Copy
E-mesečnik Inštituta za e-participacijo, marec 2012
Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Spoštovani,
Pred vami so marčevske e-novice Inštituta za elektronsko participacijo, v katerih si lahko preberete več o zadnjih aktivnostih zavoda. Če novic ne želite prejemati, vas prosimo, da se odjavite
 tukaj.Ali bi e-glasovanje spremenilo izid na referendumu o družinskem zakoniku?

Ali bi e-glasovanje spremenilo izid na referendumu o družinskem zakoniku?

Na pobudo časnika Večer smo komentirali vprašanje, ali bi e-glasovanje spremenilo rezultat na referendumu o družinskem zakoniku: Glede na izkušnje z internetnimi volitvami v Estoniji (v komentarju uporabljamo sopomenko e-volitve na daljavo) možnost e-glasovanja na referendumu ne bi spremenila rezultatov glasovanja. Možnost e-volitev na daljavo v Estoniji v veliki večini uporabljajo tisti volivci, ki se že tradicionalno udeležujejo volitev. Segment volivcev, ki glasuje elektronsko, se sicer povečuje z vsakimi e-volitvami in se vse bolj porazdeljuje po različnih starostnih skupinah. Mladi tako postajajo vse manj nadreprezentirana skupina e-volivcev.  Več >>Anketa ob tednu informacijske pismenosti

Vir slike: Europaen Commission (http://eskills-week.ec.europa.eu/web/guest)

Za nami je teden informacijske pismenosti ali teden e-veščin, ki je namenjen krepitvi zavedanja o pomenu znanja za uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT). Ker je e-participacija povezana s poznavanjem uporabe IKT, smo našim prijateljem na Facebooku zastavili anketno vprašanje, ali uporabljajo internet za vplivanje na politične odločitve. Prejeli smo 41 odgovorov posameznikov, od tega jih je 31 odgovorilo, da internet uporabljajo za vplivanje na politične odločitve, 9 jih interneta ne uporablja za vplivanje na politične odločitve, 1 oseba pa ne ve, kako bi lahko z internetom vplivala na politične odločitve. Več >>Prošnja k sodelovanju strokovnjakom, aktivistom in pristojnim na področju migracij

Prošnja k sodelovanju strokovnjakom, aktivistom in pristojnim na področju migracij

Pred kratkim smo vas obvestili o začetku delovanja pilotnega interaktivnega spletnega portala Zmedeni od politike (Puzzled by Policy), katerega cilj je zmanjševati demokratični primanjkljaj na področju informiranja, razpravljanja in vplivanja na migracijske politike in odločitve. Ker bi s testnim spletnim portalom želeli podpreti že obstoječe aktivnosti, projekte in pobude na področju migracij v Sloveniji, se s tem vabilom obračamo na vas, ki se pri svojem delu tako ali drugače ukvarjate z migracijskimi problemi, skupinami in politikami.Več >>


4. Mednarodna konferenca o elektronski participaciji

4. Mednarodna konferenca o elektronski participaciji 15. in 16. februarja, se je v Budimpešti petič zapovrstjo zbral konzorcij Puzzled by Policy, ki je na tiskovni konferenci javno predstavil novo spletno demokratično orodje.Strokovnjaki projektnega konzorcija, ki ga je s strani Inštituta za elektronsko participacijo zastopal Matej Delakorda, so izrazili pričakovanje, da bo orodje okrepilo zavedanje ljudi o pomenu sodelovanja v demokratičnem procesu oblikovanja javnih politik ter jih motiviralo k e-participaciji v demokratičnih razpravah. Za namen testiranja novega orodja oz. portala je bila izbrana migracijska politika, ki predstavlja aktualno temo po vsej Evropi. Več >>


Odstopi star prenosnik in omogoči dostopnost!

Odstopi star prenosnik in omogoči dostopnost!KUD Anarhiv v koprodukciji z Urbanimi brazdami, programskim sklopom Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture, izvaja delavnice digitalnega opismenjevanja za migrante »Za-nič kišta: s prenosnikom do opolnomočenja«. Za izvedbo zbirajo rabljene prenosnike, ki bi jih po zaključku delavnic odstopili udeležencem delavnice. Več >>


Nevladne organizacije in k državljanom usmerjena e-uprava

Nevladne organizacije in k državljanom usmerjena e-uprava Med 6. in 8. marcem je na Bledu potekala konferenca Renesansa za e-upravljanje, ki je naslovila inovativne pristope v javnih storitvah za državljane, krepitvi družbene blaginje in povečevanju gospodarske konkurenčnosti v Srednji in vzhodni Evropi, katere spodbuja vse hitrejši razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Več >>Naše delo lahko spremljate tudi preko twiterja @Institut_INePA in Facebook-a facebook.com/zavod.inepa
Sporočilo ste prejeli na podlagi vaše prijave na spletnih straneh Zavoda Inštitut za elektronsko participacijo, projektne, vsebinske ali druge oblike sodelovanja z inštitutom, udeležbe na dogodku v organizaciji inštituta ali na podlagi vašega delovanja na širšem področju demokracije, participacije, interneta in informacijske družbe.

Če menite, da ste e-mesečnik Inštituta za elektronsko participacijo prejeli neupravičeno, se vam opravičujemo in vas prosimo, da nas o tem obvestite na elektronski naslov mateja.delakorda@inepa.si in v rubriko "Zadeva" napišete ODJAVA. Sporočilo je poslano v skladu s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah.

O nas:
Zavod Inštitut za elektronsko participacijo je ena vodilnih profesionalnih nevladnih organizacij v Evropski uniji na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA)
Povšetova ulica 37
Ljubljana 1000
http://www.inepa.si