Copy
Mot rekorddeltagelse for Smarte Veger 
Drøyt to uker før konferansen Smarte Veger går av stabelen, strømmer påmeldingene inn. Et spennende og variert program ser ut til å kunne gi årets konferanse rekord i antall deltagere.
 
På årets konferanse rettes fokus mot vegbasert bytransport. Hvordan skal strenge klimakrav løses i kombinasjon med et moderne samfunns behov for transport og mobilitet, er noe av det vi ved hjelp av den mest oppdaterte personene på fagfeltet skal gi svar på.
 
Konferansen åpnes av statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom-Christer Nilsen.
Deretter starter en sesjon hvor vi ønsker å belyse ulike sider ved de adferdsendringene som må til for å å kunne nå de nye politiske kravene som skal bidra til redusert og mer miljøvennlig biltransport i byer og tettsteder. Organisasjonspsykolog Anders Gravir Imenes, leder for Oslopakke 3 Terje Rognlien og adm.dir i Nabobil.no, Even Tangen Heggernes vil gi svært ulike innfallsvinkler på dette temaet.

Hva slags veger vil vi trenger i fremtiden er et stort og spennende spørsmål enten man jobber med veger eller er bruker av dem. Ivar Christenensen fra Statens vegvesen vil gi forsamlingen et innblikk i hvordan samspillet mellom fremtidens biler og veger vil blir.

Nye Veier har tatt mål av seg å bygge veger smartere, slik at resultatet blir både raskere og billigere bygging. Derfor er det knyttet stor interesse til adm.dir Ingrid Dahl Hovlands innlegg på konferansen, om hvordan de skal få dette til.

For transportsektoren kan mange av de nye kravene som kommer virke som hindre for å kunne få varene frem til butikker i byområder. Kommunikasjonssjef i DB Schenker Norge, Einar Spurkeland, skal på vegne av den bransjen fortelle om hindre og muligheter innenfor varetransporten i årene som kommer.

I sesjonen som omhandler teknologi og veg, vil det gis eksempler på tekniske løsninger som vil være med på å endre mobilitet og transport på å fremtiden. Sensorer i vegbanen, el-busser eler selvkjørende busser? Teknologien er der allerede, og det skjer en rivende utvikling akkurat nå innenfor autonome kjøretøy. Derfor avsluttes dagen med en eksklusiv visning av den første autonome minibussen som vises på norsk jord.


Dette dag for faglig påfyll og nettverksbygging. Sjekk nettsiden for mer informasjon om foredragsholdere og program. Bli med du også!

PRAKTISK INFO
Tid:  21. september 2016
Sted: Hotel Bristol, Oslo (Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo)
Pris: 1990,- eks.mva


ØNSKER DU BLI PARTNER?  
Ta kontakt med prosjektleder
 Bjørn Stockman


FØLG TU EVENT
Nettside   
Facebook   Instagram    Youtube 


 
KONTAKT

Terje Edvardsen, Konferanse- og abonnementssjef 
917 36 393 | 
terje.edvardsen@tu.no
Bjørn Stockman, Prosjektleder
915 96 266 |  
Bjorn.stockman@tu.no
Lizette Lindmark, Event Manager
462 37 279 | 
lizette.lindmark@tu.no
Jarle Skoglund, Redaktør Våre Veger
913 72 670 | 
jarle.skoglund@tu.no

 


Teknisk Ukeblad AS/
Våre Veger


Grensen 3, 0159 Oslo
Org nr: 996 132 560