Copy
Läs brevet i din webbläsare
Stora Båtklubbsdagen Väst fyller 5 år
För femte gången hälsar vi alla våra båtklubbshjältar välkomna till Stora Båtklubbsdagen Väst 1 februari på Båtmässan i Göteborg. Senaste gången deltog mer än 140 båtklubbsfunktionärer i vår stora inspirations och kompetensutvecklingsdag.
Kom och få inspiration, lär dig mer och träffa andra engagerade båtklubbsmänniskor. Årets tema är Medlemsnytta och fokuserar på frågor kopplade till medlemskapet.

Stora Båtklubbsdagen Ost arrangeras på Allt för sjön i Älvsjö den 7 mars.
Inbjudan och anmälan kommer att skickas ut tisdagen 4 februari.
Fira Årets Båtklubb
Stora Båtklubbsdagen Västs grand finale sker med utdelning av priset för Årets Båtklubb 2019 som den här gången firar 10-årsjubileum med ett extra stort prisbord. Efter att prisutdelningen finns det möjlighet att träffa föreläsare, deltagare och funktionärer i Båtmässans Beach Club.

Upplägget
Du väljer själv hur du vill lägga upp din Stora Båtklubbsdag och vilka föredrag du vill gå på. Deltagaravgiften för Stora Båtklubbsdagen är 295 kr/person och inkluderar föredrag, lunch och inträde till Båtmässan. Vid gruppanmälan är deltagaravgiften 200 kr för var tionde deltagare.
Lokaler anges på plats.

 
Klicka här för att ladda ner PDF-inbjudan!
Anmäl dig här!
Ämnen och föreläsare

PASS 1 kl.10.00-10.50

Varför är BAS bra för våra medlemmar
BAS är Svenska Båtunionens medlemssystem emd massa bra funktioner. Fördraget går igenom vad har “medlemmen på bryggan” för nytta av att klubben använder BAS-K och hur man kan använda systemet för att utveckla medlemskontakten och öka engagemanget hos klubbens medlemmar.
  
Föreläsare:
Patrik Lindqvist, BAS Produktansvarig Svenska Båtunionen

Patrik Lindqvist

PASS 1 kl.10.00-10.50

Håll båttjuven borta från båtklubben
Båtklubben är statistiskt sett den säkraste platsen för våra båtar. Fördraget går igenom hur klubben bör tänka för att maximera sitt skydd mot stölder och hur klubben kan ta bort sina självrisker då stölder skett genom ett aktivt förebyggande arbete.

Föreläsare: Per Grywenz, vd Svenska Sjö, Rino Carlsson, Polisen

Per Grywenz och Rino Carlsson

PASS 1 kl.10.00-11.50

Ansvarsfrihet - så funkar det
(Längre pass 1 h 50 min)
Vad betyder punkten på årsmötets dagordning och vilket ansvar har styrelsen egentligen?
Fördraget går igenom hur stadgar, miljö- och skadeståndsansvar hänger ihop juridiskt och när kan båtklubbsförsäkringens rättskydds- eller styrelseansvarsförsäkring komma till hjälp.

Föreläsare: Kristian Ehrling, Svenska Sjö AB, Advokat

Kristian Ehrling

PASS 2 kl.11.00-11.50

Bort med anslagstavlan? Så når ni Båtklubbens medlemmar
Utifrån Båtklubbens behov, vad innebär det att planera sin kommunikation strategiskt och taktiskt. Vad är syftet med kommunikationen? Vilka målgrupper (intressenter) kan Båtklubben identifiera? Vad kan vara lämpliga kanaler för olika målgrupper? Några möjligheter och begränsningar med ett par sociala medier, när fungerar till exempel Facebook eller Instagram? Till sist: planera, förbered, håll det enkelt men vänligt (och tyvärr - du måste tjata.)


