Copy

TU.no & Digi.no presenterer
Internet of Things 2016 E-helse


Helsevesenet må effektiviseres gjennom digitalisering. Internet of Things (IoT) er av de viktige teknologiplattform som trengs og som kan utløse store endringer i årene fremover. Pasienter kan generere dataserier som knapt har vært mulig før og, det vil bli billig. Det åpner fantastiske muligheter for diagnostikk og for forskning. Innen velferd åpner teknologien for noe så uvanlig som billigere tjenester og høyere pasientkvalitet.

På IoT E-helse konferansen den 31.mars møter du blant andre Bjørn Erik Thon, direktør for Datatilsynet spør hvordan helsevesenet kan sørge for at vi har den nødvendige tillit til å betro våre mest sensitive opplysninger i deres varetekt. Han trekker også opp hovedlinjene i Datatilsynets strategi for personvern og helse for de neste årene.

Marie Moe, forsker ved Sintef IKT, kommer for å fortelle hvordan hun hacket sin egen pacemaker for å finne ut av sikkerheten i sin egen personlige kritiske infrastruktur.

Divisjonsdirektør Strategi i Direktoratet for e-helse, Roar Olsen, tar oss igjennom fremtidens helse- og omsorgstjeneste, de siste digitale trender og medisinsk-helsefaglig innovasjon
Besøk TU Event for mer informasjon om foredragsholdere og program. 

Tid: 31. mars 2016. 
Sted: Hotel Bristol, Oslo 

TU Event

Terje Edvardsen, Konferanse- og abonnementssjef 
917 36 393 | terje.edvardsen@tu.no

Lizette Lindmark, Event Manager
462 37 279 | lizette.lindmark@tu.no

Teknisk Ukeblad Media AS
Akersgata 35, 0158 Oslo, Postboks 380 Sentrum, 0102 Oslo
Org.nr: 919 646 683