Copy
Läs brevet i din webbläsare
Välkommen till Miljökonferensen 2020 Väst
I år öppnar vi upp Svenska Båtunionens miljökonferens för alla som är intresserade och jobbar med miljöfrågorna inom båtklubbar anslutna till Svenska Båtunionens regionala förbund och riksomfattande båtklubbar.                                                  
Miljökonferensen inleds i samverkan med Stora Båtklubbsdagen och Båtmässan på Gothia Towers i Göteborg lördagen 1 februari kl. 14.15 med ett inledande föredrag sedan ges tillfälle att besöka på Båtmässan och delta i en gemensam middag på hotell Liseberg Heden där konferensen fortsätter under söndagen 3 februari.
Tänk på att anmälan till Stora Båtklubbsdagen Väst görs separat via länk på Svenska Båtunionens hemsida, www.batunionen.se.
Var med och fira Årets Båtklubb
Stora Båtklubbsdagen Västs grand finale sker med utdelning av priset för Årets Båtklubb 2019 som den här gången firar 10-årsjubileum med ett extra stort prisbord. Efter att prisutdelningen finns det möjlighet att träffa föreläsare, deltagare och funktionärer i Båtmässans Beach Club.
Klicka här för att ladda ner PDF-inbjudan!
Anmäl dig här!
Ämnen och föreläsare

Lördag 1 februari på Båtmässan, Göteborg
(Lokal anges på plats)
 
14.15 Kan mitt båtliv rädda vår havsmiljö?
 
Per Moksnes, Miljöanalytiker, Göteborgs universitet
I oktober kom Havsmiljöinstitutet med en stor rapport som ingående beskriver hur fritidsbåtlivet påverkar havs och vattenmiljön. Föredraget går igenom de miljöproblem som båtlivet kan orsaka och utifrån båtägarens perspektiv ger råd om vad vi som enskilda båtägare kan göra för att minska vår påverkan.

ÅRETS BÅTKLUBB 2019

Båtmässans stora scen kl. 15.30


Hylla Sveriges bästa båtklubb 2019 vid Båtmässans stora scen. Priset delas ut av Svenska Båtunionen och vår tidning Båtliv till en båtklubb som bedriver en bred och inspirerande verksamhet och som kan verka som en förebild för oss alla.


 

Årets Båtklubb 2019
16.00 Besök Båtmässan
 
Här får du en försmak av sommaren 2020 i en trevlig miljö, njut av ett besök tillsammans med familj, vänner eller båtklubbskompisar! Mässan samlar över 400 båtar, ett stort utbud av utrustning och tillbehör för motorbåt, segling och sportfiske. Totalt finns här över 300 utställare som står till ditt förfogande. Inträde till mässan ingår i konferensavgiften.
 
19.30 Gemensam middag på hotell Heden
 
Middag med varmrätt och efterrätt, inkl. öl, vin eller alkoholfri dryck. (460 kr/pers)
 
Söndag 2 mars på Hotel Liseberg Heden
 
09.00 Inledning. SBU:s Miljöprograms koppling till konferensen          
Hans-Jörgen Alsing, Roland Örtengren, Språkrör för SBU:s Miljökommitté och ledamot i SBU:s styrelse.
 
Vi kommer under konferensen att visa på hur de olika punkterna under konferensen passar in i det reviderade miljöprogrammet och hur vi förväntar oss att det ska vara till hjälp för alla, att hitta svar på och argument för ståndpunkter, i olika miljöfrågor.
 
09.10 Updatering Skrovmålet     
Roland Örtengren, SBU:s Miljökommitté
 
Skrovmålet är projekt som initierats av Miljömålsrådet och drivs av Transportstyrelsen tillsammans med flera andra myndigheter. Målen är att ta fram riktlinjer/rekommendationer eller föreskrifter om: Användandet av båtbottenfärger för fritidsbåtar och hur man kommer tillrätta med problemet med miljöfarliga färgrester som finns på båtskrov och båtuppläggningsplatser. På så vis ska  bidrag ges till miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård.
Åtgärdsförslag ska slutredovisas år 2020. Vid presentationen ges en sammanfattning av projektresultaten som de redovisats tills nu.
 

