Copy
E-mesečnik Inštituta za e-participacijo, junij 2012
Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Spoštovani,
Pred vami so junijske e-novice Inštituta za elektronsko participacijo, v katerih si lahko preberete več o zadnjih aktivnostih zavoda. Če novic ne želite prejemati, vas prosimo, da se odjavite
 tukaj.VIDEO: Intelektualno (raz)lastninjenje Evrope 2020

VIDEO: Intelektualno (raz)lastninjenje Evrope 2020

Vabljeni k ogledu razprave "Intelektualno (raz)lastninjenje Evrope 2020", ki je potekala v četrtek, 7. junija 2012, v organizaciji Za in proti (ZiP), zavoda za kulturo dialoga. Govorci so bili Aleš Špetič, glasnik digitalnih tehnologij RS, Kristjan Pečanac, visokotehnološki podjetnik, idejni vodja Hekovnika, Marjan Turk, generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo in Simon Delakorda, direktor Inštituta za elektronsko participacijo.  Več >>Demokratična tveganja digitalne družbe – uvod

Demokratična tveganja digitalne družbe – uvod

Na Inštitutu za elektronsko participacijo predstavljamo demokratična tveganja digitalne družbe v šestih delih. Danes je na vrsti uvod, sledilo pa bo še pet tveganj, ki so digitalna neenakost, nadzor nad internetom, poblagovljanje interneta, tehnokratska e-uprava in fiktivna e-participacija.
Avtorji izpostavljajo pozitivne zmožnosti tehnologije interneta pri spodbujanju bolj neposredne in uravnotežene participacije v politiki (Dutton 1992) prek uvajanja nacionalnih posvetovanj v obliki elektronskih mestnih sej (Etzioni 1992), oblikovanja politik v virtualnih polisih (Ogden 1994), vzpostavljanja elektronske republike z neposrednim vplivom državljanov na javne politike (Grossman 1995), spreminjanja struktur političnih moči prek pospešene pluralizacije problemskih skupin in aktivnosti (Bimber 1998), razvoja močne demokracije informiranih državljanov soodločajočih o kompleksnih vprašanjih (Becker 2001), širitve javne sfere racionalno-kritičnega diskurza (Dahlberg 2001), difuzije demokratičnega vladanja, institucij in postopkov na različne ravne (Kamarck in Nye 2002), nastajanja novih oblik politične interakcije in komunikacije (Hacker 2004), oblikovanja državljanskih skupnosti v kiber-prostoru (Coleman in Blumler 2009), civilnem nadzoru oblasti z soustvarjanjem uporabniških informacij v različnih družbeno-tehnoloških okoljih spleta 2.0 (Chadwick 2009) in nastajanju demokracije spletnih družabnih medijev (Loader in Mercea 2011). Več >>Demokratična tveganja digitalne družbe – digitalna neenakost

Demokratična tveganja digitalne družbe – digitalna neenakost

Digitalna neenakost v informacijskih družbah temelji na konceptu digitalnega razkoraka, katerega zgodnejše percepcije sredi 90-ih let prejšnjega tisočletja so se nanašale na opisovanje razkoraka v dostopu do informacijskih tehnologij in storitev zaradi razlik v dohodku, izobrazbi, starosti in zemljepisnih danostih, ki so predstavljale ovire pri uporabi informacijski tehnologij in omrežij ter zavirale rast elektronskega poslovanja (OECD 2000, 14; OECD 2001). Kritike tehnološkega razumevanja digitalnega razkoraka opozarjajo na njegovo ozkost in utemeljujejo širitev razprave v smeri digitalne neenakosti, ki zajema tudi demokratični razkorak (Mossberger in drugi 2003, 3). Slednji predstavlja razlike v odnosu in izkušnjah z uporabo interneta za glasovanje, iskanje vladnih in političnih informacij ter sodelovanje v elektronskih mesnih sejah (prav tam, 9) oziroma širše kot razlike med tistimi, ki uporabljajo in tistimi, ki ne uporabljajo digitalnih komunikacij za vključevanje, mobilizacijo in participacijo v javnem življenju (Noriss 2001, 4). Več >>
Sporočilo za javnost: Demokracija zahteva, da državljani sodelujejo!

Sporočilo za javnost: Demokracija zahteva, da državljani sodelujejo!

Evropska projekta Puzzled by Policy in Padgets, ki vključujeta državljane v odločevalske procese s pomočjo interneta in družbenih omrežij, so podprli evropski poslanki dr. Romana Jordan (ELS/SDS) in mag. Tanja Fajon (S&D/SD), nevladne organizacije ter posamezniki.
Volilna udeležba je bila na zadnjih evropskih volitvah približno 43-odstotna in najnižja doslej, v Sloveniji se je teh volitev udeležilo 28 odstotkov državljanov. Zaupanje v Evropski parlament od leta 2009 pada in je 41-odstotno (Eurobarometer, december 2011). Že nekaj časa je odprto vprašanje demokratičnega primanjkljaja predstavniške demokracije in vloge političnih strank v evropski politični areni. »Zato je pomembno, da se vedno bolj ukvarjamo z državljansko participacijo,« je povedala mag. Fajonova in dodala, da so internetna orodja pri tem zelo koristna. Dr. Jordanova je poudarila, da demokracija zahteva, da državljani sodelujejo, a po njeni oceni ljudje nimajo dovolj informacij o zadevah, ki se jih tičejo, za kar so krivi tudi mediji. Tudi sama ima že pozitivne izkušnje z internetnima posvetovanjema na spletnem forumu Evropske razprave (www.evropske-razprave.si), ki sta pomagali vključevati mnenja državljanov v njeno delo, zato tovrstne akcije pozdravlja. Več >>

Naše delo lahko spremljate tudi preko twiterja @Institut_INePA in Facebook-a facebook.com/zavod.inepa
Sporočilo ste prejeli na podlagi vaše prijave na spletnih straneh Zavoda Inštitut za elektronsko participacijo, projektne, vsebinske ali druge oblike sodelovanja z inštitutom, udeležbe na dogodku v organizaciji inštituta ali na podlagi vašega delovanja na širšem področju demokracije, participacije, interneta in informacijske družbe.

Če menite, da ste e-mesečnik Inštituta za elektronsko participacijo prejeli neupravičeno, se vam opravičujemo in vas prosimo, da nas o tem obvestite na elektronski naslov mateja.delakorda@inepa.si in v rubriko "Zadeva" napišete ODJAVA. Sporočilo je poslano v skladu s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah.

O nas:
Zavod Inštitut za elektronsko participacijo je ena vodilnih profesionalnih nevladnih organizacij v Evropski uniji na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA)
Povšetova ulica 37
Ljubljana 1000
http://www.inepa.si