Copy
Raskere og billigere motorveier med høy standard

21. september 2016 arrangerer Våre Veger for tredje gang konferansen Smarte Veger. Her samler vi sentrale nøkkelpersoner fra politisk og teknisk side for å diskutere utformingen av morgendagens veg- og transportløsninger.  

Hit kommer blant andre Ingrid Dahl Hovland, adm.dir i Nye Veger. Stortinget har gitt Nye Veier i oppdrag å bygge motorveger raskere og mer kostnadseffektivt. Staten ønsker mer veg igjen for pengene. Det betyr at Nye Veier må bygge smartere. Lengre og sammenhengende strekninger vil redusere kostnader til opp- og nedrigging av anlegg og utstyr. Det samme gjelder standardisering av løsninger og økt innovasjon i samarbeid med bransjen gjennom nye kontraktsmodeller. Sammen med en fremoverlent bransje, skal NV være med å videreutvikle vegbyggingen i Norge. 

Hør mer fra Ingrid og mange andre spennende foredragsholdere den 21.september. Dette dag for faglig påfyll og nettverksbygging. Bli med du også!En programkomité arbeider med programmet og vi publiserer informasjon fortløpende på våre nettsiderPRAKTISK INFO
Tid:  21. september 2016
Sted: Hotel Bristol, Oslo (Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo)
Pris: 1990,- eks.mva


ØNSKER DU BLI PARTNER?  
Ta kontakt med prosjektleder
 Bjørn Stockman


FØLG TU EVENT
Nettside   
Facebook   Instagram    Youtube 


 
KONTAKT

Terje Edvardsen, Konferanse- og abonnementssjef 
917 36 393 | 
terje.edvardsen@tu.no
Bjørn Stockman, Prosjektleder
915 96 266 |  
Bjorn.stockman@tu.no
Lizette Lindmark, Event Manager
462 37 279 | 
lizette.lindmark@tu.no
Jarle Skoglund, Redaktør Våre Veger
913 72 670 | 
jarle.skoglund@tu.no

 


Teknisk Ukeblad AS/
Våre Veger


Grensen 3, 0159 Oslo
Org nr: 996 132 560