Copy

– Ikke trekk i nødbremsen

Den 24. november er det duket for TU Oil Summit i Stavanger og årets konferanse handler om mulighetene som kommer i kjølvannet av en lavere oljepris. Flere toppledere fra berørte bransjer kommer og deler sin kunnskap, og en egen sesjon vil handle om konkrete nye teknologiløsninger som kan øke effektiviteten.

Asle Reime, områdesansvarlig i fagforeningen Industri Energikjenner godt til utfordringene en lav oljepris har ført med seg. Reime ser  med uro på at flere aktører har gjort seg fullstendig avhengige av hvordan markedet har vært de siste årene. I en bransje hvor både oppturene og nedturene kan være brutale er det nemlig mange som har lært, kanskje for sent, verdien av ekstra bein å stå på.

– Mange har kuttet alle bånd til det de opprinnelig drev med, og gått «all-in» på oljeindustrien. De har ikke muligheten til å vende tilbake til det de gjorde før. De som har flere ben å stå på, og de som har internasjonale muligheter, er de som står best, forteller Reime.

– Den største trusselen er likevel kompetanse som forsvinner. Vi var nummer én i klassen i her Norge, og nå forsvinner mye kunnskap ut av landet. Det er det mange som deler en bekymring om nå.
 

Ove Ryland er administrerende direktør hos EPIMoperatørenes egen organisasjon for samhandling og informasjonsdeling. Ryland deler Reimes bekymring, og hans beste råd til bedrifter i dag er å ikke trekke for hardt i nødbremsen.

– Hvis kompetansen forvitrer eller forsvinner fra bedriftene vil mulighet for å påta seg nye oppdrag minske. Det vil dermed bidra til kvalitetsforringelse og økt risiko for feilleveranser. I dag bør bedrifter heller se på potensialet som ligger i omstilling og restrukturering enn å bare slukke branner, sier han.

Han peker på at olje- og gassbransjen er veldig flink på teknologisiden, men samtidig er bransjen nokså konservativ. Det kan skape en del utfordringer for enkelte, men betyr også at det finnes gode muligheter for forbedringer. Det er likevel ikke bare negativt å ha en konservativ holdning, mener han.

– Faktisk tror jeg den største trusselen for bransjen i dag kan være den generelle oppfatningen om at alternative energiformer umiddelbart kan overta for olje og gass som energikilder. Dette kan vise seg å være feil vinkling, og dermed føre til at priser og kostnader skytes i været igjen, advarer Ryland.

Både Industri Energi og EPIM kommer være til stede for å dele av sin kunnskap og erfaring på TU Oil Summit i Stavanger den 24. november. 
 PRAKTISK INFO
Tid:    24. november 2016
Sted:  Clarion Hotel Energy, Stavanger 

Pris:   1.990,-   

ØNSKER DU BLI PARTNER?  
Ta kontakt med prosjektleder
 Bjørn Stockman


FØLG TU EVENT
Nettside   
Facebook   Instagram    Youtube 


 
KONTAKT

Terje Edvardsen, Konferanse- og abonnementssjef 
917 36 393 | 
terje.edvardsen@tu.no
Bjørn Stockman, Prosjektleder
915 96 266 |  
Bjorn.stockman@tu.no
Lizette Lindmark, Event Manager
462 37 279 | 
lizette.lindmark@tu.no


 


Teknisk Ukeblad AS
Grensen 3, 0159 Oslo
Org nr: 996 132 560