Copy
חוזרי לקוחות ממשרד עו"ד פינברג ושות'

חוזר לקוחות פברואר 2017

 
עו"ד קרן שליט, שותפה במשרד עו"ד נ. פינברג ושות'


ללקוחותינו הנכבדים שלום רב,
 
גיל הפרישה לנשים עלה, בעיכוב קל
וגם על: ההיסטוריה של חוזרי הלקוחות שלנו

בחוזר מפברואר 2004 סיפרנו לכם על שלושה המוסדות שקבע חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004:

 1. גיל 67, שהוא גיל פרישת חובה, ושהוא הגיל הראשון אשר בהגיעם אליו ניתן לחייב עובד ועובדת לפרוש מעבודתם בשל עצם גילם, בכפוף לכך שאם הם מבקשים להאריך את עבודתם - ישמע המעסיק את נימוקיהם וישקול אותם, יחסית לצרכים ולאפשרויות של מקום העבודה, בטרם יקבל החלטתו;
   
 2. גיל 62, שהיה גיל פרישה לעובדת שנולדה עד שנת 1950, ושהיה הגיל הראשון אשר בהגיעה אליו יכלה העובדת כאמור לפרוש מעבודתה ולהתחיל לקבל את מלוא הפנסיה שצברה עד אותו מועד בקרן פנסיה, ללא הפחתה;
   
 3. גיל פרישה שהלך ועלה מעל גיל 62, לעובדות שנולדו משנת 1950 ואילך, ואשר היה עתיד לחול החל מינואר 2012;


בינואר 2012 עדכנו אתכם בְּחוזר לקוחות נוסף, בו סיפרנו כי ראשית תחולתו של גיל פרישה גבוה מ-62 נדחתה, כך שהוא יתחיל להעלות בהדרגה רק בינואר 2017 לגבי עובדות שנולדו מינואר 1955 ואילך; בהתאם לכך הבטחנו חוזר נוסף בראשית שנת 2017;

והנה הגיעה ראשית שנת 2017 - ואנו מעדכנים כמובטח. שוב נדחתה ראשית תחולתו של גיל הפרישה הגבוה מ-62, אך הפעם במחצית השנה בלבד. גיל פרישת החובה וגיל הפרישה כיום הם, אם כך:

 • גיל פרישת חובה לעובדת ולעובד, דהיינו הגיל בו ניתן לחייב לפרוש בהסתייגות כאמור לעיל, נשאר גיל 67.
   
 • גיל פרישה לעובד, דהיינו הגיל הראשון בו עובד יוכל להתחיל לקבל מלוא הפנסיה שצבר בקרן הפנסיה, נשאר גיל 67.
   
 • גיל פרישה לעובדת, אשר נולדה עד יולי 1955, דהיינו הגיל בו תוכל להתחיל לקבל את מלוא הפנסיה שצברה, ללא הפחתה, נשאר 62;
  גיל פרישה לעובדת, אשר נולדה מאוגוסט 1955 ואילך, עומד על 62 ו-4 חודשים, והוא הולך ועולה עד שהוא מגיע לגיל 64 לגבי עובדת שנולדה בדצמבר 1958 ואילך.


אנו מזכירים: לא ניתן לחייב עובדת לפרוש בגיל הפרישה שלה (62 או יותר); גיל הפרישה מאפשר לה לבחור אם להתחיל לקבל את מלוא הגימלה שצברה עד לפרישה, או להמשיך לחסוך. 

וכבר עתה אנו מבטיחים עדכון נוסף, בעתיד הלא-רחוק: החוק קובע כי עד יום 31.7.2017 תיתן ועדת הכספים של הכנסת החלטה ביחס להמלצות שיגיש לה שר האוצר לעניין גיל הפרישה של עובדות שנולדו מינואר 1955 ואילך, וכי הוועדה תהיה מוסמכת להכניס שינוי בגיל הפרישה הנוכחי; לא יהיה שינוי מכוח התהליך האמור - ישאר בתוקף גיל הפרישה הנוכחי. חוזרנו הבא לעניין זה - בקיץ 2017, אם כך...
 

         בברכת בריאות טובה לכולם עד הפרישה ואף לאחריה,

          בכבוד רב ובברכה,

           קרן שליט, עו"ד
         נ. פינברג ושות', עורכי דין ונוטריון

 
להלן: לוח העליה ההדרגתית בגיל הפרישה של עובדות שנולדו מאוגוסט 1955 ואילך.

גיל פרישה לעובדות
חודש הלידה גיל פרישה
(הגיל הראשון בו עובדת יכולה לקבל מלוא הפנסיה שצברה)
 
עד יולי 1955 62
 
אוגוסט 1955 עד מרס 1956 62 ו-4 חודשים
 
אפריל 1956 עד נובמבר 1956 62 ו-8 חודשים
 
דצמבר 1956 עד יולי 1957 63
 
אוגוסט 1957 עד מרס 1958 63 ו-4 חודשים
 
אפריל 1958 עד נובמבר 1958 63 ו-8 חודשים
 
דצמבר 1958 ואילך 64
 
 
 

חוזר לקוחות דצמבר 2016

 
ללקוחותינו הנכבדים שלום רב,
 
חידושים בפסיקה-
פסיקת פיצוי למעסיק בגין הפרת חובת תום הלב של העובד

חובת האמון, הנאמנות ותום הלב בה חב עובד כלפי מעסיקו פורשה בהרחבה בפסיקת בתי הדין. בימים האחרונים ניתן בבית הדין הארצי לעבודה בראשות הנשיא יגאל פליטמן פסק דין בעל משמעות רבה בכל הקשור לחובות המוטלות על העובד כלפי מעסיקו, בין במהלך תקופת העבודה ובין לאחר סיומה, בו נפסק פיצוי בסכום גבוה לטובת המעסיק, בגין הפרת חובת תום הלב והאמון המוטלת על העובד.

