Copy
Bekijk de nieuwsbrief online
Nieuwsbrief
Van Dantzig Communicatiepartners
februari 2013
recente opdrachtgevers
APM Terminals

CEWE Color

Woonstad Rotterdam

Falck

Nationale Zeeuwse Oesterpartij

The Greenery

Hét West-Brabant Event

Natuur-en Recreatieschap De Grevelingen

Firenze Film

Het Delta Netwerk
Meer informatie over deze opdrachten leest u in de komende nieuwsbrieven
Als goede relatie van ons bureau willen wij u regelmatig op de hoogte houden van onze projecten en advisering op het gebied van communicatiestrategie, positionering en public relations.
VDCP organiseert Het Delta Netwerk
Op donderdag 29 november werd de eerste succesvolle bijeenkomst georganiseerd van Het Delta Netwerk. Dit netwerk is een initiatief van de gemeente Goedereede samen met het Innovatieplatform Kop van Goeree om de belangrijkste stakeholders bij elkaar te brengen uit de visserijsector, waterrecreatie, toerisme en de bredere maritieme sector in de Zuidwestelijke Delta met Goeree-Overflakkee als middelpunt. Lees meer
Mediatrainingen Falck
Falck is een van de grootste particuliere hulpdienstorganisaties in Europa en aanbieder van onder andere veiligheidstrainingen voor brandweer en bedrijfshulpverleners. Falck beschikt in Nederland over professionele en zeer realistische oefenlocaties waar hulpverleners getraind worden in het omgaan met calamiteiten en rampen. Falck wil haar eigen veiligheid waarborgen en voorbereid zijn op media communicatie. Lees meer 

Consumententest Zeeuwse Tong
Op 15 november jl. kon de Zeeuwse consument voor het eerst op het land gekweekte tong in de winkel kopen. De Agrimarkt in Goes had de primeur. 
Nadat eerder restaurants en het smaakpanel van Wageningen Universiteit  kennis hadden gemaakt met de gekweekte tong, kon de consument er nu ook zelf mee aan de slag. Van Dantzig Communicatiepartners heeft de begeleiding rondom de presentie aan de consument verzorgd en de contacten met de media gelegd. Lees meer
Crisiscommunicatie is reputatiemanagement
Transparantie en heldere communicatie met de media en externe doelgroepen tijdens en na een crisis of calamiteit is cruciaal voor de beeldvorming en de licence-to-operate. Crisismanagement is reputatiemanagement. Het kost vaak jaren om een sterke reputatie of een sterk imago op te bouwen. Lees meer
Stakeholdersonderzoek versterkt relaties en verbetert marktpositie
Een stakeholdersonderzoek levert veel inzicht en informatie op over de beeldvorming, ontwikkelingen over thema’s/issues die voor de eigen organisatie van (strategische) waarde kunnen zijn. Het geeft een blik van buiten naar binnen. Lees meer
   
Van Dantzig Communicatiepartners
Aanmelden | Afmelden | Doorsturen

Wilt u meer weten over de genoemde projecten of over de overige advisering en ondersteuning van Van Dantzig Communicatiepartners, neemt u dan contact op met Rob van der Woude of Cees Siermann:
Tel. 0182 570706
E-mail: Rob.vanderWoude@vdcp.nl of cees.siermann@vdcp.nl
contact
+31(0)182 570706
vdcp@vdcp.nl