Copy
Slik skal vi løse klimakravene!
21. september 2016 arrangerer Våre Veger for tredje gang konferansen Smarte Veger. 
Her samler vi sentrale nøkkelpersoner fra politisk og teknisk side for å diskutere utformingen av morgendagens veg- og transportløsninger. Dette blir en dag for faglig påfyll og nettverksbygging. 

På årets Smarte veger-konferanse retter vi fokus på vegbasert bytransport. Økt transportbehov som følge av befolkningsvekst i norske byer, skal håndteres av kollektivtransport, sykling eller mer gåing siers det i NTP. Samtidig skal all biltrafikk som slipper inn i bysentraene være utslippsfrie.
  • Blir det kaos eller en ny og bedre hverdag både for trafikanter og innbyggere? 
  • Kan vi vente mer køer – selv om det er elbiler som kjører på vegene? 
  • Varene til butikker og næringsliv må fram – men hvordan? 
  • Hvordan skal vegnettet i byene bygges for å dekke fremtidige behov, og krever det ny teknologi?


Møt disse foredragsholdene og mange flere på Hotel Bristol i Oslo, den 21. september 2016
En programkomite arbeider med programmet og vi publiserer informasjon fortløpende på våre nettsider. Innspill til programkomiteen kan sendes til event@tu.no innen 1. august. 
PRAKTISK INFO
Tid:  21. september 2016
Sted: Hotel Bristol, Oslo (Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo)
Early Bird: 1490,- eks.mva for de første 50 deltakerne (Org.pris 1990,- eks.mva) 


ØNSKER DU BLI PARTNER?  
Ta kontakt med prosjektleder
 Bjørn Stockman


FØLG TU EVENT
Nettside   
Facebook   Instagram    Youtube 


 
KONTAKT

Terje Edvardsen, Konferanse- og abonnementssjef 
917 36 393 | 
terje.edvardsen@tu.no
Bjørn Stockman, Prosjektleder
915 96 266 |  
Bjorn.stockman@tu.no
Lizette Lindmark, Event Manager
462 37 279 | 
lizette.lindmark@tu.no

 


Teknisk Ukeblad AS/
Våre Veger


Grensen 3, 0159 Oslo
Org nr: 996 132 560