjelder.

Les mer og meld deg på her

Møte i IKT-Norges eHelseforum

Tid: Onsdag 12. oktober kl. 10:00-12:00
Sted: Lakkegata 53, 0183 Oslo, Norge (IBM Norge)

Agenda:

 • eHelsepolitikk – mål og mening til 2025. Samtale med statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen

 • Finansiering og forretningsmodeller på eHelseområdet. Samtale med Direktoratet for eHelse v/Oddgeir Hvidsten om:

  • Finansiering og kontrakter som er incentiver for deling og sømløshet

  • Anbud som gir oppside for kjøper uavhengig av om gevinsten realiseres i andre virksomheter

  • Datautveksling mellom private og offentlige dataaktører til felles bruk (FHI)

  • Mobilitet

  • Helseapplikasjoner etc

  • Forholdet til European Health Dataspace

 • Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Les mer og meld deg på her

Møte i IKT-Norges Telekomforum

Tid: Onsdag 12. oktober kl. 10:00.
Sted: IKT-Norges lokaler i Oscarsgate 20
(Også mulig med digital deltakelse)

Agenda:
– Statsbudsjett 2023 – analyse og innspill på det vi skal ta opp i budsjett-høringene. Orientering ved Geir Olsen/Øyvind Husby, IKT-Norge
– Lansering av «langtidsplan for den digitale infrastrukturen» – videre arbeide. Orientering ved Geir Olsen/Øyvind Husby, IKT-Norge
– Markedsanalyse. Oppdatering fra Kenneth Olsen, Nkom
– Ny Ekom-lov – oppdatering
– Cybersikkerhet i Ekomnettene – utfordringer med sikkerheten i offentlige registre.
– Samarbeidsforum for ledninger i grunnen. Oppdatering ved Jon Birger Ellingsen, Lyse fiber
– Veileder til ledningsregisteringsforskriften. Oppdatering ved Arne Sandland, Telenor og Jon Birger Ellingsen, Lyse fiber
– Nytt prosjekt – Bredbåndsutbygging og bærekraft. Status ved Mali Hole Skogen, IKT-Norge

Les mer og meld deg på her

Møte i IKT-Norges Bærekraftsforum

Tid: Onsdag 12. oktober kl. 13:00.
Sted: IKT-Norges lokaler i Oscarsgate 20
 

Regjeringen legger fram forslag til statsbudsjett 2023, 6. oktober.

Vi arrangerer brief/orienteringsmøte om de viktigste sakene knyttet til bærekraft og digitalisering og for å diskutere strategi i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet.

Vel møtt. 

Les mer og meld deg på her

Første møte i IKT-Norges Cybersikkerhetsforum
Tid: Fredag 21. oktober kl. 10:00 - 12:00.

Sted: IKT-Norges lokaler i Oscarsgate 20 

Dagsorden:

Del 1: Hva har vi lært om cybersikkerhet så langt i Ukraina krigen - og hvilken innvirkning bør dette få for Norges prioriteringer?

 • Kristine Beitland, Microsoft - Microsoft har hatt ansvaret for cybersikkerheten til den Ukrainske Regjeringen. Hva er status og hva er lærdommen?
   
 • Olav Lysne, OsloMet - Hva har vi lært - og hvordan bør dette påvirke Norges arbeide med cybersikkerhet?

 

Del 2 a: Hvordan jobbe politisk i Norge for å styrke Norges cybersikkerhet i en ny tid? Status på Norges arbeide med tiltak ihht nasjonal strategi for digital sikkerhet. Les mer om regjeringens strategi her

Del 2 b: IKT Norges initiativ: Cyberpakt etter modell fra Danmark. Les mer om IKT-Norges initiativ her

IKT-Norge skal møte næringsminister Jan Christian Vestre og statssekretær i KDD, Gunn Karin Gjul tirsdag 25. oktober for å diskutere vårt initiativ. Innspill fra Cyberforum vil danne utgangspunkt for budskapet til regjeringen. 

Les mer og meld deg på her

Følg IKT Norge på våre sosiale plattformer


Facebook

Twitter

LinkedinCopyright © *|2021* *|IKT-Norge|*, All rights reserved.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send mail til:
post@ikt-norge.no

Ønsker du ikke lenger å motta nyhetsbrev fra oss?
Du kan oppdatere dine preferanser eller melde deg av her.