העובדות הרלבנטיות בקצרה: בערעור שהגישה חברת קאנטרי פלורס בע"מ (אשר יוצגה על ידי משרדנו) לאחר שתביעתה נדחתה ע"י ביה"ד האזורי בת"א, טענה החברה להפרת חובת האמון ותום הלב של העובדת חווה נחמני, לאחר שזו פתחה עסק עצמאי מתחרה תוך כדי עבודתה בחברה ובתחום עיסוקה של החברה וגזלה לחברה עסקאות אשר היו בטיפולה במסגרת עבודתה בחברה.

נפסק על ידי בית הדין הארצי: התנהלותה של העובדת חרגה מהתנהלות מקובלת ביחסי עובד- מעסיק. התקשרותה בעסקאות שהיו בטיפולה במסגרת עבודתה בחברה (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) עולה כדי הפרת חובות האמון, הנאמנות, והתנהלות הוגנת המוטלת על העובדת במסגרת יחסיה עם המעסיק. 

"... שבנסיבות העניין שבפנינו, שילובם של השניים, היינו, מתן שירות ללקוח שהכיר במסגרת עבודתו אצל מעסיק קודם והשלמת עסקה שבה טיפל או היה אחראי באופן ישיר או עקיף במסגרת עבודתו אצל אותו מעסיק, ואשר גיבושה טרם הסתיים בתקופת עבודתו, עולה כדי גזלה של ממש. התנהלות זו פסולה היא. בוודאי שאין ליתן יד למצב שבו תוך כדי עבודה חותר העובד תחת מעסיקו לגזול עסקאותיו."

[ההדגשות הוספו - ע"י הח"מ]

לפסק הדין משמעות רבה בהיבט של הפיצוי שנפסק לטובת החברה. נפסק כי יש לחייב את העובדת בתשלום פיצוי בגין התנהלות בחוסר תום לב תוך הפרת חובת האמון והנאמנות בסך 100,000 ש''ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית על סכום זה מ-2007 ועד לפירעונו בפועל (!). כן חויבה העובדת בתשלום הוצאות משפט לזכות המעסיקה בסך של 15,000 ש"ח.

 כאמור לעיל, משרדנו ייצג את החברה בתיק זה.

כרגיל, חוזרנו זה הוא ליידועכם הכללי בלבד, ולכל שאלה קונקרטית, אנו כאן לרשותכם.

 

          בכבוד רב ובברכה,

           נחום פינברג, עו"ד
         נ. פינברג ושות', עורכי דין ונוטריון

 
 
 

על נ. פינברג ושות'

משרד עורכי הדין נ.פינברג ושות' נוסד בשנת 1973 והינו המשרד הגדול והמוביל בישראל בתחום משפט העבודה ומתמחה בייצוג מעסיקים.

הליווי המשפטי שאנו מספקים ללקוחותינו מתפרש על מגוון הפעולות המשפטיות הקשורות לתחום משפט העבודה, ובכלל זה מתן ייעוץ שוטף, הכנת חוות דעת משפטיות, ליווי מעסיקים במהלכים הנוגעים ליחסי העבודה הקיבוציים והאישיים, ניהול הליכים משפטיים בבתי הדין, עריכת חוזי עבודה אישיים והסכמי עבודה קיבוציים, ליווי בשלבי משא ומתן קיבוצי ועוד.
על לקוחותינו נמנית שורה ארוכה של מעסיקים ישראלים ובינלואמיים מהגדולים והמובילים בישראל. כך ובין היתר, מייצג משרדנו דרך קבע את התאגידים הפיננסיים הגדולים בישראל, חברות תקשורת, עיתונים, תאגידים סטטוטוריים, רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות וציבוריות אחרות. כמו כן מייצג משרדנו חברות תעשייתיות רבות, חברות הי-טק בינלאומיות, תאגידים בתחום הפרמצבטיקה, המזון, התחבורה, התעופה, והתשתיות.
הניסיון והמוניטין שצבר משרדנו לאורך שנות קיומו הפכו אותו לאחד המשרדים המובילים בתחומו ולמשרד היחיד בין 50 המשרדים הגדולים בישראל על פי דן אנד ברדסטריט ישראל המתמחה בדיני עבודה בלבד. 
משרדנו נוטל חלק בפעילויות מגוונות הקשורות בפיתוח והנחלת תחום דיני העבודה, לרבות השתתפות פעילה באגודה הישראלית למשפט העבודה והביטחון הסוציאלי בישראל.
בין בוגרי משרדנו ניתן למצוא  שופטים בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ, יועצים משפטיים בתחום דיני העבודה, ועורכי דין רבים העוסקים בתחום זה בשוק הפרטי.אין בחוזר זה להוות תחליף לייעוץ משפטי קונקרטי.
© 2017 N. Feinberg & Co., כל הזכויות שמורות.
Email Marketing Powered by Mailchimp