Copy
Läs brevet i din webbläsare
Svenska Båtunionen

Nyhetsbrev från Svenska Båtunionen

Alle män och kvinnor till bryggorna!

Nu händer det! Snön smälter och isarna går till och med i våra nordliga båtklubbar och på alla båtklubbar hörs ljudet av polermaskiner, traktorer och kranar. Tips om hur man  tar bort bottenfärg eller var man köpet anoder billigats byts i aldrig sinande takt. Många skratt och glada tillrop mellan  båtklubbsvänner som möts igen efter att ha övervintrat i hemmet.
 Tänk på att båtar är dyra och människor mjuka så var försiktiga när ni sjösätter!
Ohoj!
/ Peter Karlsson, Svenska Båtunionens kansli

Varför får du detta nyhetsbrev?
Jo, för att det går ut till alla som är registrerade som funktionärer i båtklubben i vårt gemensamma medlemssystem BAS.
   Bas står för Båtunionens Administrativa System och är det system som Svenska Båtunionen tillhandahåller till alla förbund och båtklubbar anslutna till SBU och som bland annat tar hand om din båtklubbs medlemsregister.
   Det är din båtklubb som har registrerat dig och alla dina uppgifter sköts av den. Vill du ändra din adress för nyhetsbrevet eller vår tidning Båtliv är det din båtklubb du ska vända dig till. Här kan du läsa mer om BAS.
Dataskyddsförordningen och BAS
GDPR kräver personuppgiftsbiträdesavtal mellan personuppgiftsansvarig och organisation som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Detta innebär att de olika organisationerna inom BAS behöver upprätta avtal mellan sig gällande de behandlingar som görs i BAS.
Vi har valt ett arrangemang som innebär ett ömsesidigt avtal omfattande alla som använder BAS, dvs SBU, de regionala båtförbunden och alla båtklubbarna.
Vi har nu fastställt alla nödvändiga dokument - samarbetsavtal, instruktion för behandling av personuppgifter, policy och information till registrerad. Dessutom har vi tagit fram en mall för biträdesavtal som organisation inom SBU kan använda vid anlitande av externt personuppgiftsbiträde.
Det här innebär att en organisation inom SBU som använder BAS får tillgång till personuppgiftspolicy, instruktioner och information till registrerad. Endast mindre justeringar kan behövas för att fånga upp egen verksamhet utanför BAS.
Detta "paket" kommer att rullas ut under våren och sommaren.
 
Du som är intresserad av utbildning i GDPR - kontakta ert regionala båtförbund och anmäl intresse. Kurstillfällen läggs fortlöpande upp i vårt kalendarium som du hittar här
Stockholms stad avvaktar med gränsvärden för koppar i på båtbottnar i Östersjön
Stockholms stad har i dagarna kommit med en skrift: Miljöförvaltningens rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov. I skriften anges gränsvärden för ett antal metaller för vilka om de överstigs båten måste saneras.  I Mälaren är inte biocider tillåtna varför gränsvärdena är väldigt låga. Vad beträffar gränsvärden för koppar och ev. krav på sanering för båtar i Östersjön väljer Miljöförvaltningen att avvakta det s.k. Skrovmålets rekommendationer som förväntas komma först 2020. Om TBT detekterats på båtskrov oavsett om båten finns i Mälaren eller Östersjön ska båten saneras på ett säkert sätt. Vad beträffar träbåtar så avvaktar Miljöförvaltningen tillsvidare med krav på sanering.
Läs skriften här
 
SBU-akademin
Arbetet med vårt projekt SBU-akademin är nu i full gång. Projektet är finansierat med medel från Svenskt Friluftsliv och har till syfte att bygga upp en egen utbildningsorgansiation inom SBU som kan tillhandahålla utbildningar speciellt inriktade mot båtklubbsverksamhet. Det finns stora möjligheter att redan nu vara med och påverka utbudet inom SBU-akademins kurskatalog genom att komma med önskemål om kurser eller seminarier eller genom att berätta för oss om ni i redan i egen regi annordnar någon utbildning som ni tycker borde spridas till fler båtklubbar. Hör av er till projekt ledare Cecilia Obitz på SBUs kansli om ni vill påverka: cecilia@batunionen.se
 

Lägre kostnad genom att stoppa tjuven
Sjösättningsäsongen har startat på flera håll i landet och med denna en ökad stöldrisk av utombordare och drev. I år har antalet stölder varit högre än någonsin. I väntan på att det förhoppningsvis blir svårare att frakta stöldgods ut ur landet kan vi alla göra något i att förhindra själva stölden. Svenska Sjö och Svenska Båtunionen har tagit fram ett stimulanspaket för klubbar som investerar i stöldförebyggande arbete. Läs mer i bifogad pdf. Uppfyller er klubb någon nivå eller om ni undrar över något i ämnet kontakta Per Grywenz på Svenska Sjö, per@svenskasjo.se

Läs mer här
 

Säkrare båtar i båtklubben
Det är i samband med sjösättningen och den första turen för året som många tillbud och olyckor sker p.g.a enkla fel som lätt hade upptäckts om båten kontrollerats. Svenska Båtunionen har tagit fram en instruktiv och enkel checklista för egenkontroll som ni kan skriva ut och sprida bland era medlemmar inför vårrustning och sjösättning.
Checklistan är framtagen av Svenska Båtunionens Sjösäkerhetskommitté och kan läsas och laddas ner för utskrift här.

 
Glöm inte båtklubbens egenkontroller
Har inte båtklubben utfört de egenkontroller som bör göras inför kommande båtsäsong av lyft- och sjösättningsutrustning, bryggsäkerhet, elsäkerhet är det hög tid att göra det nu.
I Svenska Båtunionens skrift Egenkontroll för hamnar finns checklistor för vad som bör kontrolleras.
Egenkontroll för hamnar finns att ladda ner här.
 
Vårens gör det själv tips!
I många båtklubbar i framförallt Stockholmsområdet har båtar sanerats från biocidfärg under vintern. Ett viktigt steg för att kunna hålla sin båt fri från havstulpaner är antingen att kolla på vår havstulpanvarningskarta som finns på Båtmiljö.se eller att  ha en egen havstulpanvarnare vid sin båtplats. I projektet Ren botten utan gift tog vi fram en liten film om hur  man enkelt kan göra sin egen havstulpanvarnare.
Om du saknar en isskrapa, borr och snöre kan man skicka ett mail till emma@batunionen.se och beställa en färdiggjord havstulpanvarnare
Se filmen om hur man gör en havstulpanvarnare här.
 
Email
Facebook
Google Plus
Copyright © *|2019 Svenska Båtunionen All rights reserved.

Du får detta meddelande för att du har ett funktionärsuppdrag i båtklubb inom Svenska Båtunionen, är användare med administratörsuppdrag i BAS eller själv anslutit dig till prenumerationslistan.

Postadress:
Svenska Båtunionen, af Pontins väg 6, 115 21 Stockholm, Sweden

Uppdatera mina prenumerationsuppgifter eller avregistrera mig från nyhetsbrevet.