Copy
Adferdsendring, trender og ny teknologi
- hva betyr det for fremtidens trafikanter? 


Rett før sommeren kom en ny revidert Oslopakke 3 for perioden 2017-2036 på plass. Denne avtalen følger opp ambisiøse politiske mål for den videre utviklingen av hovedstadsregionen, særlig veg- og kollektivtransportsystemet. Teknologiutvikling, innovasjon og nye adferdsmønstre danner grunnlaget for fremtidens samfunn. Er det de politiske målene som legger grunnlaget for enkeltmenneskets adferd eller er det adferden som danner grunnlaget for politiske mål? Terje Rognlien, leder for Oslopakke 3-sekretariatet, tar spørsmålet opp til debatt. 

Anders Gravir Imnes er organisasjonspsykolog i Psykologica og jobber med hvordan skape atferdsendringer for konsumenter, hovedsaklig i energisektoren. Teamet til Anders søker nå på midler fra forskningsrådet for å evaluere effektene av vegprisingen som blir innført i oslo-området. Både med hensyn på holdinger og kjøreatferd. Anders presenterer noen forventede effekter fra internasjonal forskning på området.

Ett eksempel på slik adferdsendring er Nabobil, som har tatt det norske markedet med storm siden lansering i september i fjor. Administrerende direktør, Even Tangen Heggernes vil dele erfaringer med hvordan selskapet jobber med brukeren i førersetet.

Vi lar oss også inspirere av partner og kreativ leder i Opinion, Ole Petter Nyhaug, som brenner for innovasjon og adferdsendring. 


Dette dag for faglig påfyll og nettverksbygging. Sjekk nettsiden for mer informasjon om foredragsholdere og program. Bli med du også!

PRAKTISK INFO
Tid:  21. september 2016
Sted: Hotel Bristol, Oslo (Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo)
Pris: 1990,- eks.mva


ØNSKER DU BLI PARTNER?  
Ta kontakt med prosjektleder
 Bjørn Stockman


FØLG TU EVENT
Nettside   
Facebook   Instagram    Youtube 


 
KONTAKT

Terje Edvardsen, Konferanse- og abonnementssjef 
917 36 393 | 
terje.edvardsen@tu.no
Bjørn Stockman, Prosjektleder
915 96 266 |  
Bjorn.stockman@tu.no
Lizette Lindmark, Event Manager
462 37 279 | 
lizette.lindmark@tu.no
Jarle Skoglund, Redaktør Våre Veger
913 72 670 | 
jarle.skoglund@tu.no

 


Teknisk Ukeblad AS/
Våre Veger


Grensen 3, 0159 Oslo
Org nr: 996 132 560