Copy
Problemer med at læse mailen?
Se den i din browser

17. juni 2021
 

Flere indholdsfortegnelser på faglitteratur


Det har længe været et ønske at kunne se indholdsfortegnelser på faglitteratur for på den måde at få et indtryk af materialet - ikke mindst i forbindelse med uddannelse.

 Vi har indtil nu primært udarbejdet en indholdsciterende note på samlingsværker, hvor kapitlerne har karakter af artikler og ofte er skrevet af forskellige forfattere.
Dette fortsætter som hidtil, men vi udvider nu også med at gengive indholdsfortegnelser på udvalgte almindelige bøger bestående af kapitler.
  

Udvalgte grupper og niveauer

Vi har via KOMBITs udvalg vedrørende supplerende biblioteksdata forsøgt at indkredse, hvilke bøger (både fysiske og elektroniske), det var vigtigst at få gengivet indholdsfortegnelsen på, og behovet er defineret størst indenfor bøger i  DK5-grupperne:

  • 30. Samfundsvidenskaberne i alm.
  • 37. Uddannelse. Opdragelse. Undervisning. Folkeoplysning
  • 50-59. Naturvidenskab. Matematik. Antropologi og etnografi
  • 60-69. Teknik. Sygdom og sundhed. Erhverv. Hus og hjem


Derudover skal målgruppen være gymnasieniveau eller et fagligt niveau:

  • erhvervsfaglige uddannelser
  • videregående uddannelser
  • efter- og videreuddannelser
  • erhvervsgrupper og institutioner

- ligesom der i posten skal fremgå et målgruppeemneord.
 
Bøger, der behandles med supplerende biblioteksdata og opfylder ovenstående kriterier, vil fremover som hovedregel få gengivet indholdsfortegnelsen fra bogen, hvis en sådan findes og er ukompliceret at inddatere.
Inddateringen af indholdsfortegnelsen vil ske efter endt registrering for ikke at forsinke registreringen i øvrigt.
 

Notens indhold

Noten indledes med den faste formulering ”Indholdsfortegnelse” og indholdet vises og søges som note.
 
Fx
 
530 00 *a Indholdsfortegnelse: Verden har brug for ledelse i verdensklasse ; Ledelsesforståelsen gennem tiden (Videnskabelig ledelse ; Situationstilpasning ; Internet og globalisering ; Et ”nuanceret” syn på ledelse ; Lederen som coach ; Kejserens nye klæder ; Den succesfulde leder tager ansvaret på sig) ; Kom godt fra start med en klar retning og ambitiøse mål (Halvdelen ved ikke hvad der forventes af dem ; …. osv. med resten af indholdsfortegnelsen
 
530 00 *a Indholdsfortegnelse: Introduktion – de 7 trin ; Trin 1 – juraen ; Trin 2 – bestyrelsen ; Trin 3 – ledelsen ; Trin 4 – virksomheden ; Trin 5 – meningen ;  Trin 6 – forretningsplanen ;  Trin 7  - evalueringen ; Den strategiske plan skal testes - hver dag! ; Se virksomheden oppefra – ikke indefra ; Bestyrelsesarbejde i en ansvarlig fodboldklub ;  …. osv. med resten af indholdsfortegnelsen    
 
I vil fra poster med katalogkoden BKM202126 kunne se de første indholdsfortegnelser.

Venlig hilsen
DBC

Persondata

Klik på 'Opdatér profil' nedenfor for at se, hvilke data vi har registreret om dig. Vi benytter alene dine data for at sende dig nyt om den fælles biblioteksinfrastruktur. Du kan til enhver tid afmelde dig, hvorefter vi sletter dine data.
Andre nyhedsbreve fra DBC DIGITAL A/S:

DBC-nyheder | DBC Jobnyt | DBC Kursusnyt | Publicering af ugefortegnelserne | Nyt fra Faktalink | Nyt fra Filmstriben | Nyt fra Forfatterweb | Buggi-nyt for Skoler | Nyt om Læsekompasset og Buggi - for folkebiblioteker 

DBC DIGITAL A/S på sociale medier

Arkiv over FBI-nyt
www.dbc.dk
Share Share
Videresend Videresend
Copyright © 2021 DBC DIGITAL A/S, All rights reserved.


Afmeld | Opdatér profil