Föreläsare: Carl Zeidlitz, Kommunikatör, Svenska Båtunionen

Carl Zeidlitz

PASS 2 kl.11.00-11.50

Barnkonventionen blir lag - hur påverkar det klubben?
1 januari 2020 blir FN:s Barnkonvention lag i Sverige. Vi går igenom vad detta innebär för klubbar som har barn och ungdomsverksamhet och berättar om hur klubben på olika sätt kan inkludera barnens perspektiv och delaktighet i sina verksamheter.

Föreläsare: Emelie Lindström, Klubbstödsansvarig, Svenska
Seglarförbundet

Emelie Lindström

12.00-13.00
Lunchbuffé  i Restaurang Season

Lunch i Restaurang Season

PASS 3 kl.13,15-14.05

Ekonomistyrning i båtklubben
En ideell förening ska inte drivas som ett företag utan med hjälp av en av en verksamhetsplan som beslutats av medlemmarna.
Fördraget svarar på frågor kring lagstiftning när det gäller skatter, bokföring och arbetsrätt och hur man styr ekonomin i en båtklubb.

Föreläsare: Christer Eriksson, Ordförande Svenska Båtunionen, Auktoriserad revisor

Christer Eriksson

PASS 3 kl.13.15-14.05

Ungdomssatsning i båtklubben? Gärna - men hur gör man?
Många båtklubbar vill gärna engagera ungdomar i båtlivet och båtklubben men tycker det är svårt att komma igång med någon typ av verksamhet.
Ungdomarna ska ju delvis borga för återväxten i båtlivet och klubben – så det är viktigt att det finns ett engagemang. På det här seminariet vill vi svara på en del av frågorna:
Hur kommer man igång, vad krävs och hur gör man?

Föreläsare: Ulf Grape, ordförande SBU Ungdomskommitté
 

Ulf Grape

PASS 3 kl.13.15-14.05

Så har vi inte gjort förut! - Hur lyckas vi med förändring i klubben?
Vad behöver man tänka på för att lyckas med en förändring i klubben. Hur kommer man i mål med alla goda ambitioner som finns i en idéell förening.
Vi pratar om hur man lyckas och hur man inte lyckas.

Föreläsare: Henrik de Vries, Ledamot SBU styrelse
 

Henrik de Vries

PASS 4 kl.14.15-15.20

Kan mitt båtliv rädda vår havsmiljö?
I oktober kom Havsmiljöinstitutet med en stor rapport som ingående beskriver hur fritidsbåtlivet påverkar havs och vattenmiljön. Föredraget går igenom de miljöproblem som båtlivet kan orsaka och utifrån båtägarens perspektiv ger råd om vad vi som enskilda båtägare kan göra för att minska vår påverkan.
Föredraget är ett gemensamt arrangemang tillsammans med Svenska Båtunionens miljökonferens som genomförs 1-2 februari enligt särskild inbjudan se: www.batunionen.se

Föreläsare: Per Moksnes, Miljöanalytiker, Göteborgs Universitet
 

Per Moksnes

ÅRETS BÅTKLUBB 2019

Båtmässans stora scen kl. 15.30

Hylla Sveriges bästa båtklubb 2019 vid Båtmässans stora scen. Priset delas ut av Svenska Båtunionen och vår tidning Båtliv till en båtklubb som bedriver en bred och inspirerande verksamhet och som kan verka som en förebild för oss alla. 

Årets Båtklubb 2019

After Stora Båtklubbsdagen

Köp något att dricka, träffa andra deltagare, föreläsare och funktionärer och dela erfarenheter av Stora Båtklubbsdagen Väst 2020 på Båtmässans Beach Club.


 

After Stora Båtklubbsdagen
Stora Båtklubbsdagen
i samarbete med

 
Båtmässan
Email
Facebook
Google Plus
Du får detta meddelande för att du har ett funktionärsuppdrag i båtklubb inom Svenska Båtunionen, är användare med administratörsuppdrag i BAS eller själv anslutit dig till prenumerationslistan.

Postadress:
Svenska Båtunionen, af Pontins väg 6, 115 21 Stockholm, Sweden

Uppdatera mina prenumerationsuppgifter eller avregistrera mig från nyhetsbrevet.

Copyright © 2019 Svenska Båtunionen, All rights reserved.