09.30 Miljökommitténs mätningar av metaller i vatten       
Roland Örtengren, SBU:s miljökommitté
 
Redovisning av resultaten från mätningar, finansierade av SBU och SXK, av halten biologiskt aktiv koppar i några hamnar i göteborgsområdet 2017,2018 och 2019.
 
10.00 Fossilfrittbåtliv –Nu och i framtiden
 
Föreläsning av extern föreläsare.
10.30 Båtmiljöcoacher –En resurs för all klubbar
Hans Jörgen Alsing
 
Båtmiljöcoacherna är tänkta att vara Svenska Båtunionens resurs för att sprida vårt kunnande till och vara ett stöd för våra båtklubbar gällande båtmiljöfrågor. Vi går igenom arbetssätt, förväntningar och tittar på tillgängligheten under 2020.
11.20 Båtmiljö.se
Stellan Dahlberg
 
Båtmiljö.se är Sveriges ledande båtmiljösajt och drivs av Svenska Båtunionen. Föredraget går igenom sajten och hur informationen kan användas i båtklubbar och båtförbund.
11.45 Rapporten Fritidsbåtars miljöpåverkan  
 
Havsmiljöinstitutet gav under hösten ut rapporten Fritidsbåtars miljöpåverkan. Rapporten kommer att ligga till grund för många diskussioner. Passet går igenom viktiga delar och ger Miljökommitténs syn på frågeställningarna
12.30 ”Vad har Svenska Båtunionen gjort” och ”vad vill vi fokusera på under året”
 
Vi sammanfattar de olika aktiviteter och möten som varit under gångna året och vilka resultat vi hoppas att vi uppnått. Nu vill vi gärna höra vad ni som deltar i konferensen tycker har varit bra och vad som ni vill att vi ska satsa på under kommande år.   
13.15 Sammanfattning. Önskemål inför nästa års konferens             
Roland Örtengren
 
Nu får ni chansen att ge förslag på hur nästa års miljökonferens ska utformas.
Vilka ämnen ska vi satsa på. Var ska vi vara?
Miljökommittén kommer att delvis ha nya ledamöter under nästa år, så nu finns det chans till förändringar!
13.30  Avslutning, gemensam lunch
Pris
Deltagaravgift: 450 kr/deltagare
I deltagaravgiften ingår deltagande i konferensen lördag och söndag, inträde till Båtmässan, lunch, kaffe och ev. konferensmaterial.
Om du även deltar i Stora Båtklubbsdagen är deltagaravgiften 350 kr.
Tänk på att anmäla dig till båda evenemangen. Information om Stora Båtklubbsdagen finns på www.batunionen.se.
 
Gemensam middag
Lördag kl. 19.30 har du möjlighet att delta i gemensam middag på hotell Heden. Pris: 460 kr/pers inkl. ett glas vin eller öl. Anmälan till middagen görs i samband med anmälan till miljökonferensen.
 
Anmälan
Anmälan gör i webbformulär som du hittar genom att på den blå knappen längst upp i denna inbjudan.
Sista anmälningsdag är 25 januari.
 
Betalning ska göras vid anmälan dock senast 25 januari via swisch: 123 238 4667, ange MK2020 och ditt namn i meddelandefältet eller via bankgiro: 810-4515, ange MK2020 och ditt namn. Anmälan är bindande efter betalning.
 
Boende
Deltagare i Miljökonferensen bokar och betalar sitt boende själv. Vi har i samarbete med Hotel Liseberg Heden tagit fram en rabattkod för deltagare i Miljökonferensen och Stora Båtklubbsdagen . Boka ditt rum på www.liseberg.se, ange rabattkod: 15347028
 
Frågor om miljökonferensen
Kontakta HansJörgen Alsing, hans-jorgen.alsing@batunionen.se eller SBU:s kansli, tel: 08-54585960
Email
Facebook
Google Plus
Du får detta meddelande för att du har ett funktionärsuppdrag i båtklubb inom Svenska Båtunionen, är användare med administratörsuppdrag i BAS eller själv anslutit dig till prenumerationslistan.

Postadress:
Svenska Båtunionen, af Pontins väg 6, 115 21 Stockholm, Sweden

Uppdatera mina prenumerationsuppgifter eller avregistrera mig från nyhetsbrevet.

Copyright © 2019 Svenska Båtunionen, All rights reserved.